'Het moet gedaan zijn met de ivoren torenmentaliteit in raden van bestuur'

“Diversiteit op de arbeidsmarkt is op dit ogenblik zonder twijfel het meest actuele thema. Over het al of niet toelaten van hoofddoeken op de werkvloer worden sinds vorige week heftige discussies gevoerd. En dan zijn er ook de wettelijke quota voor vrouwen in de raad van bestuur in bedrijven waar de voorbije weken al aardig over gebakkeleid is.” Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, analyseert …
Raad van bestuur
“Raden van bestuur hebben een veel te enge kijk op de moderne onderneming van de 21ste eeuw” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’)

“De meeste elementen pro en contra zijn daarbij aan bod gekomen. Zelf ben ik geen voorstander van quota maar in dit concreet geval moet het Belgisch bedrijfsleven ook aan zelfkritiek doen.”

“De realiteit is dat er op het terrein veel te weinig vooruitgang is geboekt de voorbije tien jaar. Voor wie weet hoe raden van bestuur functioneren is dit niet echt een verrassing. Als men voor nieuwe mandaten steeds in het ons-kent-ons segment gaat rekruteren, verandert er natuurlijk niet veel. Er is veel te weinig instroom van nieuw talent. In veel gevallen is hier sprake van inteelt. Dit heeft belangrijke gevolgen. Als de gemiddelde raad van bestuur niet vernieuwt, laat staan diversifieert, dan is deze minder en minder een afspiegeling van de bredere maatschappij. Als er anno 2011 nog heel wat raden van bestuur zijn waar geen vrouwen in zetelen, kunnen we alleen gissen hoe hoog het ivorentorengehalte er moet zijn. De voorbije tien jaar is dit thema nagenoeg onafgebroken in de actualiteit geweest. Wie dit niet heeft opgemerkt, heeft echt wel een probleem.“

Geen visie

“Hoe is dit nu te verklaren? Wellicht heeft het te maken met het feit dat het type mensen die in deze raden van bestuur zetelen een veel te enge kijk hebben op de moderne onderneming van de 21ste eeuw. Het gaat te veel om mensen met bestuurlijk-financiële competenties. Het belang daarvan kan uiteraard niet onderschat worden maar is er in de raden van bestuur intussen geen nood aan andere competenties? Is één van de belangrijkste assets van een onderneming niet het personeel? Indien dit zo is, zou er dan in elke raad van bestuur niet minstens één iemand moeten zitten met expertise ter zake?”

“De komende jaren zal het aantrekken en behouden van talent crucialer zijn dan ooit. De meeste bedrijven hebben hier nog steeds geen goede visie op. Hun strategieën - of wat daarvoor moet doorgaan - lijken allemaal op elkaar. Er denken maar zeer weinig bedrijven out of the box. De meeste denken nog steeds dat ze het wel redden als ze erin slagen voldoende laatstejaars aan te trekken.“

“Is het met andere woorden niet hoog tijd dat meer ervaren hr-managers hun intrede doen in deze raden? Nu is het aantal op één hand te tellen. Misschien ligt dit aan de hr-managers zelf. Als met de intrede van meer vrouwen in raden van bestuur ook meer diverse competenties hun intrede doen, hebben we alvast op twee vlakken vooruitgang geboekt.”

(jd) 

21 maart 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook