Tijdskrediet
Vorige

1 van 44

Volgende

Aanvullende vakantie: een vergiftigd geschenk?

Geen volledig jaar gewerkt? Dan heb je waarschijnlijk geen recht op de 4 weken wettelijke vakantie die je collega’s hebben. Toch kan je in aanmerking komen voor aanvullende vakantiedagen, maar wil je dat wel?
#

Heb je vorig jaar maar gedeeltelijk of helemaal niet gewerkt, dan heb je dit jaar geen recht op 4 weken vakantie. Dit wil niet zeggen dat je geen vakantie kan nemen. Wie geen vakantierecht heeft opgebouwd, kan wel in aanmerking komen voor aanvullende vakantiedagen. Hiervoor worden de prestaties van het lopende jaar in rekening gebracht en wordt er gekeken aan welke andere voorwaarden je voldoet.

Welke voorwaarden?

De bediende moet een aanvraag indienen bij zijn werkgever en aan een aantal voorwaarden voldoen. Dan kan er een aantal dagen onderling toegekend worden.

De bediende die de aanvraag indient, moet in de loop van het kalenderjaar minstens 3 maanden als loontrekkende hebben gepresteerd. Dit hoeft niet noodzakelijk bij dezelfde werkgever en zelfs niet in een doorlopende periode. Deze 3 maanden worden de "aanloopperiode" genoemd.

Vanaf wanneer?

De aanvullende vakantie wordt pas toegekend wanneer alle wettelijke vakantiedagen effectief zijn opgebruikt.

Vanaf de laatste week van de aanloopperiode kan de werknemer een week aanvullende vakantie nemen. Na de aanloopperiode hebben bedienden met een 6-dagenstelsel recht op 2 dagen aanvullende vakantie per maand. Het aantal dagen moet worden omgerekend in functie van het arbeidsstelsel van de bediende. Het recht op aanvullende vakantie wordt progressief opgebouwd in de loop van het vakantiejaar.

Vergoeding

De bediende heeft recht op een normaal loon voor de aanvullende vakantiedagen. Toch wordt dit loon afgehouden van het dubbel vakantiegeld van het volgende of eventueel daaropvolgende jaar indien het gerecupereerde bedrag ontoereikend is.

Indien de bediende de onderneming verlaat, wordt het te recupereren bedrag afgetrokken van het dubbel vertrekvakantiegeld.

Extra

  1. Er is een deadline. De dagen aanvullende vakantie van het lopende jaar kunnen niet opgenomen worden na 31 december.
  2. Het aantal dagen aanvullende vakantie wordt omgerekend in functie van het arbeidsstelsel van de bediende tijdens het jaar en op het ogenblik waarop hij vakantie neemt.
  3. De totale vakantieperiode (aanvullende vakantie, wettelijke, jeugd- of seniorvakantie en tijdelijke werkloosheid in het kader van een collectieve sluiting van de onderneming voor jaarlijkse vakantie) mag niet meer zijn dan 4 weken.

Voor de werkgever

Het is afgeraden om als werkgever de dagen aanvullende vakantie vooraf toe te kennen (wanneer het recht nog niet is opgebouwd). Indien de werknemer vertrekt voor het einde van het vakantiedienstjaar, bestaat immers het risico dat het loon voor deze dagen niet wordt gerecupereerd.

(sjv) - Bron: Partena Professional

2 oktober 2015
Aanbevolen jobs

Aanvullende vakantie: een vergiftigd geschenk?

Geen volledig jaar gewerkt? Dan heb je waarschijnlijk geen recht op de 4 weken wettelijke vakantie die je collega’s hebben. Toch kan je in aanmerking komen voor aanvullende vakantiedagen, maar wil je dat wel?
#

Heb je vorig jaar maar gedeeltelijk of helemaal niet gewerkt, dan heb je dit jaar geen recht op 4 weken vakantie. Dit wil niet zeggen dat je geen vakantie kan nemen. Wie geen vakantierecht heeft opgebouwd, kan wel in aanmerking komen voor aanvullende vakantiedagen. Hiervoor worden de prestaties van het lopende jaar in rekening gebracht en wordt er gekeken aan welke andere voorwaarden je voldoet.

Welke voorwaarden?

De bediende moet een aanvraag indienen bij zijn werkgever en aan een aantal voorwaarden voldoen. Dan kan er een aantal dagen onderling toegekend worden.

De bediende die de aanvraag indient, moet in de loop van het kalenderjaar minstens 3 maanden als loontrekkende hebben gepresteerd. Dit hoeft niet noodzakelijk bij dezelfde werkgever en zelfs niet in een doorlopende periode. Deze 3 maanden worden de "aanloopperiode" genoemd.

Vanaf wanneer?

De aanvullende vakantie wordt pas toegekend wanneer alle wettelijke vakantiedagen effectief zijn opgebruikt.

Vanaf de laatste week van de aanloopperiode kan de werknemer een week aanvullende vakantie nemen. Na de aanloopperiode hebben bedienden met een 6-dagenstelsel recht op 2 dagen aanvullende vakantie per maand. Het aantal dagen moet worden omgerekend in functie van het arbeidsstelsel van de bediende. Het recht op aanvullende vakantie wordt progressief opgebouwd in de loop van het vakantiejaar.

Vergoeding

De bediende heeft recht op een normaal loon voor de aanvullende vakantiedagen. Toch wordt dit loon afgehouden van het dubbel vakantiegeld van het volgende of eventueel daaropvolgende jaar indien het gerecupereerde bedrag ontoereikend is.

Indien de bediende de onderneming verlaat, wordt het te recupereren bedrag afgetrokken van het dubbel vertrekvakantiegeld.

Extra

  1. Er is een deadline. De dagen aanvullende vakantie van het lopende jaar kunnen niet opgenomen worden na 31 december.
  2. Het aantal dagen aanvullende vakantie wordt omgerekend in functie van het arbeidsstelsel van de bediende tijdens het jaar en op het ogenblik waarop hij vakantie neemt.
  3. De totale vakantieperiode (aanvullende vakantie, wettelijke, jeugd- of seniorvakantie en tijdelijke werkloosheid in het kader van een collectieve sluiting van de onderneming voor jaarlijkse vakantie) mag niet meer zijn dan 4 weken.

Voor de werkgever

Het is afgeraden om als werkgever de dagen aanvullende vakantie vooraf toe te kennen (wanneer het recht nog niet is opgebouwd). Indien de werknemer vertrekt voor het einde van het vakantiedienstjaar, bestaat immers het risico dat het loon voor deze dagen niet wordt gerecupereerd.

(sjv) - Bron: Partena Professional

2 oktober 2015
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook