Meer dan helft daklozen in Engeland heeft een job

Rond dakloosheid hangt heel wat stigma. Vaak wordt er gedacht dat mensen zonder een dak boven hun hoofd niet willen werken, maar een rapport van de Britse organisatie Shelter spreekt dat onherroepelijk tegen.

Het rapport stelt dat 55% van de gezinnen zonder woning minstens één gezinslid hebben dat werkt. Er zouden van de 60.520 dakloze gezinnen dus 33.000 gezinnen zijn die dakloos zijn of in tijdelijke verblijven een onderkomen moeten zoeken, terwijl er wel minstens één kostwinner is. Een stijging van 73% sinds 5 jaar geleden. Toen waren het ‘nog maar’ 19.000 families die zich in deze situatie bevonden van 43.750 dakloze gezinnen. Dit toont ook aan dat het aantal gezinnen dat zonder vaste woonplaats valt, sneller groeit dan de algemene groep daklozen.

“Het gebied van huisvesting voor gezinnen wordt met een specifiek probleem geconfronteerd,” stelt Polly Neate, ceo van Shelter. “Vele slachtoffers tonen zich weinig hoopvol over de toekomst en vrezen dat het gebrek aan degelijke huisvesting een aanhoudende vicieuze cirkel zal blijken, waarbij ze zich van een tijdelijke naar een volgend tijdelijke woonst zien verhuizen.”

Waar ligt het probleem?

De huurprijzen op de Engelse immomarkt blijven exponentieel stijgen. Daarbij was er ook een bevriezing van de huursubsidies en een nijpend gebrek aan sociale woningen.

De organisatie pleit er daarom voor dat de overheid vooral inspanningen zou doen om het aanbod sociale woningen gevoelig uit te breiden. Ze zien dat als de essentie voor een optimale strategie om de huisvestingscrisis te bestrijden en gezinnen die het moeilijk hebben extra kansen te bieden.

Impact

Shelter hoopt door te dringen tot de overheid en stipt de impact van deze uit de hand lopende situatie nogmaals aan. “Het is een schande dat zelfs werkende gezinnen gedwongen worden om met de grimmige realiteit van dakloosheid te leven,” voegt het management van Shelter er nog aan toe. Het is zeker geen gebrek aan inzet. “In veel gevallen moeten de ouders een hele dag of nacht werken, vooraleer ze kunnen terugkeren naar een krap hostel of een gelijkaardige accommodatie waar ze met hun hele gezin in één kamer moeten leven."

Er is dan amper nog sprake van een normaal gezinsleven. Iets dat ook weegt op schoolresultaten, gezinsharmonie en simpele dingen als samen spelen en zich als een gezin amuseren. “We kunnen niet toestaan dat gezinnen die al vaak met moeilijke levensomstandigheden worden geconfronteerd, ook hier nog eens uit de boot vallen en het slachtoffer blijven van de huisvestingscrisis. De regering moet dringend een nieuw plan voor sociale huisvesting opstellen, waardoor de bevolking opnieuw toegang krijgt tot betaalbare woningen.”

Erkenning

De overheid erkent het probleem en stelt dat iedereen recht heeft op een veilige en menswaardige plek om te wonen. De Britse overheid maakte sowieso al een belangrijk budget vrij voor huisvesting. Hierdoor zou elke dakloze toegang moeten hebben tot de steun die hij of zij nodig heeft. De woordvoerder van het ministerie van huisvesting voegde eraan toe dat gezinnen met kinderen daarbij voorrang krijgen.

(sjv) – Bron: Express Business 

27 augustus 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook