Soorten contracten
Vorige

1 van 72

Volgende

Welke voordelen hebben leerkrachten met een vaste benoeming

Wie aan een carrière in het onderwijs begint, doorloopt een hele procedure alvorens een vaste benoeming in de wacht te slepen. Hoe verloopt het en wat zijn de voordelen van zo'n vaste benoeming?

Je begint als tijdelijke kracht

“Alvorens je vastbenoemd wordt als leerkracht heb je al enkele stappen doorlopen”, legt Lise Vandecan van GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), uit. “Wanneer je begint als leerkracht krijg je een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.”

Op enkele voorwaarden kan je een aanvraag indienen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD):

- Je moet over minstens drie schooljaren 720 dagen ambtsdienstanciënniteit hebben bij de inrichtende macht/scholengemeenschap. Van de 720 dagen moet je minstens 600 dagen effectief gepresteerd hebben.

Voorwaarden vaste benoeming

Om vastbenoemd te worden moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

- Je hebt 720 dagen dienstanciënniteit op 30 juni voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming. 360 van de 720 dagen moet je gepresteerd hebben in het ambt van benoeming.
- Je bent aangesteld voor doorlopende duur in het ambt waarvoor je kandideert, op 31 december voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming 
- Jouw laatste evaluatie was geen onvoldoende 
- Je oefent de betrekking in hoofdambt uit 
- Je hebt je kandidaat gesteld voor een vaste benoeming

Voordelen vaste benoeming

Eens je vast benoemd bent, kan je genieten van een aantal voordelen die leerkrachten met een tijdelijke aanstelling niet hebben:

- Je job en salaris zijn gewaarborgd

- Indien je lesuren door bepaalde redenen (bvb daling van het aantal leerlingen in je school) verminderd worden of wegvallen, blijft je loon gewoon doorlopen. Je hebt ook recht op ‘reaffectatie’. Er zal dan voor gezorgd worden dat je een andere betrekking (in jouw vakgebied) in de plaats krijgt. Normaal gezien kan je dit aanbod niet weigeren. Als zo’n reaffectatie niet mogelijk is, kan men voor ‘wedertewerkstelling’ zorgen. Dat is de aanstelling in een ander ambt dan datgene waarin je vast benoemd bent.

- Je hebt recht op een overheidspensioen

- Wanneer je in ziekenverlof of in bevallingsverlof gaat, val je niet terug op de ziekenkas, maar wordt je loon gewoon doorbetaald

- Je hebt in bepaalde omstandigheden toegang tot een aantal verlofstelsels

“Wanneer aan het begin van het schooljaar vacatures worden ingevuld, krijgen de vastbenoemde leerkrachten voorrang op tijdelijke krachten. Ben je als tijdelijke kracht ondertussen aangesteld voor doorlopende duur, dan krijg jij voorrang op de leerkrachten met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur. Binnen de categorie van tijdelijke leerkrachten die aangesteld zijn voor doorlopende duur hebben de leerkrachten die al gedeeltelijk vast benoemd zijn bijkomend nog voorrang op degenen zonder benoeming.”

AANTAL VASTE BENOEMINGEN OP1 JANUARI 2009 T.O.V. TOTAAL AANTAL PERSONEELSBESTAND VOOR BASISONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS EN DEELDTIJDS KUNSTONDERWIJS

Niveau  Hoofdstructuur Totaal personeel  Aantal benoemd op 01/01/2009  %
Basis­onderwijs  kleuteronderwijs 30.854 1.666 5,4
basisonderwijs 65.344 3.433 5,25
buitengewoon kleuteronderwijs 782 46 5,88
buitengewoon basisonderwijs 12.033 621 5,16
Secundair onderwijs  secundair onderwijs 237.365 7.401 3,12
deeltijds beroepsonderwijs 2.424 101 4,17
buitengewoon secundair onderwijs 22.548 675 2,99
DKO  deeltijds kunstonderwijs 23.702 753 3,18

Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

1 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Welke voordelen hebben leerkrachten met een vaste benoeming

Wie aan een carrière in het onderwijs begint, doorloopt een hele procedure alvorens een vaste benoeming in de wacht te slepen. Hoe verloopt het en wat zijn de voordelen van zo'n vaste benoeming?

Je begint als tijdelijke kracht

“Alvorens je vastbenoemd wordt als leerkracht heb je al enkele stappen doorlopen”, legt Lise Vandecan van GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), uit. “Wanneer je begint als leerkracht krijg je een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.”

Op enkele voorwaarden kan je een aanvraag indienen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD):

- Je moet over minstens drie schooljaren 720 dagen ambtsdienstanciënniteit hebben bij de inrichtende macht/scholengemeenschap. Van de 720 dagen moet je minstens 600 dagen effectief gepresteerd hebben.

Voorwaarden vaste benoeming

Om vastbenoemd te worden moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

- Je hebt 720 dagen dienstanciënniteit op 30 juni voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming. 360 van de 720 dagen moet je gepresteerd hebben in het ambt van benoeming.
- Je bent aangesteld voor doorlopende duur in het ambt waarvoor je kandideert, op 31 december voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming 
- Jouw laatste evaluatie was geen onvoldoende 
- Je oefent de betrekking in hoofdambt uit 
- Je hebt je kandidaat gesteld voor een vaste benoeming

Voordelen vaste benoeming

Eens je vast benoemd bent, kan je genieten van een aantal voordelen die leerkrachten met een tijdelijke aanstelling niet hebben:

- Je job en salaris zijn gewaarborgd

- Indien je lesuren door bepaalde redenen (bvb daling van het aantal leerlingen in je school) verminderd worden of wegvallen, blijft je loon gewoon doorlopen. Je hebt ook recht op ‘reaffectatie’. Er zal dan voor gezorgd worden dat je een andere betrekking (in jouw vakgebied) in de plaats krijgt. Normaal gezien kan je dit aanbod niet weigeren. Als zo’n reaffectatie niet mogelijk is, kan men voor ‘wedertewerkstelling’ zorgen. Dat is de aanstelling in een ander ambt dan datgene waarin je vast benoemd bent.

- Je hebt recht op een overheidspensioen

- Wanneer je in ziekenverlof of in bevallingsverlof gaat, val je niet terug op de ziekenkas, maar wordt je loon gewoon doorbetaald

- Je hebt in bepaalde omstandigheden toegang tot een aantal verlofstelsels

“Wanneer aan het begin van het schooljaar vacatures worden ingevuld, krijgen de vastbenoemde leerkrachten voorrang op tijdelijke krachten. Ben je als tijdelijke kracht ondertussen aangesteld voor doorlopende duur, dan krijg jij voorrang op de leerkrachten met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur. Binnen de categorie van tijdelijke leerkrachten die aangesteld zijn voor doorlopende duur hebben de leerkrachten die al gedeeltelijk vast benoemd zijn bijkomend nog voorrang op degenen zonder benoeming.”

AANTAL VASTE BENOEMINGEN OP1 JANUARI 2009 T.O.V. TOTAAL AANTAL PERSONEELSBESTAND VOOR BASISONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS EN DEELDTIJDS KUNSTONDERWIJS

Niveau  Hoofdstructuur Totaal personeel  Aantal benoemd op 01/01/2009  %
Basis­onderwijs  kleuteronderwijs 30.854 1.666 5,4
basisonderwijs 65.344 3.433 5,25
buitengewoon kleuteronderwijs 782 46 5,88
buitengewoon basisonderwijs 12.033 621 5,16
Secundair onderwijs  secundair onderwijs 237.365 7.401 3,12
deeltijds beroepsonderwijs 2.424 101 4,17
buitengewoon secundair onderwijs 22.548 675 2,99
DKO  deeltijds kunstonderwijs 23.702 753 3,18

Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

1 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook