Arbeidsongeval
Vorige

1 van 22

Volgende

Crisis zorgt voor minder arbeidsongevallen

Recente analyse van de arbeidsongevallencijfers wijst uit dat deze het sterkst daalden gedurende de voorbije crisisjaren 2009 (-11,7 procent) en 2012 (-7,7 procent). Ook historisch blijkt het aantal arbeidsongevallen versterkt te dalen tijdens crisisperiodes, aldus uitzendbedrijf Tempo-Team.
#

Arbeidsmarkt gerelateerde neveneffecten van de economische crisis zorgen ervoor dat er minder mensen gerekruteerd worden, met als gevolg dat er ook minder onervaren werknemers op de werkvloer staan. Daarnaast stelt Tempo-Team vast dat er - vooral in productiebedrijven - tijdens crisisjaren minder werk is, waardoor de druk daalt en dus ook het aantal ongevallen afneemt.

Meest gekwalificeerde kandidaat

Het belangrijkste effect van een crisis op arbeidsongevallen is echter het overaanbod aan kandidaten. De werkgever kan bijgevolg kiezen voor de meest gekwalificeerde kandidaat voor de job. Hierdoor daalt het aantal werkongevallen tijdens crisisjaren sterker dan tijdens periodes van hoogconjunctuur.

Het aantal arbeidsongevallen daalt overigens ononderbroken sinds het begin van de jaren '90. Eind jaren '80 werden er nog bijna 300.000 arbeidsongevallen geregistreerd, vandaag is dat cijfer gehalveerd. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak van veiligheid op en naast de werkvloer. Bovendien blijft het aantal risicovolle beroepen afnemen.

Proactief ongevallenpreventiebeleid

Volgens veiligheidsexperts van Tempo-Team komt een proactief ongevallenpreventiebeleid gericht op gedragsverandering op de werkvloer, gecombineerd met een aantal factoren eigen aan een laagconjunctuur, de veiligheid op de werkvloer ten goede.

“Wij investeren prioritair in het begeleiden en coachen van operationele managers, chefs en ploegbazen. Dit komt omdat wij ervan overtuigd zijn dat de preventie het best plaatsvindt door het goede voorbeeld te geven op de werkvloer. Met deze aanpak scoren wij het best in onze sector en lopen uitzendkrachten bij Tempo-Team het laagste risico op een ongeval. Deze trend wordt door de crisis nog versterkt. Er is dan namelijk een betere match tussen het werk en de werknemer. Dit laatste is dus een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst,” aldus Glenn Nuytemans, Preventie Adviseur en Risk Manager bij Tempo-Team.

(nm) - Bron: Tempo-Team 

27 december 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook