Vooral mannen doen aan ‘Nieuw Werken’

Het Nieuwe Werken

Mannen blijken de grootste voorstanders te zijn van ‘Het Nieuwe Werken’, zo blijkt uit een enquête van Kluwer. Zij bevroegen Nederlandstalige bedienden en vrije beroepen in België en Nederland en kwamen tot enkele opmerkelijke conclusies.

Flexibiliteit

Heb jij net als 42 procent van de ondervraagden ook nog nooit gehoord van dit begrip? Bij ‘Het Nieuwe Werken’ laten bedrijven het personeel toe om hun arbeidstijd en werkomgeving flexibel in te richten. Op deze manier krijgt het personeel meer verantwoordelijkheid en kan de werkefficiëntie verhoogd worden.

Een positieve vooruitgang, zou je denken. Toch toont de enquête dat ‘Het Nieuwe Werken’ nog niet goed ingeburgerd is in België. Slechts 22% denkt dat zijn organisatie klaar is voor het nieuwe concept. Bovendien zien veel werknemers het ‘Nieuwe Werken’ als nadelig voor de relaties met hun collega’s. Wie niet op kantoor is, is namelijk minder zichtbaar voor collega’s en het management.

Een mannenzaak

De enquête toont aan dat er een groot verschil is tussen hoe mannen en vrouwen hier tegenover staan. 49% van de mannen beslist vaker zelf waar ze werken, ten opzichte van 30% onder de vrouwen. Ook wat het tijdstip van werken betreft, blijken mannen vaker zelf te beslissen wanneer ze werken.

Om in hetzelfde elan verder te gaan: mannen (75 procent) zijn net als het hoger management (88 procent), in de meerderheid als het gaat om avond- of weekendwerk.

Video: Het Nieuwe Werken

    

(mw) Bron: 6minutes.be      

Meer info over Thuiswerken , Evenwicht werk-privé

18/05/2011