Eindejaarspremie
Vorige

1 van 17

Volgende
Volgend artikel:

Bereken hier jouw eindejaarspremie

Heeft elke werknemer recht op een eindejaarspremie?

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaat er geen algemene wetgeving over de eindejaarspremie. Het recht op een eindejaarspremie wordt noch door een wet, noch door een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad geregeld, zodat het dus niet voor iedereen geldt.
#

In de meeste sectoren bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die het recht op de eindejaarspremie bepaalt. Alle werknemers uit deze sectoren zullen dus recht hebben op een eindejaarspremie, voor zover ze aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming hebben) voldoen die door de CAO vooropgesteld worden.

Niet voor iedereen

Deze voorwaarden zullen, net zoals het bedrag of de berekeningswijze van de premie, niet voor alle sectoren dezelfde zijn: het blijft dus mogelijk dat een werknemer uit sector X geen of een lagere eindejaarspremie ontvangt dan een werknemer uit sector Y, ondanks het feit dat er in beide sectoren een recht op eindejaarspremie bestaat.

Wanneer er in de sector niets geregeld is, kan het toch zijn dat de werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, omdat dit recht op ondernemingsvlak geregeld is:

  • door een ondernemings-cao;
  • door het arbeidsreglement;
  • door de individuele arbeidsovereenkomst;
  • door een in de onderneming bestaand gebruik. Er is sprake van een gebruik wanneer de eindejaarspremie een permanent (toegekend gedurende een voldoende lange periode), algemeen (aan alle werknemers van dezelfde categorie) en vast (volgens een constante berekeningsbasis) karakter heeft.
Bereken hier jouw eindejaarspremie

in samenwerking met Securex

20 december 2017

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook