Aantal bouwvakkers is opnieuw in stijgende lijn

Dat de bouwsector aantrekt, vertaalt zich in het aantal functies dat voor bouwvakkers beschikbaar is. Recente cijfers van VDAB Limburg tonen aan dat er de afgelopen 5 jaar nooit meer arbeiders en bedienden voor de sector werden gezocht dan nu. Het minder goede nieuws is dat heel wat van die jobs niet ingevuld geraken.
#

Het aantal arbeiders in de Limburgse bouwsector stond over heel 2016 op het laagste peil van de afgelopen jaren. Waar er in maart 2013 ongeveer 14.500 arbeiders actief waren, is dat gezakt tot 13.000 op dit moment. Positief is echter wel dat sinds medio 2016 hun aantal in stijgende lijn is. En dat is nieuw. Het dieptepunt dateert al van juli 2016, met toen zo’n 12.780 bouwvakkers op de loonlijsten. “Daarmee lijkt de negatieve trend gestopt”, zegt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Opvallend is dat het aandeel van de bedienden stijgt. Van het totale aantal werknemers dat actief is in de Limburgse bouw, heeft momenteel zo’n 15 procent een bediendestatuut. Dat was tot voor kort maar 10 procent. “Opnieuw een goed teken”, aldus Chris Slaets. “Jobs voor bedienden zijn meestal meer structureel en dat wijst op het grote vertrouwen in de toekomst bij onze Limburgse aannemers.”

Laagterecord

De niet-werkende werkzoekenden in de sector zijn momenteel met minder dan 3.000. Dat is een laagterecord. Begin 2014 telde de VDAB nog 4.300 Limburgse bouwvakkers die op zoek waren naar een job. De cijfers van de zogenaamde ‘spanningsgraad’ maken duidelijk dat het vooral jongeren zonder ervaring zijn die moeilijk aan de bak geraken. Hun aantal stijgt, in tegenstelling tot de groep van bouwvakkers met ervaring.

Per openstaande vacature zijn er meer dan 30 niet-werkende werkzoekenden in de categorie van de onervaren werklozen. Voor de groep met minstens 2 jaar ervaring loopt het aantal werkzoekenden terug tot 14.

Transformatie

Ondanks het nog beschikbare arbeidspotentieel geraken er meer vacatures in de bouwsector niet ingevuld. Op dat vlak brak 2016 de records. In de zomer oversteeg het aantal jobaanbiedingen dat lange tijd openstond, het aantal van 200. In december 2015 waren er dat maar 43.

De kloof tussen vraag en aanbod wordt dus groter. Dat aanpakken vereist veel werk. “Inderdaad. Stilstaan is achteruitgaan”, aldus nog Chris Slaets. “We moeten als sector heel wat investeren om de menselijke knowhow op te bouwen, maar het is cruciaal om in te spelen op de veranderende markt. Vandaar dat we niet alleen onze processen, maar zeker ook de medewerkers moeten transformeren om een sterke, efficiënte, toekomstgerichte en duurzame bouw-, milieu- en energiecluster te bekomen.”

(wv) 

31 maart 2017
Aanbevolen jobs

Aantal bouwvakkers is opnieuw in stijgende lijn

Dat de bouwsector aantrekt, vertaalt zich in het aantal functies dat voor bouwvakkers beschikbaar is. Recente cijfers van VDAB Limburg tonen aan dat er de afgelopen 5 jaar nooit meer arbeiders en bedienden voor de sector werden gezocht dan nu. Het minder goede nieuws is dat heel wat van die jobs niet ingevuld geraken.
#

Het aantal arbeiders in de Limburgse bouwsector stond over heel 2016 op het laagste peil van de afgelopen jaren. Waar er in maart 2013 ongeveer 14.500 arbeiders actief waren, is dat gezakt tot 13.000 op dit moment. Positief is echter wel dat sinds medio 2016 hun aantal in stijgende lijn is. En dat is nieuw. Het dieptepunt dateert al van juli 2016, met toen zo’n 12.780 bouwvakkers op de loonlijsten. “Daarmee lijkt de negatieve trend gestopt”, zegt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Opvallend is dat het aandeel van de bedienden stijgt. Van het totale aantal werknemers dat actief is in de Limburgse bouw, heeft momenteel zo’n 15 procent een bediendestatuut. Dat was tot voor kort maar 10 procent. “Opnieuw een goed teken”, aldus Chris Slaets. “Jobs voor bedienden zijn meestal meer structureel en dat wijst op het grote vertrouwen in de toekomst bij onze Limburgse aannemers.”

Laagterecord

De niet-werkende werkzoekenden in de sector zijn momenteel met minder dan 3.000. Dat is een laagterecord. Begin 2014 telde de VDAB nog 4.300 Limburgse bouwvakkers die op zoek waren naar een job. De cijfers van de zogenaamde ‘spanningsgraad’ maken duidelijk dat het vooral jongeren zonder ervaring zijn die moeilijk aan de bak geraken. Hun aantal stijgt, in tegenstelling tot de groep van bouwvakkers met ervaring.

Per openstaande vacature zijn er meer dan 30 niet-werkende werkzoekenden in de categorie van de onervaren werklozen. Voor de groep met minstens 2 jaar ervaring loopt het aantal werkzoekenden terug tot 14.

Transformatie

Ondanks het nog beschikbare arbeidspotentieel geraken er meer vacatures in de bouwsector niet ingevuld. Op dat vlak brak 2016 de records. In de zomer oversteeg het aantal jobaanbiedingen dat lange tijd openstond, het aantal van 200. In december 2015 waren er dat maar 43.

De kloof tussen vraag en aanbod wordt dus groter. Dat aanpakken vereist veel werk. “Inderdaad. Stilstaan is achteruitgaan”, aldus nog Chris Slaets. “We moeten als sector heel wat investeren om de menselijke knowhow op te bouwen, maar het is cruciaal om in te spelen op de veranderende markt. Vandaar dat we niet alleen onze processen, maar zeker ook de medewerkers moeten transformeren om een sterke, efficiënte, toekomstgerichte en duurzame bouw-, milieu- en energiecluster te bekomen.”

(wv) 

31 maart 2017
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook