Welke studies bieden de beste jobkansen, anno 2011? Welke niet?

“Bedrijven zijn weer volop op zoek naar ingenieurs en informatici. En dat verwondert mij niet”, aldus Paul Poels van de VDAB-studiedienst niet. "De laatste tientallen jaren is de belangrijkste vraag op de arbeidsmarkt verschoven naar hoogopgeleiden. Algemeen geldt: hoe hoger het studieniveau, hoe beter de tewerkstellingskansen."
#

Er zijn nog altijd opleidingen waarmee je zo goed als honderd procent zeker bent van een job, stelt Paul Poels: "Kort gezegd zijn dat alle technisch hooggeschoolde beroepen, zoals informaticus, ingenieur, wiskundige en opleidingen als (elektro)mechanica. Vergeet ook niet dat er heel wat beroepen zijn die niet op de arbeidsmarkt worden aangeboden en dus niet in onze cijfers voorkomen omdat ze doorgaans als zelfstandige worden uitgevoerd. Zo zijn huisarts en oogarts in toenemende mate knelpuntberoepen."

Succes verzekerd

Andere succesnummers zijn de moeilijke opleidingen waarin minder studenten afstuderen en de kans op werk dus groter is, zoals tandheelkunde, chemie en medische beeldvorming. Met sommige zware studierichtingen heb je minder kans op werk. Zo liggen bijvoorbeeld biochemie en landbouwwetenschappen slecht in de markt.

"Men verwacht wel dat biochemie een belangrijke sector wordt in de toekomst, maar voorlopig presteert die afstudeerrichting wat slechter op de arbeidsmarkt", zegt Paul Poels. "Ook in de richting journalistiek is er een overschot. Opleidingen als taal- en letterkunde trekken veel volk omdat ze interessant lijken, maar deze masters vinden niet altijd even makkelijk werk. De allermoeilijkste richtingen wat betreft uitzicht op werk situeren zich in de kunstrichting, en dat is al jaren het geval. Hier vinden we een uitstroom van hooggeschoolden die grote problemen hebben om werk te vinden."

Tabel: Meeste kans op werk na afstuderen - VDAB 

Knelpuntberoepen

Een waterdichte garantie op succes biedt een universitair diploma niet, stipt Paul Poels aan. "Bij hooggeschoolden spelen ook persoonlijkheidskenmerken een grote rol, zoals communicatieve en leidinggevende vaardigheden."

Je hoeft geen universitaire opleiding te volgen om quasi zeker te zijn van werk na het afstuderen. Zo is er al sinds halverwege de jaren tachtig een tekort aan verpleegkundigen en dat zal in de toekomst niet veranderen. Ook het onderwijs blijft een knelpuntberoep, ondanks de stijging van het aantal studenten in deze opleidingen. Voor handenarbeid is er volop werk: loodgieter blijft een knelpuntberoep, bakkers en slagers worden constant gezocht.

Tabel: Knelpuntberoepen top 10 - VDAB 

De jeugd van tegenwoordig

Of je later makkelijk of moeilijker werk vindt, hangt in de eerste plaats af van de afstudeerrichting in het secundair. Uit de studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen van de VDAB blijkt dat traditionele ASO-toprichtingen als Grieks-Wiskunde, Grieks-Latijn en Latijn-Wiskunde nog altijd zeer goed scoren. Ook Moderne Talen-Wetenschappen en (de joodse opleiding) Yeshiva doen het uitstekend. De minste kans om later snel aan de slag te geraken bieden de Rudolf Steiner-opleidingen en Humane Wetenschappen. In het TSO biedt de opleiding Sport de beste kans op werk voor jongens, Toerisme de kleinste. Bij de meisjes doet Toerisme het dan weer goed en Handel en Personenzorg minder goed.

Maar sijpelt die informatie wel voldoende door naar studerende jongeren? En passen ze hun verdere studiekeuze daaraan aan? Het academiejaar 2010-2011 noteerde alvast een stijging van het aantal inschrijvingen en komt daarmee tegemoet aan de vraag voor meer hoogopgeleiden. 126.611 studenten kozen voor de hogeschool (+7%) en 82.343 voor de universiteit (+4%). Maar niet allemaal kiezen ze voor richtingen met toekomst. Aan de universiteit blijven de faculteiten rechten en economie het best scoren, gevolgd door industriële wetenschappen, geheel in lijn met hun mooie perspectieven op de arbeidsmarkt. Problematisch is de enorme populariteit van psychologie, vooral bij vrouwelijke studenten, die afstuderen met een meer dan gemiddeld risico om na 1 jaar nog werkzoekend te zijn.

Tabel: Meest problematische afstudeerrichtingen - VDAB 

Aan de hogescholen vinden we de meeste studenten in de richtingen handelswetenschappen, gevolgd door onderwijs en gezondheidszorg - allemaal richtingen die het goed doen op de arbeidsmarkt. De kleinste richtingen zijn audiovisuele en beeldende kunst en muziek- en podiumkunsten - opleidingen die het minder goed doen op de arbeidsmarkt. De populariteit van sociaal-agogisch werk is problematisch in het licht van de beperkte kansen op de jobmarkt. Maar zulke uitzonderingen niet te na gesproken, hebben professionele bachelors volgens de VDAB over het algemeen de grootste kans om binnen het jaar werk te vinden.

(jb) 

26 september 2013
Aanbevolen jobs

Welke studies bieden de beste jobkansen, anno 2011? Welke niet?

“Bedrijven zijn weer volop op zoek naar ingenieurs en informatici. En dat verwondert mij niet”, aldus Paul Poels van de VDAB-studiedienst niet. "De laatste tientallen jaren is de belangrijkste vraag op de arbeidsmarkt verschoven naar hoogopgeleiden. Algemeen geldt: hoe hoger het studieniveau, hoe beter de tewerkstellingskansen."
#

Er zijn nog altijd opleidingen waarmee je zo goed als honderd procent zeker bent van een job, stelt Paul Poels: "Kort gezegd zijn dat alle technisch hooggeschoolde beroepen, zoals informaticus, ingenieur, wiskundige en opleidingen als (elektro)mechanica. Vergeet ook niet dat er heel wat beroepen zijn die niet op de arbeidsmarkt worden aangeboden en dus niet in onze cijfers voorkomen omdat ze doorgaans als zelfstandige worden uitgevoerd. Zo zijn huisarts en oogarts in toenemende mate knelpuntberoepen."

Succes verzekerd

Andere succesnummers zijn de moeilijke opleidingen waarin minder studenten afstuderen en de kans op werk dus groter is, zoals tandheelkunde, chemie en medische beeldvorming. Met sommige zware studierichtingen heb je minder kans op werk. Zo liggen bijvoorbeeld biochemie en landbouwwetenschappen slecht in de markt.

"Men verwacht wel dat biochemie een belangrijke sector wordt in de toekomst, maar voorlopig presteert die afstudeerrichting wat slechter op de arbeidsmarkt", zegt Paul Poels. "Ook in de richting journalistiek is er een overschot. Opleidingen als taal- en letterkunde trekken veel volk omdat ze interessant lijken, maar deze masters vinden niet altijd even makkelijk werk. De allermoeilijkste richtingen wat betreft uitzicht op werk situeren zich in de kunstrichting, en dat is al jaren het geval. Hier vinden we een uitstroom van hooggeschoolden die grote problemen hebben om werk te vinden."

Tabel: Meeste kans op werk na afstuderen - VDAB 

Knelpuntberoepen

Een waterdichte garantie op succes biedt een universitair diploma niet, stipt Paul Poels aan. "Bij hooggeschoolden spelen ook persoonlijkheidskenmerken een grote rol, zoals communicatieve en leidinggevende vaardigheden."

Je hoeft geen universitaire opleiding te volgen om quasi zeker te zijn van werk na het afstuderen. Zo is er al sinds halverwege de jaren tachtig een tekort aan verpleegkundigen en dat zal in de toekomst niet veranderen. Ook het onderwijs blijft een knelpuntberoep, ondanks de stijging van het aantal studenten in deze opleidingen. Voor handenarbeid is er volop werk: loodgieter blijft een knelpuntberoep, bakkers en slagers worden constant gezocht.

Tabel: Knelpuntberoepen top 10 - VDAB 

De jeugd van tegenwoordig

Of je later makkelijk of moeilijker werk vindt, hangt in de eerste plaats af van de afstudeerrichting in het secundair. Uit de studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen van de VDAB blijkt dat traditionele ASO-toprichtingen als Grieks-Wiskunde, Grieks-Latijn en Latijn-Wiskunde nog altijd zeer goed scoren. Ook Moderne Talen-Wetenschappen en (de joodse opleiding) Yeshiva doen het uitstekend. De minste kans om later snel aan de slag te geraken bieden de Rudolf Steiner-opleidingen en Humane Wetenschappen. In het TSO biedt de opleiding Sport de beste kans op werk voor jongens, Toerisme de kleinste. Bij de meisjes doet Toerisme het dan weer goed en Handel en Personenzorg minder goed.

Maar sijpelt die informatie wel voldoende door naar studerende jongeren? En passen ze hun verdere studiekeuze daaraan aan? Het academiejaar 2010-2011 noteerde alvast een stijging van het aantal inschrijvingen en komt daarmee tegemoet aan de vraag voor meer hoogopgeleiden. 126.611 studenten kozen voor de hogeschool (+7%) en 82.343 voor de universiteit (+4%). Maar niet allemaal kiezen ze voor richtingen met toekomst. Aan de universiteit blijven de faculteiten rechten en economie het best scoren, gevolgd door industriële wetenschappen, geheel in lijn met hun mooie perspectieven op de arbeidsmarkt. Problematisch is de enorme populariteit van psychologie, vooral bij vrouwelijke studenten, die afstuderen met een meer dan gemiddeld risico om na 1 jaar nog werkzoekend te zijn.

Tabel: Meest problematische afstudeerrichtingen - VDAB 

Aan de hogescholen vinden we de meeste studenten in de richtingen handelswetenschappen, gevolgd door onderwijs en gezondheidszorg - allemaal richtingen die het goed doen op de arbeidsmarkt. De kleinste richtingen zijn audiovisuele en beeldende kunst en muziek- en podiumkunsten - opleidingen die het minder goed doen op de arbeidsmarkt. De populariteit van sociaal-agogisch werk is problematisch in het licht van de beperkte kansen op de jobmarkt. Maar zulke uitzonderingen niet te na gesproken, hebben professionele bachelors volgens de VDAB over het algemeen de grootste kans om binnen het jaar werk te vinden.

(jb) 

26 september 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook