Wordt vrijwilligerswerk vergoed?

Gratis & vrijwillig

Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald. Sommige organisaties geven wel een kostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2009 bedraagt de maximale forfaitaire kostenvergoeding per dag maximum 30,22 euro met een maximum van 1.208,72 euro per jaar. De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Soms betaalt de organisatie geen forfait, maar dekt ze de reëel gemaakte kosten. Daarvoor moet je als vrijwilliger bewijsstukken indienen. De vergoeding is niet onderworpen aan bijdragen voor de sociale zekerheid of belastingen, op voorwaarde dat het maximumbedrag niet overschreden wordt.

Nog goed om weten: geschenken in natura mag je als vrijwilliger enkel occasioneel krijgen, anders worden ze als een bezoldiging beschouwd.

Meer info over Vrijwilligerswerk

23/04/2009