Bedrijfswagen
Vorige

1 van 115

Volgende

Welke bedrijfswagens zijn het voordeligst?

Een bedrijfswagen waarmee je als werknemer privéverplaatsingen maakt, is een voordeel van alle aard. En dat betekent… belastingen! Maar welke bedrijfswagen is nu het voordeligst en hoe kies je de beste bedrijfswagen?

Hoe worden bedrijfswagens belast?

Concreet worden die belastingen elke maand verrekend bij de uitbetaling van je loon. Hoe kleiner het voordeel van alle aard van je bedrijfswagen, hoe minder belastingen je in principe betaalt en hoe hoger je nettoloon zal zijn.

“De berekening van het belastbare voordeel van alle aard hangt af van de CO2-uitstoot, het type brandstof, de leeftijd van de wagen en de cataloguswaarde. Het voordeel mag nooit lager zijn dan 1.340 euro per jaar (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Wanneer je als werknemer een bijdrage betaalt voor het privégebruik van je bedrijfswagen, dan zal de werkgever deze bijdrage aftrekken van het belastbaar voordeel”, vertelt Veerle Michiels van SD Worx.

Cataloguswaarde

Dit is de catalogusprijs bij verkoop in nieuwe staat aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, e.d.

Ouderdom van de bedrijfswagen

Om de ouderdom van de bedrijfswagen in rekening te brengen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een ouderdomspercentage dat rekening houdt met de periode die verstreken is vanaf de datum van de eerste inschrijving van de auto. Gedurende het eerste jaar van inschrijving nemen we de cataloguswaarde aan 100%. Voor elk volgend jaar van inschrijving verminderen we dit met 6%. Vanaf het 6e jaar van inschrijving wordt de ondergrens van 70% bereikt.

CO2-coëfficiënt

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een referentie CO2-uitstoot van:

 • 88 gr/km (kalenderjaar 2019) voor dieselvoertuigen;
 • 107 gr/km (kalenderjaar 2019) voor voertuigen met benzine-, lpg- of gasmotor.

Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks herzien.

Ligt de CO2-uitstoot:

 • hoger dan deze referte-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot maximaal 18%);
 • lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

Elektrische wagens stoten geen CO2 uit. Voor deze wagens bedraagt de CO2-coëfficiënt steeds 4%.

Welke bedrijfswagen levert je het meeste cashvoordeel op?

We zetten een aantal populaire (diesel)wagens op een rij. Tijdens het 4e jaar van inschrijving houden we rekening met de cataloguswaarde aan 82%.

Type wagen VAA 1e jaar VAA september VAA 4e jaar VAA september
Audi A4
 • 104 gr CO2
 • 35.410 euro
2.154,95 177,12 1.767,06 145,24
Audi Q5 35 TDi quattro
 • 144 gr CO2
 • 49.420 euro
4.701,96 386,46 3.855,61 316,9
BMW3 Touring
 • 129 gr CO2
 • 37.800 euro
3.110,40 255,65 2.550,53 209,63
Opel Zafira 2.0 CDTI Blue-Inj. 125kW Auto Innovation
 • 183 gr CO2
 • 32.650 euro
4.197,86 345,03 3.442,24 282,92
VW Golf Variant
 • 109 gr CO2
 • 28.320 euro
1.844,85 151,63 1.512,77 124,34
VW Passat Variant
 • 113 gr CO2
 • 37.900 euro
2.598,86 213,60 2.131,06 175,16

Er is dus een groot verschil in voordeel van alle aard (VAA). In dit lijstje van populaire bedrijfswagens, zal je bij een Audi A4, VW Golf Variant en VW Passat Variant het minste belastingen betalen.

Nieuwe norm voor bedrijfswagens?

De simulatie gebeurde op basis van de op vandaag gekende uitstootcijfers. Op dat vlak staan echter grote wijzigingen op til, meer bepaald door de introductie van WLTP.

WLTP staat voor Worldwide harmonised Light Vehicles Test procedure en geldt sinds 1 september 2018 als norm om de CO2-uitstoot en het verbruik van alle nieuwe wagens te bepalen.

De nieuwe procedure is gebaseerd op reële rijomstandigheden. Geschat wordt dat de CO2-uitstoot met WLTP gemiddeld met 20 tot 25 procent stijgt in vergelijking met de oude NEDC-methode die dateerde van 1971.

WLTP en NEDC 2.0

De wetgever bepaalde dat de cijfers gemeten volgens WLTP in een eerste fase moeten meegedeeld worden, samen met een omrekening naar de NEDC-waarden.

De Europese Commissie werkte daartoe een correlatietechniek uit die bindend is voor alle constructeurs. Deze omzetoefening resulteert in de NEDC 2.0, die het zware effect van WLTP moet verzachten.

Voor nieuwe wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest beide waarden. Tot het einde van 2020 zal men voor nieuwe wagens (waarvoor beide waarden vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest) rekening houden met de CO2-uitstoot volgens NEDC 2.0. Vanaf 2021 wordt deze vervangen door de corresponderende WLTP-waarde. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt stijgen en bijgevolg ook het belastbaar voordeel van alle aard. De bedrijfswagen zal dus vanaf 2021 duurder uitvallen dan hogervermelde simulatie doet vermoeden.

Elektrische en hybride wagens

Vergelijken we dit met een elektrische en hybride (benzine)wagen:

Type wagen VAA 1e jaar VAA november VAA 4e jaar VAA november
BMW I3 (elektrisch)
 • 0 gr CO2
 • 40.650 euro
1.393,71 114,55 1.340 110,14
Indien geen ondergrens 1.393,71 114,55 1142,85 93,93
Toyota Prius (hybride)
 • 75 gr CO2
 • 30.300 euro
1.340 110,14 1.340 110,14
Indien geen ondergrens 1.038,86 85,39 851,86 70,02

De cataloguswaarde is vergelijkbaar met die van een aantal populaire bedrijfswagens. De CO2-uitstoot is nihil of uiterst laag. Toch halen werknemers die hiervoor kiezen, daar nauwelijks voordeel uit omdat de CO2-coëfficiënt in de formule minstens 4% moet bedragen. Ook de algemene ondergrens kan een werknemer ervan weerhouden resoluut voor deze milieuvriendelijke wagens te gaan.

Dan maar een plug-in hybride?

“Recent wonnen ook de zogenaamde plug-in hybrides aan populariteit. Niet in het minst dankzij hun lage CO2-uitstoot, wat eveneens resulteert in een lager belastbaar voordeel van alle aard. De overheid stelde echter vast dat sommige wagentypes een te kleine elektrische batterij hebben, waardoor ze bijna uitsluitend op fossiele brandstof rijden. De werkelijke CO2-uitstoot is dan ook hoger dan de uitstoot die in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het voordeel van alle aard”, vertelt Veerle Michiels van SD Worx.

De berekening van het belastbaar voordeel van alle aard zal daarom gecorrigeerd worden.

De geviseerde plug-in hybrides zijn wagens waarvan de elektrische batterij een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht, of met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gr CO2 per kilometer.

Gevolgen voor belastingen

In de formule voor de berekening van het voordeel van alle aard wordt de CO2-uitstootwaarde van de plug-in hybride vervangen door de CO2-uitstootwaarde van een overeenstemmend voertuig met een motor die gebruikmaakt van dezelfde fossiele brandstof.

Indien zo'n overeenstemmend voertuig niet bestaat, wordt de uitstootwaarde van de plug-in hybride vermenigvuldigd met 2,5.

Bepaalde plug-in hybrides worden fiscaal dus minder interessant voor de gebruiker.

De nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 voor voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2018.

(mr) - Bron: SD Worx

29 januari 2020
Aanbevolen jobs

Welke bedrijfswagens zijn het voordeligst?

Een bedrijfswagen waarmee je als werknemer privéverplaatsingen maakt, is een voordeel van alle aard. En dat betekent… belastingen! Maar welke bedrijfswagen is nu het voordeligst en hoe kies je de beste bedrijfswagen?

Hoe worden bedrijfswagens belast?

Concreet worden die belastingen elke maand verrekend bij de uitbetaling van je loon. Hoe kleiner het voordeel van alle aard van je bedrijfswagen, hoe minder belastingen je in principe betaalt en hoe hoger je nettoloon zal zijn.

“De berekening van het belastbare voordeel van alle aard hangt af van de CO2-uitstoot, het type brandstof, de leeftijd van de wagen en de cataloguswaarde. Het voordeel mag nooit lager zijn dan 1.340 euro per jaar (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Wanneer je als werknemer een bijdrage betaalt voor het privégebruik van je bedrijfswagen, dan zal de werkgever deze bijdrage aftrekken van het belastbaar voordeel”, vertelt Veerle Michiels van SD Worx.

Cataloguswaarde

Dit is de catalogusprijs bij verkoop in nieuwe staat aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, e.d.

Ouderdom van de bedrijfswagen

Om de ouderdom van de bedrijfswagen in rekening te brengen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een ouderdomspercentage dat rekening houdt met de periode die verstreken is vanaf de datum van de eerste inschrijving van de auto. Gedurende het eerste jaar van inschrijving nemen we de cataloguswaarde aan 100%. Voor elk volgend jaar van inschrijving verminderen we dit met 6%. Vanaf het 6e jaar van inschrijving wordt de ondergrens van 70% bereikt.

CO2-coëfficiënt

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een referentie CO2-uitstoot van:

 • 88 gr/km (kalenderjaar 2019) voor dieselvoertuigen;
 • 107 gr/km (kalenderjaar 2019) voor voertuigen met benzine-, lpg- of gasmotor.

Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks herzien.

Ligt de CO2-uitstoot:

 • hoger dan deze referte-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot maximaal 18%);
 • lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

Elektrische wagens stoten geen CO2 uit. Voor deze wagens bedraagt de CO2-coëfficiënt steeds 4%.

Welke bedrijfswagen levert je het meeste cashvoordeel op?

We zetten een aantal populaire (diesel)wagens op een rij. Tijdens het 4e jaar van inschrijving houden we rekening met de cataloguswaarde aan 82%.

Type wagen VAA 1e jaar VAA september VAA 4e jaar VAA september
Audi A4
 • 104 gr CO2
 • 35.410 euro
2.154,95 177,12 1.767,06 145,24
Audi Q5 35 TDi quattro
 • 144 gr CO2
 • 49.420 euro
4.701,96 386,46 3.855,61 316,9
BMW3 Touring
 • 129 gr CO2
 • 37.800 euro
3.110,40 255,65 2.550,53 209,63
Opel Zafira 2.0 CDTI Blue-Inj. 125kW Auto Innovation
 • 183 gr CO2
 • 32.650 euro
4.197,86 345,03 3.442,24 282,92
VW Golf Variant
 • 109 gr CO2
 • 28.320 euro
1.844,85 151,63 1.512,77 124,34
VW Passat Variant
 • 113 gr CO2
 • 37.900 euro
2.598,86 213,60 2.131,06 175,16

Er is dus een groot verschil in voordeel van alle aard (VAA). In dit lijstje van populaire bedrijfswagens, zal je bij een Audi A4, VW Golf Variant en VW Passat Variant het minste belastingen betalen.

Nieuwe norm voor bedrijfswagens?

De simulatie gebeurde op basis van de op vandaag gekende uitstootcijfers. Op dat vlak staan echter grote wijzigingen op til, meer bepaald door de introductie van WLTP.

WLTP staat voor Worldwide harmonised Light Vehicles Test procedure en geldt sinds 1 september 2018 als norm om de CO2-uitstoot en het verbruik van alle nieuwe wagens te bepalen.

De nieuwe procedure is gebaseerd op reële rijomstandigheden. Geschat wordt dat de CO2-uitstoot met WLTP gemiddeld met 20 tot 25 procent stijgt in vergelijking met de oude NEDC-methode die dateerde van 1971.

WLTP en NEDC 2.0

De wetgever bepaalde dat de cijfers gemeten volgens WLTP in een eerste fase moeten meegedeeld worden, samen met een omrekening naar de NEDC-waarden.

De Europese Commissie werkte daartoe een correlatietechniek uit die bindend is voor alle constructeurs. Deze omzetoefening resulteert in de NEDC 2.0, die het zware effect van WLTP moet verzachten.

Voor nieuwe wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest beide waarden. Tot het einde van 2020 zal men voor nieuwe wagens (waarvoor beide waarden vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest) rekening houden met de CO2-uitstoot volgens NEDC 2.0. Vanaf 2021 wordt deze vervangen door de corresponderende WLTP-waarde. Hierdoor zal de CO2-coëfficiënt stijgen en bijgevolg ook het belastbaar voordeel van alle aard. De bedrijfswagen zal dus vanaf 2021 duurder uitvallen dan hogervermelde simulatie doet vermoeden.

Elektrische en hybride wagens

Vergelijken we dit met een elektrische en hybride (benzine)wagen:

Type wagen VAA 1e jaar VAA november VAA 4e jaar VAA november
BMW I3 (elektrisch)
 • 0 gr CO2
 • 40.650 euro
1.393,71 114,55 1.340 110,14
Indien geen ondergrens 1.393,71 114,55 1142,85 93,93
Toyota Prius (hybride)
 • 75 gr CO2
 • 30.300 euro
1.340 110,14 1.340 110,14
Indien geen ondergrens 1.038,86 85,39 851,86 70,02

De cataloguswaarde is vergelijkbaar met die van een aantal populaire bedrijfswagens. De CO2-uitstoot is nihil of uiterst laag. Toch halen werknemers die hiervoor kiezen, daar nauwelijks voordeel uit omdat de CO2-coëfficiënt in de formule minstens 4% moet bedragen. Ook de algemene ondergrens kan een werknemer ervan weerhouden resoluut voor deze milieuvriendelijke wagens te gaan.

Dan maar een plug-in hybride?

“Recent wonnen ook de zogenaamde plug-in hybrides aan populariteit. Niet in het minst dankzij hun lage CO2-uitstoot, wat eveneens resulteert in een lager belastbaar voordeel van alle aard. De overheid stelde echter vast dat sommige wagentypes een te kleine elektrische batterij hebben, waardoor ze bijna uitsluitend op fossiele brandstof rijden. De werkelijke CO2-uitstoot is dan ook hoger dan de uitstoot die in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het voordeel van alle aard”, vertelt Veerle Michiels van SD Worx.

De berekening van het belastbaar voordeel van alle aard zal daarom gecorrigeerd worden.

De geviseerde plug-in hybrides zijn wagens waarvan de elektrische batterij een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht, of met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gr CO2 per kilometer.

Gevolgen voor belastingen

In de formule voor de berekening van het voordeel van alle aard wordt de CO2-uitstootwaarde van de plug-in hybride vervangen door de CO2-uitstootwaarde van een overeenstemmend voertuig met een motor die gebruikmaakt van dezelfde fossiele brandstof.

Indien zo'n overeenstemmend voertuig niet bestaat, wordt de uitstootwaarde van de plug-in hybride vermenigvuldigd met 2,5.

Bepaalde plug-in hybrides worden fiscaal dus minder interessant voor de gebruiker.

De nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 voor voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2018.

(mr) - Bron: SD Worx

29 januari 2020
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook