Gelukkig op het werk Vorige

1 van 860

Volgende

Werk maakt gelukkiger, zeker in crisistijd

Iedereen klaagt al eens over zijn job. Toch blijkt die een belangrijke bron van geluk te zijn. Van de werkenden zegt 90 procent zich best gelukkig te voelen. Bij werklozen is dat maar de helft.

7 april 2010

Delen

Gelukkig op het werk

Van de werkenden is 90 procent (zeer) tevreden met het leven dat ze op dit moment leiden. Voor werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten geldt dit voor slechts 50 procent. Reden daarvoor zijn hun beperktere financiële middelen, maar ook hun gezondheid die ze als minder goed ervaren en het feit dat ze minder sociaal contact hebben. Dat zegt het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het verschil in geluksniveau tussen werkenden en werklozen is bovendien toegenomen. Werkenden zijn over veel aspecten van hun leven tevredener dan in 1995. Niet-werkenden zijn daarentegen juist minder tevreden. Ook ten aanzien van hun financiële situatie zijn niet-werkenden er over het geheel genomen op achteruit gegaan. Ze lenen bijvoorbeeld vaker geld en gaan vaker op koopjesjacht.

Een werkloosheidscultuur?

Van een ‘werkloosheidscultuur’ lijkt er over het algemeen geen sprake te zijn. Het merendeel van de werklozen vindt het bijzonder vervelend dat ze zonder werk zijn gekomen (65 procent) en wil graag weer aan het werk (92 procent). Ook zijn de werklozen niet kieskeuriger in het werk dat ze zouden accepteren dan werkenden.

Tegelijkertijd heeft 34 procent van de werklozen in de voorafgaande vier weken niets gedaan om aan het werk te komen. Veel werklozen (69 procent) zien hun kansen op de arbeidsmarkt somber in.

(ks) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?