Bedrijfspensioen
Vorige

1 van 35

Volgende

6 weetjes over je bedrijfspensioen

Met behulp van hun werkgever kunnen werknemers tijdens hun loopbaan een aanvullend pensioen opbouwen. Wanneer je met pensioen gaat, krijg je het bijeengespaarde kapitaal uitbetaald. Dat weten de meeste mensen wel. Maar wist je ook de volgende zaken al over je bedrijfspensioen?
#

Wist je dat ...

... een aantal voordelen niet langer voorzien zijn tijdens periodes van tijdskrediet en loopbaanonderbreking?

Zo wordt bijvoorbeeld een overlijdensdekking meestal geschorst wanneer je enkele maanden thuisblijft. De bijdrage van de werkgever bedraagt immers een bepaald percentage van het loon. Is het loon nul, dan is de bijdrage ook nul.

‘Mensen staan er niet bij stil dat er iets gebeurt met hun pensioenplan wanneer ze er even uitstappen’, zegt Jo Haerinck. ‘Ga je in ouderschapsverlof, dan ben je niet langer verzekerd. Wordt er in die periode kanker bij je vastgesteld, dan heb je dus geen recht op een gewaarborgd inkomen.’

Wie gebruik wil maken van een bepaald verlofsysteem, kan dus best even nagaan bij de personeelsdienst wat er gebeurt met de verschillende waarborgen in zijn groepsverzekering. De werkgever kan beslissen om een bijdrage te blijven storten. Doet hij dat niet, dan kan je zelf een aantal waarborgen financieren tijdens die periode. De meeste verzekeraars laten stilzwijgend een periode van drie maanden verlof toe.

‘Het is niet omdat de mutualiteit betaalt, dat de verzekeraar betaalt’, waarschuwt Haerinck. ‘Wie thuis is wegens ziekte, en in dezelfde periode een ingreep ondergaat voor iets anders, is voor die ingreep niet verzekerd door de groepsverzekering. Wie thuis zit, is immers niet verzekerd. De mutualiteit zal in dat geval wél betalen voor die ingreep.’

... er naast de werkgeverstoezegging vaak ook een sectorale pensioentoezegging bestaat?

Steeds vaker wordt een deel van de pensioenopbouw op sectoraal vlak georganiseerd, door een cao van het paritair comité. Ook daarvan krijg je normaal gezien een jaarlijkse pensioenfiche.

Haerinck: ‘Bij het overlijden van een werknemer kan je als nabestaande best even contact opnemen met de sector waarin hij of zij tewerkgesteld was. Vaak hebben zij ook nog een potje staan. Meestal zullen zij zelf contact met je opnemen, maar dan moeten ze je natuurlijk wel weten wonen.’

... de opgebouwde reserves die je meebrengt van een vroegere werkgever bij de meeste verzekeraars hoe dan ook in een apart contract worden ondergebracht?

Wie verandert van werkgever, kan ervoor kiezen zijn opgebouwde reserves mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever. Dat brengt echter veel administratie met zich mee, en meestal worden de reserves toch ondergebracht in een apart contract. Het maakt de zaken er dus niet noodzakelijk eenvoudiger op.

... je je opgebouwde reserves ook kan gebruiken om aan vastgoedfinanciering te doen?

Wil je investeren in onroerend goed, dan kan je daarvoor een cash voorschot krijgen op je pensioen. ‘Stel dat je een potje hebt opgebouwd van 50.000 euro, dan kan je daar tot 35.000 euro cash uithalen om bijvoorbeeld je tuin aan te leggen of een nieuwe keuken te zetten’, verklaart Haerinck. ‘Je betaalt wel zo’n 4,5 procent interest op dat geld, maar daar staat tegenover dat het geld dat eigenlijk niet meer bij je verzekeraar zit, daar toch nog gewoon 3,25 procent blijft opbrengen. Zoveel kost dat voorschot je dus niet.’

Het is ook mogelijk om je groepsverzekering in pand te geven bij een financiële instelling die een krediet verstrekt. De verzekering dient dan als waarborg voor de terugbetaling van een lening. ‘Ook de overlijdensdekking van de groepsverzekering kan je in pand geven. Het opgebouwde overlijdenskapitaal gaat dan niet naar vrouw of kinderen, maar wordt gebruikt om een openstaand krediet mee af te kopen.’

... je adreswijzigingen altijd moet doorgeven aan de verzekeraar, ook (en vooral) die van je vroegere werkgevers?

Als je op de hoogte wil blijven van wat er met je geld gebeurt, zorg dan dat je je adreswijziging doorgeeft aan alle verzekeraars waarbij je bent aangesloten. ‘Mensen zeggen me vaak dat ze plots geen pensioenfiche meer krijgen. Ze realiseren zich niet dat hun verzekeraar vaak gewoon niet weet dat ze verhuisd zijn’, stelt Haerinck. ‘Iedereen maakt zich druk over de aansluiting van digitale tv of telefoon, maar hun verzekering vergeten ze gewoon. Vroeger konden verzekeraars naar de gemeente bellen om het nieuwe adres op te vragen. Vandaag laat de wet op de privacy dat niet meer toe.’

... je ook je burgerlijke staat niet uit het oog mag verliezen?

Woon je feitelijk samen, dan gaat het geld van je overlijdensdekking in geval van overlijden naar je kinderen of - als die er niet zijn - naar je ouders. Wil je dat het geld naar je partner gaat, dan moet je die met naam en toenaam vermelden. Heb je later een andere partner, vergeet je contract dan niet aan te passen.

Haerinck: ‘Het gebeurt dat mensen hun partner en kinderen opnemen in hun pensioenregeling, een nieuwe relatie beginnen en vervolgens vergeten om hun nieuwe partner en eventuele nieuwe kinderen erbij te zetten. In dat geval blijven die laatsten met lege handen achter.’

(mo)

5 maart 2012
Aanbevolen jobs

6 weetjes over je bedrijfspensioen

Met behulp van hun werkgever kunnen werknemers tijdens hun loopbaan een aanvullend pensioen opbouwen. Wanneer je met pensioen gaat, krijg je het bijeengespaarde kapitaal uitbetaald. Dat weten de meeste mensen wel. Maar wist je ook de volgende zaken al over je bedrijfspensioen?
#

Wist je dat ...

... een aantal voordelen niet langer voorzien zijn tijdens periodes van tijdskrediet en loopbaanonderbreking?

Zo wordt bijvoorbeeld een overlijdensdekking meestal geschorst wanneer je enkele maanden thuisblijft. De bijdrage van de werkgever bedraagt immers een bepaald percentage van het loon. Is het loon nul, dan is de bijdrage ook nul.

‘Mensen staan er niet bij stil dat er iets gebeurt met hun pensioenplan wanneer ze er even uitstappen’, zegt Jo Haerinck. ‘Ga je in ouderschapsverlof, dan ben je niet langer verzekerd. Wordt er in die periode kanker bij je vastgesteld, dan heb je dus geen recht op een gewaarborgd inkomen.’

Wie gebruik wil maken van een bepaald verlofsysteem, kan dus best even nagaan bij de personeelsdienst wat er gebeurt met de verschillende waarborgen in zijn groepsverzekering. De werkgever kan beslissen om een bijdrage te blijven storten. Doet hij dat niet, dan kan je zelf een aantal waarborgen financieren tijdens die periode. De meeste verzekeraars laten stilzwijgend een periode van drie maanden verlof toe.

‘Het is niet omdat de mutualiteit betaalt, dat de verzekeraar betaalt’, waarschuwt Haerinck. ‘Wie thuis is wegens ziekte, en in dezelfde periode een ingreep ondergaat voor iets anders, is voor die ingreep niet verzekerd door de groepsverzekering. Wie thuis zit, is immers niet verzekerd. De mutualiteit zal in dat geval wél betalen voor die ingreep.’

... er naast de werkgeverstoezegging vaak ook een sectorale pensioentoezegging bestaat?

Steeds vaker wordt een deel van de pensioenopbouw op sectoraal vlak georganiseerd, door een cao van het paritair comité. Ook daarvan krijg je normaal gezien een jaarlijkse pensioenfiche.

Haerinck: ‘Bij het overlijden van een werknemer kan je als nabestaande best even contact opnemen met de sector waarin hij of zij tewerkgesteld was. Vaak hebben zij ook nog een potje staan. Meestal zullen zij zelf contact met je opnemen, maar dan moeten ze je natuurlijk wel weten wonen.’

... de opgebouwde reserves die je meebrengt van een vroegere werkgever bij de meeste verzekeraars hoe dan ook in een apart contract worden ondergebracht?

Wie verandert van werkgever, kan ervoor kiezen zijn opgebouwde reserves mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever. Dat brengt echter veel administratie met zich mee, en meestal worden de reserves toch ondergebracht in een apart contract. Het maakt de zaken er dus niet noodzakelijk eenvoudiger op.

... je je opgebouwde reserves ook kan gebruiken om aan vastgoedfinanciering te doen?

Wil je investeren in onroerend goed, dan kan je daarvoor een cash voorschot krijgen op je pensioen. ‘Stel dat je een potje hebt opgebouwd van 50.000 euro, dan kan je daar tot 35.000 euro cash uithalen om bijvoorbeeld je tuin aan te leggen of een nieuwe keuken te zetten’, verklaart Haerinck. ‘Je betaalt wel zo’n 4,5 procent interest op dat geld, maar daar staat tegenover dat het geld dat eigenlijk niet meer bij je verzekeraar zit, daar toch nog gewoon 3,25 procent blijft opbrengen. Zoveel kost dat voorschot je dus niet.’

Het is ook mogelijk om je groepsverzekering in pand te geven bij een financiële instelling die een krediet verstrekt. De verzekering dient dan als waarborg voor de terugbetaling van een lening. ‘Ook de overlijdensdekking van de groepsverzekering kan je in pand geven. Het opgebouwde overlijdenskapitaal gaat dan niet naar vrouw of kinderen, maar wordt gebruikt om een openstaand krediet mee af te kopen.’

... je adreswijzigingen altijd moet doorgeven aan de verzekeraar, ook (en vooral) die van je vroegere werkgevers?

Als je op de hoogte wil blijven van wat er met je geld gebeurt, zorg dan dat je je adreswijziging doorgeeft aan alle verzekeraars waarbij je bent aangesloten. ‘Mensen zeggen me vaak dat ze plots geen pensioenfiche meer krijgen. Ze realiseren zich niet dat hun verzekeraar vaak gewoon niet weet dat ze verhuisd zijn’, stelt Haerinck. ‘Iedereen maakt zich druk over de aansluiting van digitale tv of telefoon, maar hun verzekering vergeten ze gewoon. Vroeger konden verzekeraars naar de gemeente bellen om het nieuwe adres op te vragen. Vandaag laat de wet op de privacy dat niet meer toe.’

... je ook je burgerlijke staat niet uit het oog mag verliezen?

Woon je feitelijk samen, dan gaat het geld van je overlijdensdekking in geval van overlijden naar je kinderen of - als die er niet zijn - naar je ouders. Wil je dat het geld naar je partner gaat, dan moet je die met naam en toenaam vermelden. Heb je later een andere partner, vergeet je contract dan niet aan te passen.

Haerinck: ‘Het gebeurt dat mensen hun partner en kinderen opnemen in hun pensioenregeling, een nieuwe relatie beginnen en vervolgens vergeten om hun nieuwe partner en eventuele nieuwe kinderen erbij te zetten. In dat geval blijven die laatsten met lege handen achter.’

(mo)

5 maart 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook