10 procent meer werklozen in Vlaanderen

In januari 2009 is de werkloosheid in Vlaanderen sterk gestegen. Er zijn 16.712 of 9,8% meer werkzoekenden dan eind januari vorig jaar.
#

De effecten van de economische crisis laten zich nu voluit voelen. Naast de algemene stijging vallen ook de zeer sterke stijging bij de mannen (+18,3 procent) en de jongeren (+22,7 procent) op.

Vooral meer werklozen in Kortrijk en Hasselt

Op regionaal vlak is de stijging algemeen. In de regio's Kortrijk en Hasselt is de werkloosheidsstijging het sterkst. De enige daling in de cijfers valt voorlopig nog op te tekenen bij de langdurig werkzoekenden (-9,7%). Deze groep voelt echter het effect van economische veranderingen traditioneel pas met enkele maanden vertraging.

Minister van Werk Frank Vandenbroucke benadrukt het belang van een krachtige reactie van de overheid. "We moeten er voor zorgen dat een Vlaamse investeringsimpuls effectief op gang komt. Ik sta er daarom op dat we het Vlaams relanceplan goed in de gaten houden, op basis van een duidelijke monitoring. We moeten er op toezien dat de investeringen het gewenste effect hebben en waar nodig moeten we versnellen en bijsturen."

Werkgelegenheidsmaatregelen

De minister hoopt bovendien dat er snel duidelijkheid komt over de werkgelegenheidsmaatregelen van de federale overheid. Zoals bekend hebben de voorgestelde maatregelen een negatief effect op de kostprijs van 50+ers, langdurig werklozen en laaggeschoolde jongeren, met andere woorden op de hertewerkstellingskansen van de meest kwetsbare mensen in de afdankingsgolf.

(02/02/2009)

2 februari 2009

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook