Zeker van je job maar niet van werk?

In Jobat van vorige week (18/08/2012, nvdr.) sprak Othmar Vanachter, professor emeritus arbeidsrecht aan de KU Leuven, zich uit over het huidige Belgische ontslagrecht. ‘Het ontslagrecht zoals we dat nu kennen heeft de groei van de Belgische economie mee in de hand gewerkt. Een werknemer die over een mate van jobzekerheid beschikt en zich beschermd weet bij ontslag, zal ook meer consumeren en zo de economie mee stimuleren’, aldus de professor. ‘Een uitspraak die dient genuanceerd te worden’, aldus Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad én vaste columnist van Jobat …
jan denys
“Een nieuw ontslagrecht dat niet inspeelt op werkzekerheid is een schuldig verzuim” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’)

Denys: ‘De redenering van de professor emeritus lijkt op het eerste zicht consistent. Maar schijn bedriegt. Als economische groei zo sterk positief samenhangt met een eerder stringent ontslagrecht zoals wij dit kennen, hoe verklaart men dan de systematisch hogere economische groei van de VS, een land met zoals bekend nagenoeg geen ontslagrecht? En wat gezegd over de Zuid-Europese landen die meestal een meer stringente ontslagwetgeving kennen? Zij laten sinds decennia net een lagere economische groei optekenen.’

’Als Belgische werknemers zich zoveel beter beschermd weten waarom sparen ze dan systematisch meer dan collega's in het buitenland?’, vraagt Denys zich af. ‘Dat betekent dat ze niet meer maar wel minder consumeren dan gemiddeld. Neen, bij nader toezien blijft van de redenering van de professor weinig overeind.’

Zekerheid

Denys: ‘Vanachter verwart stringente ontslagwetgeving met zekerheid. Dat zekerheid een belangrijke menselijke behoefte is op de arbeidsmarkt en in de samenleving tout court wordt door de meeste waarnemers erkend.’

’Onze huidige ontslagwetgeving speelt echter alleen, en dan nog in beperkte mate, in op jobzekerheid, helemaal niet op werkzekerheid. Bij dit laatste gaat het om het vertrouwen om na een ontslag snel opnieuw aan de slag te zijn’, gaat Denys verder. Belgische werknemers hebben objectief een zeer hoge jobzekerheid. De kans dat een werknemer ook volgend jaar aan de slag is in zijn bedrijf of instelling is relatief hoog. Nochtans voelen ze zich gemiddeld niet zekerder dan hun Europese collega's. Dat komt omdat hun werkzekerheid niet zo hoog ligt. De doorstroom vanuit de werkloosheid naar werk ligt in België traditioneel gemiddeld lager dan het Europees gemiddelde. Het gaat dus niet op zich te fixeren op de jobzekerheid. ‘Je verhoogt enkel zekerheid bij werknemers indien je naast jobzekerheid ook gaat werken aan werkzekerheid. Op een moderne, dynamische arbeidsmarkt is dat nog meer uitgesproken’, aldus Denys.

Het spreekt vanzelf dat zowel job- als werkzekerheid sterk bepaald worden door de economische situatie. Zelfs de meest rigide ontslagwetgeving zal niet verhinderen dat werknemers uiteindelijk ontslagen worden als de economische omstandigheden dit vereisen. Maar werkzekerheid heeft ook te maken met instituties die werknemers in staat stellen snel een transitie te maken naar een nieuwe job. ‘Een nieuw ontslagrecht dat hier niet op inspeelt is niet alleen een gemiste kans. Hier is sprake van schuldig verzuim’, besluit Denys.

(jd) 

24 augustus 2012
Aanbevolen jobs

Zeker van je job maar niet van werk?

In Jobat van vorige week (18/08/2012, nvdr.) sprak Othmar Vanachter, professor emeritus arbeidsrecht aan de KU Leuven, zich uit over het huidige Belgische ontslagrecht. ‘Het ontslagrecht zoals we dat nu kennen heeft de groei van de Belgische economie mee in de hand gewerkt. Een werknemer die over een mate van jobzekerheid beschikt en zich beschermd weet bij ontslag, zal ook meer consumeren en zo de economie mee stimuleren’, aldus de professor. ‘Een uitspraak die dient genuanceerd te worden’, aldus Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad én vaste columnist van Jobat …
jan denys
“Een nieuw ontslagrecht dat niet inspeelt op werkzekerheid is een schuldig verzuim” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’)

Denys: ‘De redenering van de professor emeritus lijkt op het eerste zicht consistent. Maar schijn bedriegt. Als economische groei zo sterk positief samenhangt met een eerder stringent ontslagrecht zoals wij dit kennen, hoe verklaart men dan de systematisch hogere economische groei van de VS, een land met zoals bekend nagenoeg geen ontslagrecht? En wat gezegd over de Zuid-Europese landen die meestal een meer stringente ontslagwetgeving kennen? Zij laten sinds decennia net een lagere economische groei optekenen.’

’Als Belgische werknemers zich zoveel beter beschermd weten waarom sparen ze dan systematisch meer dan collega's in het buitenland?’, vraagt Denys zich af. ‘Dat betekent dat ze niet meer maar wel minder consumeren dan gemiddeld. Neen, bij nader toezien blijft van de redenering van de professor weinig overeind.’

Zekerheid

Denys: ‘Vanachter verwart stringente ontslagwetgeving met zekerheid. Dat zekerheid een belangrijke menselijke behoefte is op de arbeidsmarkt en in de samenleving tout court wordt door de meeste waarnemers erkend.’

’Onze huidige ontslagwetgeving speelt echter alleen, en dan nog in beperkte mate, in op jobzekerheid, helemaal niet op werkzekerheid. Bij dit laatste gaat het om het vertrouwen om na een ontslag snel opnieuw aan de slag te zijn’, gaat Denys verder. Belgische werknemers hebben objectief een zeer hoge jobzekerheid. De kans dat een werknemer ook volgend jaar aan de slag is in zijn bedrijf of instelling is relatief hoog. Nochtans voelen ze zich gemiddeld niet zekerder dan hun Europese collega's. Dat komt omdat hun werkzekerheid niet zo hoog ligt. De doorstroom vanuit de werkloosheid naar werk ligt in België traditioneel gemiddeld lager dan het Europees gemiddelde. Het gaat dus niet op zich te fixeren op de jobzekerheid. ‘Je verhoogt enkel zekerheid bij werknemers indien je naast jobzekerheid ook gaat werken aan werkzekerheid. Op een moderne, dynamische arbeidsmarkt is dat nog meer uitgesproken’, aldus Denys.

Het spreekt vanzelf dat zowel job- als werkzekerheid sterk bepaald worden door de economische situatie. Zelfs de meest rigide ontslagwetgeving zal niet verhinderen dat werknemers uiteindelijk ontslagen worden als de economische omstandigheden dit vereisen. Maar werkzekerheid heeft ook te maken met instituties die werknemers in staat stellen snel een transitie te maken naar een nieuwe job. ‘Een nieuw ontslagrecht dat hier niet op inspeelt is niet alleen een gemiste kans. Hier is sprake van schuldig verzuim’, besluit Denys.

(jd) 

24 augustus 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook