50-plussers
Vorige

1 van 93

Volgende

Oud noch ervaren

"Wie de arbeidsmarkt betreedt, wordt meteen 30 jaar ouder. Indien aan mensen wordt gevraagd wanneer ze zichzelf als oud zien, varieert het antwoord tussen 65 en 75 jaar. Op de arbeidsmarkt ben je dit al vanaf je 50ste en in veel gevallen zelfs nog vroeger. De kansen om opnieuw werk te vinden, dalen namelijk al lang voor de leeftijd van 50 jaar." Aan het woord: arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad.
Jan Denys
"Wie 50-plussers op de arbeidsmarkt oud blijft noemen, is zelf deel van het probleem."

Denys: "De overheid voert sinds enkele weken een (niet helemaal geslaagde) mediacampagne om aan deze bizarre beeldvorming iets te doen. We hebben het punt al meerdere keren gemaakt. Wie 50-plussers op de arbeidsmarkt oud blijft noemen, is zelf deel van het probleem. Een vijftiger is de dag van vandaag een werknemer die in principe nog een loopbaan van 15 jaar voor de boeg heeft. Dit spoort puur mathematisch meer met het midden dan met het einde van de loopbaan en is moeilijk te koppelen aan het label ‘oud’. Het is duidelijk, hoe sneller een vijftiger van het label ‘oud’ af is hoe beter."

"Dan duikt uiteraard meteen de vraag op welk alternatief we moeten gebruiken? Enkele jaren geleden deden enkele marketeers een verdienstelijke poging om het woord medioren te lanceren. Het woord voldoet op het eerste zicht aan de vereisten. Het is een neutrale term die slaat op de leeftijdscategorie 45-65. Maar voorlopig slaagt de term er niet echt in door te breken."

"Een ander alternatief wil de eerder negatieve beeldvorming van ‘oud’ counteren door het te vervangen door het positieve ‘ervaren’. Het probleem is dat dit niet met de feiten klopt."

"Uiteraard heeft elke 50-plusser meer ervaringen opgedaan dan een 20-er, maar deze ervaringen zijn niet noodzakelijk relevant in een arbeidsmarktcontext."

"Twee zaken zijn in deze belangrijk. Vooreerst zijn er nog steeds heel wat jobs waar ervaring (nagenoeg) geen rol speelt. Het gaat hierbij om on- of zeer laaggeschoolde jobs waar hoogstens een korte inloopperiode voor nodig is. In dergelijke jobs bouw je geen noemenswaardige ervaring op in de zin van bijkomende competenties. Er is in bepaalde gevallen zelfs sprake van dekwalificatie of negatieve ervaring. Door lang een laaggeschoolde job uit te voeren, verlies je eerder opgedane kwalificaties."

"Maar ook werknemers in geschoolde jobs zijn niet noodzakelijk ervaren. Werknemers hebben in een loopbaan dikwijls veel bedrijfsspecifieke kwalificaties opgedaan. Deze zijn zeer nuttig en waardevol in een specifiek bedrijf maar veel minder of soms helemaal niet daarbuiten. Nog erger, soms hebben ze competenties die hinderlijk zijn in een nieuwe werkcontext. Conclusie, heel wat 50-ers hebben een schat aan ervaring die door te veel rekruteerders onvoldoende naar waarde wordt geschat. Maar dit is, spijtig genoeg, geen automatisme. 50-ers op de arbeidsmarkt zijn niet noodzakelijk oud, ze zijn ook niet noodzakelijk ‘ervaren’."

(jd) 

5 november 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook