Kledij
Vorige

1 van 81

Volgende

WK Voetbal op de werkvloer: wat mag (niet)?

Ook op kantoor is er geen ontsnappen aan de Rode Duivels-gekte. Maar hoe moeten werkgevers omgaan met (over)enthousiaste werknemers tijdens het WK voetbal? Kortom, wat mag wel en wat mag zeker niet? Enkele tips van Cleo De Wit, Legal Advisor bij Partena.
#

Alcohol

Veel matchen starten al om zes uur 's avonds. Je baas kan dit zien als de ideale gelegenheid om na de dagtaak de teamgeest aan te wakkeren door de wedstrijd te volgen op een groot scherm in het bedrijf. Maar mag er dan alcohol worden gedronken? 

Cleo De Wit: "De werkgever is verplicht een preventief alcohol- en drugsbeleid op te nemen in het arbeidsreglement. Vaak wordt er een nultolerantie ingevoerd, maar er kunnen ook regels worden uitgewerkt over het gebruik van (licht) alcoholisch dranken tijdens bepaalde sociale activiteiten, zoals een nieuwjaarsreceptie of een bedrijfsfeest."

"In dergelijke gevallen is het ook met klem aan te raden vervoer te organiseren na afloop van die feesten. Zowel om de veiligheid van de werknemer te beschermen als de aansprakelijkheid van de werkgever te beperken. Het blijft immers een sociale activiteit op de arbeidsplaats, zelfs al wordt het bekijken van het WK voetbal na de werkuren georganiseerd. Het doorslaggevende argument om de aansprakelijkheid van de werkgever te bepalen, is de vraag of de werknemer nog steeds onder het gezag van de werkgever staat. Een feitenkwestie waarover de rechter zal oordelen", aldus Cleo De Wit van Partena.

"Voor de werkgever is het dus belangrijk duidelijk te communiceren dat het kijken naar de match vrijwillig is en dat dit plaatsvindt buiten de werkuren. Op die manier verduidelijkt hij zijn aansprakelijkheid. Daarnaast stimuleert hij het best het gebruik van openbaar vervoer of taxi en legt hij duidelijke regels vast over alcoholgebruik."

Enkele situaties en mogelijke gevolgen: 

  • Een ongeval op de terugreis? Als het WK-event tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met andere woorden tijdens de normale werkuren, wordt georganiseerd, dan staat de werknemer uiteraard onder het gezag van de werkgever. Stel dat de werknemer na afloop van dit WK-event in een dronken toestand tegen een boom aanrijdt, dan zou dit als een arbeidsongeval beschouwd kunnen worden. Een grove fout of het roekeloos gedrag van de werknemer sluit met andere woorden de kwalificatie van een arbeidsongeval niet uit.
  • Schade aan derden? Ook de schade die de werknemer toebrengt aan derden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst valt onder de aansprakelijkheid van de werkgever. Hij is echter niet aansprakelijk voor een veelvuldige lichte fout, een zware fout of bedrog. In het arbeidsreglement wordt dronkenschap vaak gekwalificeerd als een zware fout, zodat de werkgever in dat geval is ingedekt.
  • Overmatig alcoholgebruik? De aansprakelijkheid van de werkgever zal in het gedrang komen als hij overvloedig dranken schenkt op een feestje. Als de werkgever dus ‘toelaat’ dat de werknemer zich ongebreideld te goed doet aan alcohol en zelf geen maatregelen neemt, dan kan dit worden beschouwd als een fout waarvoor hij aansprakelijk is. In dat geval kan de werkgever zelfs strafrechtelijk worden gesanctioneerd wegens schuldig verzuim, indien hij bijvoorbeeld een werknemer in dronken toestand in zijn wagen laat stappen.

Kledij

Kan je werkgever verhinderen dat werknemers naar het werk komen in een voetbaltruitje? En wat als de outfit eerder lijkt op een carnavalsplunje?  

"In de wetgeving zijn kledijvoorschriften enkel terug te vinden met betrekking tot hygiënische of veiligheidsregels. Er zijn geen wettelijke of sectorale regels die voorzien in een specifieke dresscode", verklaart Cleo De Wit.

"De werkgever kan wel in zijn arbeidsreglement een dresscode opnemen, die dan door iedereen (of een deel van het personeel) moet worden gerespecteerd. Dit moet op objectieve en niet discriminatoire manier gebeuren, want het is belangrijk dat de werkgever geen onderscheid maakt tussen het personeel."

Op basis van het arbeidsreglement kan de werkgever dan sancties opleggen indien de werknemer ongepaste kledij draagt.

Internet

Mag een werknemer de match (her)bekijken tijdens de werkuren? 

Hoewel internet een nuttige bron van informatie is, kan het op de werkvloer ook leiden tot misbruik, zoals het online volgen van voetbalwedstrijden.

Cleo De Wit: "Een werkgever kan enig toezicht of controle uitoefenen, maar hierbij mag hij niet te ver gaan. Een evenwicht tussen het controlerecht van de werkgever en het recht op eerbiediging van de privacy van de werknemers moet gewaarborgd blijven."

"De werkgever bepaalt zelf óf en in welke mate werknemers gebruik mogen maken van internet en e-mail voor privédoeleinden. Zo kan je baas het privégebruik tijdens de werkuren verbieden en enkel toelaten tijdens de middagpauze, of kan hij of zij het privégebruik volledig verbieden. Ook kan je werkgever de toegang tot bepaalde websites blokkeren of het downloaden van bepaalde software verbieden."

"Omdat de werkgever moet kunnen aantonen dat hij de werknemers geïnformeerd heeft over de regels voor het gebruik van e-mail en/of internet op het werk en over de mogelijkheid van een controle, is het sterk aangewezen dat werkgevers hierover een policy opstellen. Die wordt als bijlage aan het arbeidsreglement toegevoegd. Op die manier kan de werkgever, indien nodig, sancties koppelen aan het onregelmatig gebruik", aldus Cleo De Wit.  

Uurrooster

Kan de werkgever tijdelijk het arbeidsrooster aanpassen? 

"Is de kans groot dat werknemers net iets te zwaar de bloemetjes gaan buiten zetten, waardoor ze minder zullen presteren de volgende ochtend? Of willen ze absoluut vroeger naar huis om geen enkele match te missen? Via een tijdelijke wijziging van het uurrooster kan de werkgever gedurende de periode van het WK met zijn werknemers overeenkomen om de werkdag bijvoorbeeld wat later dan gewoonlijk te laten aanvangen. Het alternatieve uurrooster wordt dan opgenomen als bijlage bij de arbeidsovereenkomst, waarmee de werknemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaart."

Cleo De Wit: "Die alternatieve uurroosters worden dan het beste aangeplakt in de onderneming, zodat de sociale inspectie de uren waarop de werknemer langer aanwezig is, niet als overuren zou beschouwen."

(cdw) – Met dank aan Partena 

11 juni 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook