Waarom vind ik moeilijk een job? Vorige

1 van 299

Volgende

Oost-Vlaanderen bij koplopers in knelpuntberoepen

Als het over regio’s met een grote schaarste van bepaalde arbeidskrachten gaat, spreekt men bij ons vaak over West-Vlaanderen. Ook in Antwerpen, met name in de bouw, zijn er veel knelpuntberoepen. Maar ook Oost-Vlaanderen laat zich niet onbetuigd, vooral voor verpleegkundigen.

4 juli 2018

Delen

verpleegkundigen

Nemen we de top tien van belangrijkste knelpuntberoepen van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) bij de hand en kijken we naar de verdeling per provincie, dan scoort Oost-Vlaanderen vaak erg hoog. Kijk bijvoorbeeld naar de jobaanbiedingen voor verpleegkundigen in Vlaanderen: nergens werden er de voorbije twaalf maanden meer vacatures voor verpleegkundigen geregistreerd dan in Oost-Vlaanderen.

Hét knelpuntberoep

Een goede indicatie bij knelpuntberoepen is de zogenaamde spanningsindicator die de VDAB hanteert. Die meet de krapte op de arbeidsmarkt en geeft aan hoeveel (niet-werkende) werkzoekenden er gemiddeld zijn per openstaande vacature. Als deze verhouding groot is, verloopt het invullen van de jobs vlotter.

Voor alle beroepen ligt die spanningsindicator gemiddeld op 6. Oftewel: per vacature zijn er in Vlaanderen theoretisch gemiddeld dus zes werkzoekenden. Bij de knelpuntberoepen gaat die spanningsindicator al snel naar de 2 of 1. En soms zelfs lager, zoals bij verpleegkundigen het geval is en dan met name in Oost-Vlaanderen. Daar ligt die indicator op 0,36. Oost-Vlaanderen zit hiermee een stuk onder het gemiddelde van 0,49 voor verpleegkundigen in Vlaanderen.

De verpleegkundige is in Vlaanderen overigens hét knelpuntberoep bij uitstek. Of beter: de hoofdverpleegkundige, want daar is de krapte nog nijpender en ook hier spant Oost-Vlaanderen de kroon.

Technici

Ook voor andere knelpuntberoepen loopt de zoektocht in Oost-Vlaanderen soms extra moeizaam. Dat is zo bij de analist-ontwikkelaar ICT, waar de krapte in Oost-Vlaanderen het grootst bleek de voorbije twaalf maanden. Al worden dergelijke IT-profielen natuurlijk overal in Vlaanderen gezocht.

In andere knelpuntberoepen uit de top tien is de krapte in Oost-Vlaanderen minder uitgesproken. Vooral bij technische- en bouwprofielen uit de top tien van knelpuntberoepen is dit zo. Zo blijkt voor knelpuntberoepen, zoals de werfleider en de calculator bouw, de krapte (nog) groter in Antwerpen en West-Vlaanderen. Of hoe de knelpunten zich overal bevinden.

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?