De utopie van juiste studiekeuzes

12 september 2016
Een indrukwekkend begoniatapijt op de grote markt in Leuven brengt hulde aan Sir Thomas Moore die 500 jaar geleden zijn meesterwerk Utopia in deze universiteitsstad publiceerde. De door hem utopische gedachte staat evenwel in schril contrast met de zeer aardse berichtgeving van de laatste dagen over de steeds moeilijkere studiekeuzes van jongeren.
The Young Vives
Jong talent in actie bij The Young Vibes, een innovatief programma om de brug te slaan tussen hogere studies en de arbeidsmarkt. Talent vormt daarbij het uitgangspunt in plaats van specifieke diploma’s.

“Kunnen we de inspirerende lessen van Sir Thomas Moore niet toepassen op deze uitdaging?”, vraagt Joris Van Droogenbroeck, mede-oprichter van start-up Co-Vibes, zich af. Hieronder zijn gedachtengang …

Begin met het einde voor ogen

Laat ons starten bij de finaliteit van het hoger onderwijs. Zij hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties, eigen aan bepaalde disciplines. Maar is het nu werkelijk dat kennisniveau dat later tot succes leidt? Moeten we er niet vooral voor zorgen dat we jonge mensen - naast de kennisinjectie - klaarmaken om een zinvolle en waardevolle bijdrage te kunnen leveren in hun (professionele) leven? Als we dat willen bereiken, moeten we dus vooral inzetten op zelfbewustzijn, op het ontdekken en ontplooien van talenten, interesses, passie en waarden en het aanreiken van een brede kijk.

En dat brengt ons bij de penibele vraag: waar zitten deze elementen verstopt in het curriculum? En het gaat hier lang niet alleen over hoger onderwijs. Eigenlijk zou deze fascinerende persoonlijke ontdekkingstocht dé rode draad moeten vormen, startend in de lagere school, via het secundair en hoger onderwijs om naadloos over te vloeien in het professionele leven.

De stress van het heersende paradigma

Keren we even terug naar de heersende studiekeuzestress. De aanwezigheid van te veel keuze is een eerste oorzaak. Dat valt wel op te lossen. Werken met veel bredere graden, waarbij modulair en voortschrijdend keuzes kunnen worden gemaakt, is een van de meest voor de hand liggende oplossingen. Veel venijniger is echter de stress die ontstaat omwille van het heersende paradigma waarin je jouw potentieel maximaal moet benutten.

Met het maximaal benutten van je potentieel is uiteraard niets mis, integendeel. In de praktijk vertaalt dit paradigma zich echter in studiekeuzes die wijzen naar de richtingen waarin een numeriek tekort is op de arbeidsmarkt. De maximale jobkans in de huidige arbeidsmarkt heeft voor heel veel jongeren echter niets te maken met het maximaal benutten van het eigen potentieel.

Een vredesveld vol talent

Draai dit om en laten we nu vertrekken vanuit talent. In dat geval gaan organisaties op zoek naar talent om hun toekomstrichting mee waar te maken. Jongeren die zich kunnen vinden in die richting, zetten hun talent daarvoor in. Dooddoeners zoals functieomschrijvingen worden geheel overbodig, want de jongeren werken in hun kracht.

En op vlak van studiekeuzes? Plots bestaan foute studiekeuzes niet meer. Je kiest op basis van je talenten, interesses en passies, je bent in staat om deze verder te ontplooien tijdens je studies terwijl je je verdiept maar evenzeer verbreedt op vlak van kennis. Studies zorgen dat jongeren klaar zijn voor het leven ... en zo wordt de 'war for talent' een vredesveld waarin een overvloed aan talenten en dito mogelijkheden ontstaan.

(jvd)

Joris Van Droogenbroeck is mede-oprichter van Co-Vibes. Deze start-up bouwt talent incubatoren om ervoor te zorgen dat geen talent verloren gaat in de nieuwe economie. Hun eerste incubator is The Young Vibes, gericht op jong talent.

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook