Vakbond
Vorige

1 van 22

Volgende

Wat is collectief ontslag?

Een collectief ontslag is volgens de wetgever elk ontslag om redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van een periode van zestig dagen tenminste het volgende aantal werknemers treft:
  • 10 werknemers van een onderneming waar tijdens het kalenderjaar dat aan het ontslag voorafging gemiddeld meer dan 20 en minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld
  • 10 percent van de werknemers van ondernemingen waar tijdens dat kalenderjaar gemiddeld minstens 100 en minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld
  • 30 werknemers van ondernemingen waar tijdens dat kalenderjaar gemiddeld minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld.

Te volgen procedures

Indien een werkgever tot collectief ontslag wenst over te gaan, moet hij een aantal procedures volgen:

  • vooraf de werknemersvertegenwoordigers inlichten
  • de werknemersvertegenwoordigers raadplegen
  • de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst op de hoogte brengen van het voornemen tot collectief ontslag

Bijzondere vergoeding

De werkgever is ook verplicht om bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers. Het niet-naleven van de informatie- en raadplegingsprocedures kan tot gevolg hebben dat de werkgever de arbeidsovereenkomst verder moet blijven uitvoeren en alleszins het loon moet blijven betalen.

Alle overheidsinformatie over een collectief ontslag vind je op www.werk.belgie.be

7 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook