Steeds meer technische taken voor thuisverpleegkundige

Katalien Dendooven
“Voor patiënten die langdurige zorg nodig hebben, is een thuisverpleegkundige goud waard.” (Katalien Dendooven, directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen)
Door een verkorting van de ligduur in ziekenhuizen is de nood aan technische thuiszorg de voorbije jaren alleen maar toegenomen. De taken van een thuisverpleegkundige zijn dan ook sterk geëvolueerd. Voor wie graag autonoom werkt binnen een stevige omkadering liggen er volop mogelijkheden bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2019 is Katalien Dendooven (37) de nieuwe directeur van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Als vroedvrouw met een masterdiploma medisch-sociale wetenschappen beschikt Katalien over een rijke werkervaring en een uitstekende kijk op de evolutie van de zorg, zowel in ziekenhuizen als binnen de eerstelijnszorg.

“Ik werkte enkele jaren als vroedvrouw en verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, nadien werd ik diensthoofd in Jan Palfijn in Gent. Sinds 2008 was ik aan de slag als directeur zorg bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.”

Technische uitdagingen

De behoefte aan meer thuiszorg zorgt tegelijkertijd ook voor meer opportuniteiten. “Het imago van de thuisverpleegkundige was lange tijd gelinkt aan taken als ‘de was en de plas’ doen, maar dat behoort nu tot het verleden. Er zijn veel technische uitdagingen bijgekomen. Denk daarbij aan wondzorg, negatieve druktherapie en infuustherapie. Daarnaast is er de opvolging van chronische patiënten. Kortom, van een thuisverpleegkundige wordt heel wat verwacht: de uitdaging is groter en het takenpakket is boeiend.”

Opleidingen en ondersteuning

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen zet maximaal in op opleiding en bijscholing. Naast verplichte opleidingen kunnen medewerkers bijscholingen volgen die nauw aansluiten bij hun interesses. “Onze opleidingen betreffen niet alleen technische vaardigheden, maar behandelen ook de observatierol en gedragscompetenties: hoe ga je in dialoog met de patiënt, met de huisarts, met doorverwijzers?”

Ook aan psychiatrische zorg wordt meer aandacht besteed. “Binnenkort starten we met een specifiek referentiedomein psychiatrie, om onze medewerkers hieromtrent nog meer te kunnen ondersteunen. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn worden niet langer altijd opgevangen in een residentiële setting, maar steeds vaker in een thuissituatie.”

Competitief loon

Een verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis kan rekenen op een competitief loon – inclusief extra compensatiedagen bovenop de jaarlijkse vakantiedagen – aangevuld met diverse incentives: een smartphone, een dienstwagen die ook privé gebruikt mag worden, carwashbons, een uitgebreid verzekeringspakket, fruit op het werk, … Regelmatig worden er personeelsfeesten georganiseerd en er zijn mogelijkheden om te sporten.

Taakuitzuivering

Met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar beschikt het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen over een zeer ervaren en gemotiveerde equipe. Maar tegelijkertijd is er nood aan verjonging en een nieuwe instroom. Net als in veel andere sectoren is het niet evident om nieuwe talenten aan te trekken.

Zelfstandig werken met grote mate van vrijheid

Een job als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis vraagt om een stevig engagement. “De werkdruk is hoog; 14 patiënten op een werkschema van 4 uur is niet ongewoon. Anderzijds is er een enorme voldoening en de erkenning van een patiënt met wie een thuisverpleegkundige vaak een hechte band ontwikkelt. Voor patiënten die langdurige zorg nodig hebben, is een thuisverpleegkundige goud waard.”

Tot slot benadrukt Katalien Dendooven de specifieke werkomgeving van een thuisverpleegkundige. “Als je graag autonoom werkt, met een grote mate van vrijheid maar tegelijkertijd met een ruime omkadering, dan ben je van harte welkom bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Wij kijken uit naar geëngageerde nieuwkomers.”

(wv) 

Katalien Dendooven
“We zijn er ons bovendien van bewust dat de nieuwe generatie niet meer vanzelfsprekend kiest voor een loopbaan bij één werkgever. Daarom zetten wij sterk in op een retentiebeleid, maar ook op taakuitzuivering. Wij maken momenteel de oefening om na te gaan welke taken een thuisverpleegkundige al dan niet moet uitvoeren. We kunnen onze verpleegkundigen bijvoorbeeld moeilijk inzetten voor huishoudelijke taken. Met andere zorgpartners (onder andere de dienst gezins- en bejaardenhulp) leggen we de puzzel samen. Zo kunnen we toch een oplossing vinden voor hulp voor boodschappen, maaltijdbereiding enzovoort.” 18 juli 2016
Anderen bekeken ook