Gelukkig op het werk
Vorige

1 van 986

Volgende

Top Employers vinden te weinig jonge talenten

54 werkgevers in ons land mogen zich een jaar lang Top Employer 2013 noemen. Dat label ontvingen ze van het CRF Institute na een uitgebreid onderzoek van hun hr-beleid en hun ‘werkgeverschap’. Opvallend: de Belgische Top Employers weten beter dan veel van hun Europese collega’s werknemers aan zich te binden. Maar: het vinden van vers talent is voor zes op de tien een grote uitdaging.
Top Employers 2013
”Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek ontvangen het Top Employers-keurmerk” (Ruud van Es, country manager Benelux CRF Institute)

Goede werkgevers overleven bij gratie van hun personeel. CRF Institute onderzoekt al sinds 1991 wat top Employers onderscheidt van andere werkgevers aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement.

“De certificering vindt plaats op basis van een online vragenlijst met 65 vragen over het hr-beleid. De vragen peilen naar feitelijk en aantoonbaar beleid”, zegt Ruud van Es, country manager Benelux bij CRF Institute.

Nadat CRF de ingevulde vragenlijsten gevalideerd heeft, neemt een externe auditor, Grant Thornton, ze onder de loep. “Zij toetsen het certificeringsproces en controleren zowel de antwoorden van de deelnemers als onze berekeningen die tot de certificering van een bedrijf leiden”, aldus Ruud van Es. “Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek ontvangen het Top Employers-keurmerk.”

Internationaal

CRF Institute certificeert jaarlijks zo’n 750 bedrijven in 45 landen en op 5 continenten (Europa, Azië, Afrika, Zuid Amerika, Australië). In elk land werkt CRF Institute samen met een lokaal panel van hr-experts die elk jaar opnieuw de vragenlijst ‘wegen’.

Die uitgebreide lijst groepeert een aantal thema’s die in verband staan met een of meer van de vijf criteria waarmee CRF Institute peilt naar goed werkgeverschap. Komen onder andere aan bod: organisatiestrategie, communicatie, hr-strategie, diversiteitsbeleid, kennis- en talentmangement, corporate social responsibility, medewerkersontwikkeling, beloning en erkenning, prestatiemanagement en werkomstandigheden.

Op basis van de antwoorden berekent CRF Institute uiteindelijk of een bedrijf zich een jaar lang Top Employer mag noemen. Omdat het onderzoek internationaal gevoerd wordt, illustreert het tegelijk hoe ‘onze’ werkgevers zich verhouden ten opzichte van die in onze buurlanden.

Minder verzuim

Enkele resultaten vallen op. Zo ligt het verzuimpercentage bij Belgische Top Employers (3,5%) lager dan het Europese gemiddelde (3,9%). Ze kennen ook minder personeelsverloop (8,1%) dan hun Europese collega’s (10,4%).

22,7 procent van top 50-posities bij de 54 Belgische Top Employers worden ingevuld door vrouwen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 20,7 procent. België doet het dus niet slecht wat betreft vrouwen in ‘hogere’ functies. Daar staat tegenover dat het algemene aandeel vrouwen bij onze Top Employers beter kan. 37,9 procent van de werknemers bij de 54 tot Top Employer gelabelde bedrijven is vrouw. Bij de Europese Top Employers is dat gemiddeld 38,6 procent.

De Belgische Top Employers hebben ook iets minder aandacht voor interne kandidaten dan op Europees vlak waar 72,6 procent van de management- en directiefuncties worden ingevuld door eigen werknemers. In België is dat 70,9 procent.

>> Wie zijn de Top Employers van 2013?

Prioriteiten

Het ontwikkelen van talent en leiderschap is voor alle Top Employers een prioriteit. Diversiteit vinden we veel verder in het prioriteitenlijstje terug. Zich wapenen tegen de vergrijzing staat nog lager. Aangezien zes op de tien Top Employers het vinden van jong talent als een van hun grootste moeilijkheden beschrijven, is dat op zijn minst merkwaardig te noemen.

Rekruteren blijven de Belgische Top Employers wel doen. Meer dan de helft verwacht de komende jaren een stijging van het personeelsbestand. Slechts 5 procent denkt binnen drie jaar minder werknemers te tellen.

Rekruteringsintenties Belgische Top Employers
(Verwachtingen m.b.t. personeelsbestand de komende 3 jaar)
Toename met > 5% 26%
Toename met 1-5% 28%
Blijft gelijk 33%
Afname met 1-5% 9%
Afname met > 5% 2%
Geen data 2%

Score blijft privé

De voorbije jaren maakte CRF Institute van elke Top Employer de sterrenscore bekend. Elk criterium uit het onderzoek wordt gescoord op vijf sterren. “We doen dat nog altijd, maar laten het aan de deelnemers over of ze daarover willen communiceren”, zegt Ruud van Es. De gedachte daarachter is dat elke Top Employer ‘top’ is en voldoende scoort om gecertificeerd te worden.

“Het is niet aan ons om te bepalen of een hoog salaris waardevoller is dan een goed aanbod aan training- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat laten we aan de ‘markt’ over. Elke werknemer en werkgever mag voor zichzelf uitmaken welke criteria hij het belangrijkst vindt”, aldus Ruud van Es. “Vindt een Top Employer het opportuun om ermee naar buiten te komen dat hij zeer goed betaalt, dan is dat uiteraard zijn goed recht.”

(wv) 

14 maart 2013
Aanbevolen jobs

Top Employers vinden te weinig jonge talenten

54 werkgevers in ons land mogen zich een jaar lang Top Employer 2013 noemen. Dat label ontvingen ze van het CRF Institute na een uitgebreid onderzoek van hun hr-beleid en hun ‘werkgeverschap’. Opvallend: de Belgische Top Employers weten beter dan veel van hun Europese collega’s werknemers aan zich te binden. Maar: het vinden van vers talent is voor zes op de tien een grote uitdaging.
Top Employers 2013
”Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek ontvangen het Top Employers-keurmerk” (Ruud van Es, country manager Benelux CRF Institute)

Goede werkgevers overleven bij gratie van hun personeel. CRF Institute onderzoekt al sinds 1991 wat top Employers onderscheidt van andere werkgevers aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement.

“De certificering vindt plaats op basis van een online vragenlijst met 65 vragen over het hr-beleid. De vragen peilen naar feitelijk en aantoonbaar beleid”, zegt Ruud van Es, country manager Benelux bij CRF Institute.

Nadat CRF de ingevulde vragenlijsten gevalideerd heeft, neemt een externe auditor, Grant Thornton, ze onder de loep. “Zij toetsen het certificeringsproces en controleren zowel de antwoorden van de deelnemers als onze berekeningen die tot de certificering van een bedrijf leiden”, aldus Ruud van Es. “Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek ontvangen het Top Employers-keurmerk.”

Internationaal

CRF Institute certificeert jaarlijks zo’n 750 bedrijven in 45 landen en op 5 continenten (Europa, Azië, Afrika, Zuid Amerika, Australië). In elk land werkt CRF Institute samen met een lokaal panel van hr-experts die elk jaar opnieuw de vragenlijst ‘wegen’.

Die uitgebreide lijst groepeert een aantal thema’s die in verband staan met een of meer van de vijf criteria waarmee CRF Institute peilt naar goed werkgeverschap. Komen onder andere aan bod: organisatiestrategie, communicatie, hr-strategie, diversiteitsbeleid, kennis- en talentmangement, corporate social responsibility, medewerkersontwikkeling, beloning en erkenning, prestatiemanagement en werkomstandigheden.

Op basis van de antwoorden berekent CRF Institute uiteindelijk of een bedrijf zich een jaar lang Top Employer mag noemen. Omdat het onderzoek internationaal gevoerd wordt, illustreert het tegelijk hoe ‘onze’ werkgevers zich verhouden ten opzichte van die in onze buurlanden.

Minder verzuim

Enkele resultaten vallen op. Zo ligt het verzuimpercentage bij Belgische Top Employers (3,5%) lager dan het Europese gemiddelde (3,9%). Ze kennen ook minder personeelsverloop (8,1%) dan hun Europese collega’s (10,4%).

22,7 procent van top 50-posities bij de 54 Belgische Top Employers worden ingevuld door vrouwen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 20,7 procent. België doet het dus niet slecht wat betreft vrouwen in ‘hogere’ functies. Daar staat tegenover dat het algemene aandeel vrouwen bij onze Top Employers beter kan. 37,9 procent van de werknemers bij de 54 tot Top Employer gelabelde bedrijven is vrouw. Bij de Europese Top Employers is dat gemiddeld 38,6 procent.

De Belgische Top Employers hebben ook iets minder aandacht voor interne kandidaten dan op Europees vlak waar 72,6 procent van de management- en directiefuncties worden ingevuld door eigen werknemers. In België is dat 70,9 procent.

>> Wie zijn de Top Employers van 2013?

Prioriteiten

Het ontwikkelen van talent en leiderschap is voor alle Top Employers een prioriteit. Diversiteit vinden we veel verder in het prioriteitenlijstje terug. Zich wapenen tegen de vergrijzing staat nog lager. Aangezien zes op de tien Top Employers het vinden van jong talent als een van hun grootste moeilijkheden beschrijven, is dat op zijn minst merkwaardig te noemen.

Rekruteren blijven de Belgische Top Employers wel doen. Meer dan de helft verwacht de komende jaren een stijging van het personeelsbestand. Slechts 5 procent denkt binnen drie jaar minder werknemers te tellen.

Rekruteringsintenties Belgische Top Employers
(Verwachtingen m.b.t. personeelsbestand de komende 3 jaar)
Toename met > 5% 26%
Toename met 1-5% 28%
Blijft gelijk 33%
Afname met 1-5% 9%
Afname met > 5% 2%
Geen data 2%

Score blijft privé

De voorbije jaren maakte CRF Institute van elke Top Employer de sterrenscore bekend. Elk criterium uit het onderzoek wordt gescoord op vijf sterren. “We doen dat nog altijd, maar laten het aan de deelnemers over of ze daarover willen communiceren”, zegt Ruud van Es. De gedachte daarachter is dat elke Top Employer ‘top’ is en voldoende scoort om gecertificeerd te worden.

“Het is niet aan ons om te bepalen of een hoog salaris waardevoller is dan een goed aanbod aan training- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat laten we aan de ‘markt’ over. Elke werknemer en werkgever mag voor zichzelf uitmaken welke criteria hij het belangrijkst vindt”, aldus Ruud van Es. “Vindt een Top Employer het opportuun om ermee naar buiten te komen dat hij zeer goed betaalt, dan is dat uiteraard zijn goed recht.”

(wv) 

14 maart 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook