50-plussers
Vorige

1 van 97

Volgende

6 vooroordelen over oudere werknemers

Hoewel we steeds langer moeten werken, zijn oudere werknemers vaak niet meer welkom op de arbeidsmarkt. Ze worden regelmatig geconfronteerd met een aantal hardnekkige en foutieve vooroordelen over 50-plussers.
#

In haar boek 'De vintage werknemer. Hoe langer en anders werken?' beschrijft zelfstandig trainer, outplacement- en loopbaancoach Anita Stevens een aantal vooroordelen ten opzichte van oudere werkzoekenden, die zij liever vintage werknemers noemt.

1. Te oud

Wanneer is iemand 'te oud'? Volgens Anita Stevens bestaan er verschillende soorten leeftijd: de chronologische, de biologische, de psychologische en de sociale leeftijd. Recruiters beoordelen helaas maar al te vaak aan de hand van de vermelde chronologische leeftijd op het curriculum vitae dat een werknemer 'te oud' is, hoewel hij of zij dat dus eigenlijk niet is.

Zo kunnen vintage werknemers niet alleen biologisch jonger – hun gezonde lichaam is jonger dan hun echte leeftijd –, maar ook psychologisch en sociaal jonger zijn. Iemand enkel afschrijven op basis van zijn chronologische leeftijd is bijgevolg veel te beperkend en onverantwoord.

2. Te duur

Oudere werknemers behoren vaak tot de hoogste looncategorieën. Dit komt enerzijds omdat ze de carrièreladder hebben beklommen en anderzijds door de fel omstreden loonindexering. Vintage werkzoekenden zijn echter dikwijls bereid om hun looneisen naar beneden bij te stellen. Ze zijn realistisch en willen graag boeiend werk, het loon is voor hen niet meer de eerste prioriteit.

Daarnaast kiezen ouderen vaak zelf voor een 'lagere' functie met bijhorend lager loon in ruil voor meer levenskwaliteit. "Deze bewuste stap terug wordt door veel (jongere) recruiters en HR-medewerkers verkeerd geïnterpreteerd en negatief beschouwd als: niet meer echt gemotiveerd om te werken of soms zelfs als misnoegdheid", aldus Anita Stevens. "Voor werkzoekende vintagers die de arbeidsmarkt bewust op een andere positie, in een andere functie willen betreden, is er geheel ten onrechte zeer weinig begrip."

3. Willen niet meer leren

In 2009 volgde slechts 6,1 procent van de Belgen tussen 45 en 54 jaar een opleiding. Slechts een kleine minderheid blijkt bij zijn ex-werkgever de kans te hebben gekregen om zich bij te scholen. Investeren in opleidingen voor ouderen kan dus veel beter. Anita Stevens ziet echter bij veel oudere werkzoekenden een ongelooflijke gedrevenheid om opleidingen te volgen. "Zij beseffen zeer goed dat ze in zichzelf moeten blijven investeren, willen ze terug een kans maken op de arbeidsmarkt."

4. Willen niet meer werken

Oudere werknemers die gewoonweg niet meer willen werken zijn volgens Anita Stevens schaars. Vintagers die niet meer op zoek gaan naar werk kunnen hiervoor verschillende redenen hebben.

Zo neemt bijvoorbeeld de zorg voor gezinsleden, bijvoorbeeld voor de hulpbehoevende ouder of kleinkinderen, toe. Dikwijls wordt de agenda van de oudere werkzoekende dus ingevuld door de naaste omgeving. Ook kunnen sommige oudere werknemers (tijdelijk) het werk niet meer hervatten door een lichamelijke of psychologische ziekte. Bovendien is het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en een loon als werknemer vaak bijzonder klein.

5. Meer ziek

Het is aangetoond dat met het ouder worden de frequentie van het werkverzuim afneemt maar de duur ervan toeneemt. Oudere medewerkers zijn dus minder vaak ziek dan hun jongere collega's, maar als ze afwezig zijn is dit vaker voor een langere periode. Vintage medewerkers zijn dus loyaler en zullen zich minder snel ziek melden met een smoesje (baaldag), maar de kans dat hun gezondheid achteruitgaat is groter.

6. Minder gemotiveerd

Uit onderzoek van de HR-dienstverlener Acerta in 2010 blijkt dat vintagers meer betrokken zijn bij hun bedrijf. Van alle medewerkers scoren zij het hoogst op engagement en betrokkenheid. Het belang om oudere werknemers te behouden is bijgevolg duidelijk. "Ze beschikken niet alleen over een pak ervaring, maar kunnen door hun betrokkenheid en engagement ook jongere collega's meetrekken", aldus Paul De Schepper, Manager HR Consulting bij Acerta.

(nm) – Bron: 'De vintage werknemer. Hoe langer en anders werken?' (208 p.) van Anita Stevens, Acco Leuven / Den Haag. 

3 oktober 2013
Aanbevolen jobs

6 vooroordelen over oudere werknemers

Hoewel we steeds langer moeten werken, zijn oudere werknemers vaak niet meer welkom op de arbeidsmarkt. Ze worden regelmatig geconfronteerd met een aantal hardnekkige en foutieve vooroordelen over 50-plussers.
#

In haar boek 'De vintage werknemer. Hoe langer en anders werken?' beschrijft zelfstandig trainer, outplacement- en loopbaancoach Anita Stevens een aantal vooroordelen ten opzichte van oudere werkzoekenden, die zij liever vintage werknemers noemt.

1. Te oud

Wanneer is iemand 'te oud'? Volgens Anita Stevens bestaan er verschillende soorten leeftijd: de chronologische, de biologische, de psychologische en de sociale leeftijd. Recruiters beoordelen helaas maar al te vaak aan de hand van de vermelde chronologische leeftijd op het curriculum vitae dat een werknemer 'te oud' is, hoewel hij of zij dat dus eigenlijk niet is.

Zo kunnen vintage werknemers niet alleen biologisch jonger – hun gezonde lichaam is jonger dan hun echte leeftijd –, maar ook psychologisch en sociaal jonger zijn. Iemand enkel afschrijven op basis van zijn chronologische leeftijd is bijgevolg veel te beperkend en onverantwoord.

2. Te duur

Oudere werknemers behoren vaak tot de hoogste looncategorieën. Dit komt enerzijds omdat ze de carrièreladder hebben beklommen en anderzijds door de fel omstreden loonindexering. Vintage werkzoekenden zijn echter dikwijls bereid om hun looneisen naar beneden bij te stellen. Ze zijn realistisch en willen graag boeiend werk, het loon is voor hen niet meer de eerste prioriteit.

Daarnaast kiezen ouderen vaak zelf voor een 'lagere' functie met bijhorend lager loon in ruil voor meer levenskwaliteit. "Deze bewuste stap terug wordt door veel (jongere) recruiters en HR-medewerkers verkeerd geïnterpreteerd en negatief beschouwd als: niet meer echt gemotiveerd om te werken of soms zelfs als misnoegdheid", aldus Anita Stevens. "Voor werkzoekende vintagers die de arbeidsmarkt bewust op een andere positie, in een andere functie willen betreden, is er geheel ten onrechte zeer weinig begrip."

3. Willen niet meer leren

In 2009 volgde slechts 6,1 procent van de Belgen tussen 45 en 54 jaar een opleiding. Slechts een kleine minderheid blijkt bij zijn ex-werkgever de kans te hebben gekregen om zich bij te scholen. Investeren in opleidingen voor ouderen kan dus veel beter. Anita Stevens ziet echter bij veel oudere werkzoekenden een ongelooflijke gedrevenheid om opleidingen te volgen. "Zij beseffen zeer goed dat ze in zichzelf moeten blijven investeren, willen ze terug een kans maken op de arbeidsmarkt."

4. Willen niet meer werken

Oudere werknemers die gewoonweg niet meer willen werken zijn volgens Anita Stevens schaars. Vintagers die niet meer op zoek gaan naar werk kunnen hiervoor verschillende redenen hebben.

Zo neemt bijvoorbeeld de zorg voor gezinsleden, bijvoorbeeld voor de hulpbehoevende ouder of kleinkinderen, toe. Dikwijls wordt de agenda van de oudere werkzoekende dus ingevuld door de naaste omgeving. Ook kunnen sommige oudere werknemers (tijdelijk) het werk niet meer hervatten door een lichamelijke of psychologische ziekte. Bovendien is het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en een loon als werknemer vaak bijzonder klein.

5. Meer ziek

Het is aangetoond dat met het ouder worden de frequentie van het werkverzuim afneemt maar de duur ervan toeneemt. Oudere medewerkers zijn dus minder vaak ziek dan hun jongere collega's, maar als ze afwezig zijn is dit vaker voor een langere periode. Vintage medewerkers zijn dus loyaler en zullen zich minder snel ziek melden met een smoesje (baaldag), maar de kans dat hun gezondheid achteruitgaat is groter.

6. Minder gemotiveerd

Uit onderzoek van de HR-dienstverlener Acerta in 2010 blijkt dat vintagers meer betrokken zijn bij hun bedrijf. Van alle medewerkers scoren zij het hoogst op engagement en betrokkenheid. Het belang om oudere werknemers te behouden is bijgevolg duidelijk. "Ze beschikken niet alleen over een pak ervaring, maar kunnen door hun betrokkenheid en engagement ook jongere collega's meetrekken", aldus Paul De Schepper, Manager HR Consulting bij Acerta.

(nm) – Bron: 'De vintage werknemer. Hoe langer en anders werken?' (208 p.) van Anita Stevens, Acco Leuven / Den Haag. 

3 oktober 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook