Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 212

Volgende
Volgend artikel:

De 10 officiële feestdagen van 2024

Nieuw: extra dag verlof voor bouwarbeiders en elektriciens

Ben je actief als bouwarbeider of elektricien? Dan maak je deel uit van de ruim 150.000 werknemers die dagelijks bouwen aan de toekomst van ons land. En aan die onuitputtelijke inzet, mag gerust eens een extraatje vasthangen.

Dag extra verlof

Werkgevers moeten een betaalde vakantiedag toekennen aan arbeiders die gedurende een kalenderjaar een mobiliteitsvergoeding ontvangen voor 43.000 kilometers of meer. Dit komt ruwweg overeen met minimaal 700 uren op de baan. De afstand tussen de woonplaats en het bedrijf, en deze tussen het bedrijf en de werf tellen mee. Deze extra dag extralegaal verlof, noemt men “de mobiliteitsdag” en werd door de sociale partners vastgelegd binnen paritair comité 124 voor het bouwbedrijf.

Deze extra dag verlof wordt in samenspraak met de werkgever opgenomen vóór 1 april volgend op het jaar waarop de mobiliteitsdag betrekking heeft. Arbeiders die in 2019 43.000 km of meer aan verplaatsingen gereden hebben, kunnen deze verlofdag dus opnemen tot en met 31 maart 2020. De arbeiders hebben recht op loon voor deze dag.

Opgelet: als de werknemer deze dag toch niet opneemt, dan moet de werkgever deze niet uitbetalen. De mobiliteitsdag is enkel verschuldigd als de arbeider hem effectief opneemt.

Verhoging mobiliteitsvergoeding met 20%

Bouwarbeiders hebben geen vaste plaats van tewerkstelling, want ze werken op werven en bij klanten. Door de geografische spreiding van de werven en het Belgische fileleed lopen die reistijden stelselmatig op. Omdat ze vaak vele uren onderweg zijn, hebben ze recht op een mobiliteitsvergoeding voor de tijd die ze besteden aan verplaatsingen. Ook die vergoeding was dringend toe aan een herziening. Sinds 1 december 2019 werd ze verhoogd met 20%.

Chauffeur zonder passagier

Het akkoord voorziet ook in de invoering van een specifiek bedrag voor de chauffeur die alleen rijdt, ofwel de ‘chauffeur zonder passagier’. Tot voor kort kreeg de bestuurder die geen personeel vervoerde de reeds bestaande mobiliteitsvergoeding. De chauffeur voor wie geen collectief vervoer mogelijk is en die op vraag van de werkgever met een voertuig van de werkgever zich alleen verplaatst naar de werven, ontvangt voortaan een mobiliteitsvergoeding gelijk aan de vergoeding passagier verhoogd met 5%.

Tot slot een helder overzicht met de voornaamste mobiliteitsvergoedingen binnen paritair comité 124:

Soort mobiliteitsvergoeding Oud bedrag Nieuw bedrag Inwerkingtreding
Verplaatsingen met de trein 0,0870 euro/km Niet van toepassing 1 juli 2014
Verplaatsingen met een ander vervoermiddel 0,0516 euro/km 0,0619 euro/km

(tot 59 kilometer, daarna gelden hogere bedragen)
1 december 2019
Chauffeur zonder passagier

Dit is de werknemer die zich:
  • op vraag van de werkgever;
  • alleen;
  • met een bedrijfsvoertuig naar de werf begeeft.
Niet van toepassing 0,0650 euro/km

(tot 59 kilometer, daarna gelden hogere bedragen)
1 december 2019
Chauffeur

Dit is de werknemer die:
  • personeel naar en van de werf vervoert;
  • buiten de werkuren;
  • met een voertuig van de werkgever.
0,1316 euro/km

Dit is het maximum vrijgestelde bedrag.
0,1579 euro/km

Opgelet! Dit nieuwe bedrag zal pas in werking treden wanneer het grensbedrag wordt verhoogd door de RSZ.
Wanneer het grensbedrag opgetrokken wordt door de RSZ.
Timing momenteel onbekend.

(mr) - Bron: Lex4You, Securex

17 januari 2020
  • Jobs voor bouw
Anderen bekeken ook