Bouwcampus wordt één grote praktijkoefening voor studenten

Studenten van het schaduwteam werken intensief mee met de professionals op de Bouwcampus.
Al doende leert men. En al doende krijgt men goesting. Dat is althans het uitgangspunt van een uniek project waarbij studenten van Hogeschool PXL en UHasselt in de schaduw opereren van echte bouwvakkers. Een levend labo, waarin toekomstige architecten, projectleiders en andere bouwberoepers hun theoretische kennis onmiddellijk kunnen toetsen aan de praktijk en zo makkelijk kunnen doorstromen naar de échte arbeidsmarkt.
Bouwcampus
Studenten van het schaduwteam werken intensief mee met de professionals op de Bouwcampus.

Aan de Universiteitslaan in Diepenbeek wordt momenteel keihard gewerkt aan Bouwcampus, een modern gebouwencomplex waarin het hoofdkantoor van Confederatie Bouw en de Construction Academy zullen gehuisvest worden. “We kiezen bij de realisatie hiervan voor een ‘triple helix model’, waarbij de privésector intensief samenwerkt met de overheid en het onderwijs”, zegt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg.

“Om de relatie met het onderwijs kracht bij te zetten, hebben we in het lastenboek opgenomen dat de architecten en aannemers intensief moeten samenwerken met studenten. Het educatieve aspect, waarbij we een vlotte doorstroom van gekwalificeerde medewerkers beogen, is voor ons heel belangrijk.” De architecten (HVC Architecten), hoofdaannemers (Mathieu Gijbels en Van de Kreeke) en tal van vakspecialisten (zoals duurzaamheidsconsultant Geert De bruyn), moeten de openheid tonen en de tijdsinvestering willen doen om de jongeren de kneepjes van het vak bij te brengen.

Proeftuin

Meer concreet is de werf opgevat als één grote praktijkoefening. Er zijn wekelijks werfbezoeken, er lopen voortdurend stagiairs rond en een aantal studenten maken hun eindwerk over een specifiek aspect van het project. Wat het meest in het oog springt, zijn de ‘junior bouwteams’ die er aan de slag zijn. Zo’n 150 studenten in de architectuur, bachelor en master bouwkunde volgen van dichtbij de professionals in het beroep dat zij later zullen uitvoeren. “Met dit schaduwteam kunnen we de studenten erg veel leermomenten aanreiken”, aldus nog Slaets. “Het is een proeftuin, een ‘living lab’, zeg maar.

Ook voor de doorwinterde bouwspecialisten is de technologie sterk in evolutie. De studenten kunnen dus op de eerste rij kennismaken met deze nieuwe technieken en ze later meteen gaan toepassen. We hopen dat onze junior-collega’s straks de echte ambassadeurs worden van de moderne ontwikkelingen in de sector. Dat is nodig, want alleen door deze transformatie kunnen we een duurzame toekomst voor onze bedrijven uitstippelen. We zoeken ‘believers’ die door slimme samenwerkingsverbanden en ervaringsuitwisseling, een betere kwaliteit en lagere faalkosten kunnen realiseren. Het is dus ook een filosofie en een strategische boodschap die we in het project aan de professionals van morgen willen meegeven.”

Beroepsoriëntering

De studenten zelf zijn heel enthousiast. “We vinden het een heel nuttige formule, die een meerwaarde voor onze opleiding betekent”, zeggen Jeroen Van Tricht en Kobe Kellens, die aan de UHasselt studeren voor industrieel ingenieur bouwkunde. “We volgen de werfvergaderingen en koppelen de informatie terug aan onze medestudenten. Het is vooral kijken en luisteren, maar toch wordt onze inbreng door de professionals gewaardeerd.”

De studenten leren de diverse aspecten van de werf kennen. “Fundering, bekisting,… we maken het van dichtbij mee en krijgen zo een mooie aanvulling op de theorie en de stages die we volgen.” De studenten zien de ervaring tevens aan een oriëntatie voor latere beroepskeuzes. “Door proefondervindelijk vast te stellen wat de job juist inhoudt, krijgen we een beter beeld van wat ons later te wachten staat”, aldus nog Jeroen Van Tricht en Kobe Kellens. “Het vergemakkelijkt tevens de keuze om een specifieke richting in de bouwsector uit te gaan.”

De studenten waarderen de samenwerking die ze met collega’s uit andere richtingen en scholen moeten opzetten. “Net zoals dat in echte bouwteams het geval is, werken de toekomstige architecten nauw samen met de werfleiders en de specialisten van de technieken. Dat is leuk en verrijkend.”

Lesmateriaal

Bij PXL Bouw is het project de aanleiding om nog meer leermomenten te creëren. “Onze studenten hebben de opdracht om alle bewegingen op de werf te digitaliseren”, legt coördinator Adri Buteneers uit.

“Ze maken 3D-beelden, gebruiken drones met camera’s en passen de BIM-techniek (nieuwe digitale ontwerpmethode) in de praktijk toe. Wat ze hieruit leren wordt verwerkt tot lesmateriaal voor andere studenten. De leerplannen wijzigen wel vaak, maar niet snel genoeg om alle technische evoluties op de voet te volgen. Daarnaast worden onze uitgeschreven cursussen gebruikt voor de navorming van onze alumni. Er zijn immers nog heel wat professionals die al deze nieuwigheden onder de knie moeten krijgen en tot dusver niet beschikken over een relevante leidraad. Op die manier vindt er een technologietransfer plaats in twee richtingen. Er is een mooie, constructieve wisselwerking tussen de academische en professionele wereld, en dat is precies wat we met dit project willen bereiken.”

(km) - Foto: (sm) 

3 maart 2017
Anderen bekeken ook