50-plussers
Vorige

1 van 98

Volgende

Werken tot je 67ste. Zie jij dat zitten?

We gaan met z’n allen langer moeten werken, dat weten we ondertussen. Maar zijn we daar ook klaar voor? Securex deed een onderzoek waaruit blijkt dat minder dan 1 op de 10 Belgen bereid is te werken tot z’n 67ste. En jij?
#

Ja, ik wil!?

Mmm, niet helemaal.

Wat vooral blijkt uit het onderzoek bij 1.552 Belgische werknemers is dat ze helemaal geen zin hebben om langer te werken. De meeste zijn bereid om tot hun 60ste te gaan werken. Meer dan 9 op 10 (92%) wil niet werken tot de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel voor de meeste Belgen 67 jaar).

Of misschien behoor jij tot de 4% die zegt minstens te willen werken tot zijn 70ste verjaardag?

Grafiek 1

Hoelang werken we echt?

Vergeleken met de cijfers van 2015 en 2013 wil de Belg nog steeds niet langer werken. In vergelijking met 2013, toen de wettelijke pensioenleeftijd nog op 65 jaar lag, is de kloof zelfs nog vergroot.

“Deze ‘non’-evolutie is zorgwekkend in het licht van de ambitie die de regering koestert om ‘meer’ mensen ‘langer’ aan de slag te houden om de financiering van de sociale zekerheid te waarborgen”, aldus Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. “De kloof tussen ‘willen’ en ‘moeten’ werken is even groot als 2 jaar geleden en zelfs nog groter dan 4 jaar geleden.”

Ook de overheden beseffen maar al te goed dat dit een probleem is. Er wordt dan ook sterk ingezet op ‘werkbaar werk’. Toch hebben de verschillende maatregelen (‘werkbare’ jobs, reactiveren van langdurig zieken, optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, inperken en hervormen van het brugpensioen (SWT) en hervormen van de landingsbanen) echter nog geen impact gehad op de leeftijd wanneer mensen effectief met pensioen gaan. Die effectieve pensioenleeftijd ligt op termijn zelfs nog 8 jaar onder de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar.

Willen maar niet kunnen

Meer dan 4 op 5 (84%) zegt niet te kunnen werken tot hij of zij 67 is, en 63% zegt zelfs niet te kunnen werken tot zijn 65ste. Vooral vrouwen, werknemers ouder dan 50 en lager opgeleiden voelen zich fysiek en mentaal niet in staat om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken.

De impact van de fysieke en mentale gezondheid op het langer kunnen werken is de afgelopen jaren constant gebleven.

  • 1 op 3 zegt dat zijn leefgewoonten (voeding, slapen, …) niet toelaten te werken tot de pensioenleeftijd.
  • Iets meer dan 1 op 3 (38%) stelt dat zijn fysieke werkomstandigheden (zoals lawaai, licht en temperatuur) dit niet mogelijk maken.
  • Bij bijna de helft van de werknemers (46%) is de mentale belasting op het werk (zoals stress, werktempo en werkintensiteit) zo hoog dat ze zeggen het niet tot hun 67ste vol te houden.
  • Bij 29% is het de werk-privébalans die langer werken niet toelaat.

Hoe lang denk jij te moeten werken?

41%, vooral hoger opgeleiden en werknemers jonger dan 50, denkt te ‘moeten’ werken tot 67 jaar of ouder. Bijna alle werknemers (95%) denken tot hun 60ste of langer te moeten werken. Gemiddeld genomen, zowel in 2015 als in 2017, denkt de Belgische werknemer te moeten werken tot zijn 65ste (64,8 jaar).

En toch werkt de Belg gemiddeld slechts tot zijn 61ste en gaat vervolgens op pensioen. Voor vrouwen is dit gemiddeld 60 jaar, voor mannen 61.

Grafiek 2

Change of mind

Overheid, werknemers en werkgevers zullen moeten samenwerken om het mogelijk te maken dat iedereen langer kan werken. Maar vooral de mensen genoeg goesting geven om hun werk te blijven doen, lijkt de grootste uitdaging. Alleen zo kan de noodzakelijke mentaliteitswijziging er effectief komen.

(mr) 

Over het onderzoek. De inzetbaarheidsbarometer is een initiatief van HR-bedrijf Securex. Men heeft aan 1.552 loontrekkende Belgische werknemers gevraagd tot welke leeftijd ze denken te ‘kunnen’, te ‘willen’, en te ‘moeten werken’. De steekproefverdeling stemt qua geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling van de Belgische arbeidsmarkt. Na 2013 en 2015 brengt Securex nu voor de derde keer deze barometer uit.  

12 januari 2018
Aanbevolen jobs

Werken tot je 67ste. Zie jij dat zitten?

We gaan met z’n allen langer moeten werken, dat weten we ondertussen. Maar zijn we daar ook klaar voor? Securex deed een onderzoek waaruit blijkt dat minder dan 1 op de 10 Belgen bereid is te werken tot z’n 67ste. En jij?
#

Ja, ik wil!?

Mmm, niet helemaal.

Wat vooral blijkt uit het onderzoek bij 1.552 Belgische werknemers is dat ze helemaal geen zin hebben om langer te werken. De meeste zijn bereid om tot hun 60ste te gaan werken. Meer dan 9 op 10 (92%) wil niet werken tot de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel voor de meeste Belgen 67 jaar).

Of misschien behoor jij tot de 4% die zegt minstens te willen werken tot zijn 70ste verjaardag?

Grafiek 1

Hoelang werken we echt?

Vergeleken met de cijfers van 2015 en 2013 wil de Belg nog steeds niet langer werken. In vergelijking met 2013, toen de wettelijke pensioenleeftijd nog op 65 jaar lag, is de kloof zelfs nog vergroot.

“Deze ‘non’-evolutie is zorgwekkend in het licht van de ambitie die de regering koestert om ‘meer’ mensen ‘langer’ aan de slag te houden om de financiering van de sociale zekerheid te waarborgen”, aldus Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. “De kloof tussen ‘willen’ en ‘moeten’ werken is even groot als 2 jaar geleden en zelfs nog groter dan 4 jaar geleden.”

Ook de overheden beseffen maar al te goed dat dit een probleem is. Er wordt dan ook sterk ingezet op ‘werkbaar werk’. Toch hebben de verschillende maatregelen (‘werkbare’ jobs, reactiveren van langdurig zieken, optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, inperken en hervormen van het brugpensioen (SWT) en hervormen van de landingsbanen) echter nog geen impact gehad op de leeftijd wanneer mensen effectief met pensioen gaan. Die effectieve pensioenleeftijd ligt op termijn zelfs nog 8 jaar onder de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar.

Willen maar niet kunnen

Meer dan 4 op 5 (84%) zegt niet te kunnen werken tot hij of zij 67 is, en 63% zegt zelfs niet te kunnen werken tot zijn 65ste. Vooral vrouwen, werknemers ouder dan 50 en lager opgeleiden voelen zich fysiek en mentaal niet in staat om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken.

De impact van de fysieke en mentale gezondheid op het langer kunnen werken is de afgelopen jaren constant gebleven.

  • 1 op 3 zegt dat zijn leefgewoonten (voeding, slapen, …) niet toelaten te werken tot de pensioenleeftijd.
  • Iets meer dan 1 op 3 (38%) stelt dat zijn fysieke werkomstandigheden (zoals lawaai, licht en temperatuur) dit niet mogelijk maken.
  • Bij bijna de helft van de werknemers (46%) is de mentale belasting op het werk (zoals stress, werktempo en werkintensiteit) zo hoog dat ze zeggen het niet tot hun 67ste vol te houden.
  • Bij 29% is het de werk-privébalans die langer werken niet toelaat.

Hoe lang denk jij te moeten werken?

41%, vooral hoger opgeleiden en werknemers jonger dan 50, denkt te ‘moeten’ werken tot 67 jaar of ouder. Bijna alle werknemers (95%) denken tot hun 60ste of langer te moeten werken. Gemiddeld genomen, zowel in 2015 als in 2017, denkt de Belgische werknemer te moeten werken tot zijn 65ste (64,8 jaar).

En toch werkt de Belg gemiddeld slechts tot zijn 61ste en gaat vervolgens op pensioen. Voor vrouwen is dit gemiddeld 60 jaar, voor mannen 61.

Grafiek 2

Change of mind

Overheid, werknemers en werkgevers zullen moeten samenwerken om het mogelijk te maken dat iedereen langer kan werken. Maar vooral de mensen genoeg goesting geven om hun werk te blijven doen, lijkt de grootste uitdaging. Alleen zo kan de noodzakelijke mentaliteitswijziging er effectief komen.

(mr) 

Over het onderzoek. De inzetbaarheidsbarometer is een initiatief van HR-bedrijf Securex. Men heeft aan 1.552 loontrekkende Belgische werknemers gevraagd tot welke leeftijd ze denken te ‘kunnen’, te ‘willen’, en te ‘moeten werken’. De steekproefverdeling stemt qua geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling van de Belgische arbeidsmarkt. Na 2013 en 2015 brengt Securex nu voor de derde keer deze barometer uit.  

12 januari 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook