Ben jij rood, groen, blauw of geel?

Om meer inzicht te krijgen in hoe we zelf in elkaar zitten, en van daaruit beter met anderen om te gaan, wordt soms een specifiek model gehanteerd, gebaseerd op de theorieën van Jung.

Dit model is een kapstok die de complexiteit van de werkelijkheid vereenvoudigt zodat een en ander meer in de verf wordt gezet en beter opvalt. Zo gebruikt Insights een model dat mensen indeelt volgens twee assen, één as van introverte mensen naar extraverte en één as van resultaatsgerichte mensen naar relatiegerichte.

Via een lijst met 25 vragen wordt iedereen gekarakteriseerd. De spiegel die de deelnemers zichzelf zo voorhouden, laat hen toe zichzelf in goede en kwade dagen te doorgronden. Zo krijgt iedereen te horen of hij een van de roden, groenen, blauwen of gelen is.

De 4 types:

  • Roden zijn echte leidersfiguren, bijzonder resultaatsgericht en extravert
  • Blauwen zijn observatoren, bijzonder feitengedreven, secuur en georganiseerd en eerder introvert
  • Groenen zijn zorgzaam en solidair van binnenuit en eerder supporters
  • Gelen zijn flamboyante vertellers en inspiratoren
 

Tussen de hoofdkleuren liggen nog nevenkleuren die een combinatie zijn van karakteristieken.

Meer info over Carrière , Samenwerken

02/07/2009