50-plussers
Vorige

1 van 97

Volgende

Wat moeten werkgevers doen voor hun 45-plussers?

Lang niet elke ancien is ouder dan 45 jaar, maar vaak wel. Goed om te weten is dat zoiets ook voor de baas verplichtingen met zich meebrengt.
Els Slembrouck
“Oudere werknemers zijn noodzakelijk op de arbeidsmarkt. Het is dus echt noodzakelijk om hen aan het werk te houden.” (Els Slembrouck, consultant corporate vitality bij Attentia)

Dat we langer zullen moeten werken, is onvermijdelijk. In een poging dit te ondersteunen, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. “Enerzijds worden eindeloopbaanstelsels, zoals het vroegere brugpensioen, geleidelijk afgebouwd. Anderzijds moeten organisaties HR-maatregelen uitwerken die langer werken mogelijk maken”, stelt Els Slembrouck, consultant corporate vitality bij Attentia. Het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers of de zogenaamde cao 104 valt hieronder.

Wat houdt die wetgeving precies in?

Els Slembrouck: “Oudere werknemers zijn noodzakelijk op de arbeidsmarkt. Er is dus echt noodzakelijk om hen aan het werk te houden. Concreet moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen of opvolgen. Dit moet 45+-medewerkers flexibel, wendbaar, vitaal én gemotiveerd houden zodat ze langer kunnen en willen doorwerken.”

De verplichting geldt vanaf 20 werknemers, dus ook als die allemaal jonger dan 45 jaar zijn?

“Dat klopt. Maar toch is het goed om als werkgever naar de toekomst te kijken. Werknemers worden sowieso ouder en opleiding is voor iedereen van toepassing. Deze maatregel hoeft niet per se een administratieve last te zijn. Bedrijven staan er soms niet bij stil, maar een grote plotse uitstroom van kenniswerkers kan een behoorlijke impact hebben. Ook hoge verzuimcijfers kunnen heel wat onevenwicht en zelfs frustraties veroorzaken. De wet is een opportuniteit om je HR-beleid te optimaliseren én je oudere medewerkers gemotiveerd aan het werk te houden.”

Welke maatregelen moeten werkgevers dan nemen?

“De cao 104 biedt een lijst met mogelijke gebieden waarop werkgevers actie kunnen ondernemen. Dit gaat dan onder meer over de selectie en indienstneming van nieuwe medewerkers. Over de ontwikkeling van de competenties van het personeel, zoals toegang tot opleidingen. Over loopbaanontwikkeling en -begeleiding binnen de onderneming. Of onder meer over de aanpassing van de arbeidstijd en de -omstandigheden. De lijst is breed.”

Dus de werkgever mag kiezen wat hij precies doet?

“Inderdaad. Hij mag op een of meerdere van deze domeinen inzetten. Of andere zelf bepalen. De werkgever kan jaarlijks een plan opmaken of hij kan kiezen om een meerjarenplan met jaarlijkse opvolging in te voeren. De procedure tot invoering en evaluatie hangt onder meer af van de grootte van de onderneming en de opgenomen maatregelen.”

Is dat allemaal niet vrijblijvend?

“Niet helemaal, want je bent als werkgever wel verplicht om actie te ondernemen om het werk werkbaar te houden. Het is dus goed dat je hiermee aan de slag gaat en deze cao effectief als denkoefening opneemt. Hoe ziet bijvoorbeeld de leeftijdspiramide eruit in mijn organisatie? Kunnen jongere medewerkers de taken van oudere kenniswerkers overnemen? Wat met hun gezondheid? Er is veel om te bekijken en aan te pakken. De mate waarin dit gebeurt, is bij het ene bedrijf inderdaad misschien omvattender dan bij het andere. Bij sommige organisaties wordt er daarom mogelijk eerder minimale aandacht aan geschonken. Maar minimale aandacht is ook nog aandacht.”

In het Goldies-programma geven de experten van Attentia advies over hoe je 45-plussers gelukkig en gemotiveerd aan het werk houdt. Meer info vind je op www.attentia.be/nl/goldies 

De Belgische leeftijdspiramide

De Belgische leeftijdspiramide toont aan dat 45-plussers een aanzienlijke groep vormen binnen onze samenleving. “Ze zijn niet alleen sterk vertegenwoordigd in aantal, maar hebben ook heel wat te bieden op het vlak van kennis, ervaring, ambitie en persoonlijke talenten”, zo klinkt het bij Attentia.

Perceptie over 45-plussers:

 • Denken al aan hun pensioen & minder productief
 • Musculoskeletale aandoeningen, RSI
 • Hoge kostprijs
 • Verminderde cognitieve capaciteit
 • Aanhoudende stress kan leiden tot aandoeningen (hart- en vaatziekten, verhoogd BMI, ...)
 • Lager energieniveau

Werkelijkheid over 45-plussers:

 • Ideale coach van jong talent
 • Jaren ervaring
 • Veel kennis
 • Efficiënte manier van werken opgebouwd
 • Ontplooid talent
 • Flexibel in vakantieperiodes (geen jonge kinderen meer om voor te zorgen, ...)


(wv) - Bron: MARK Magazine & Attentia 

Belgische leeftijdspiramide 27 oktober 2017
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Aanbevolen jobs

Wat moeten werkgevers doen voor hun 45-plussers?

Lang niet elke ancien is ouder dan 45 jaar, maar vaak wel. Goed om te weten is dat zoiets ook voor de baas verplichtingen met zich meebrengt.
Els Slembrouck
“Oudere werknemers zijn noodzakelijk op de arbeidsmarkt. Het is dus echt noodzakelijk om hen aan het werk te houden.” (Els Slembrouck, consultant corporate vitality bij Attentia)

Dat we langer zullen moeten werken, is onvermijdelijk. In een poging dit te ondersteunen, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. “Enerzijds worden eindeloopbaanstelsels, zoals het vroegere brugpensioen, geleidelijk afgebouwd. Anderzijds moeten organisaties HR-maatregelen uitwerken die langer werken mogelijk maken”, stelt Els Slembrouck, consultant corporate vitality bij Attentia. Het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers of de zogenaamde cao 104 valt hieronder.

Wat houdt die wetgeving precies in?

Els Slembrouck: “Oudere werknemers zijn noodzakelijk op de arbeidsmarkt. Er is dus echt noodzakelijk om hen aan het werk te houden. Concreet moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen of opvolgen. Dit moet 45+-medewerkers flexibel, wendbaar, vitaal én gemotiveerd houden zodat ze langer kunnen en willen doorwerken.”

De verplichting geldt vanaf 20 werknemers, dus ook als die allemaal jonger dan 45 jaar zijn?

“Dat klopt. Maar toch is het goed om als werkgever naar de toekomst te kijken. Werknemers worden sowieso ouder en opleiding is voor iedereen van toepassing. Deze maatregel hoeft niet per se een administratieve last te zijn. Bedrijven staan er soms niet bij stil, maar een grote plotse uitstroom van kenniswerkers kan een behoorlijke impact hebben. Ook hoge verzuimcijfers kunnen heel wat onevenwicht en zelfs frustraties veroorzaken. De wet is een opportuniteit om je HR-beleid te optimaliseren én je oudere medewerkers gemotiveerd aan het werk te houden.”

Welke maatregelen moeten werkgevers dan nemen?

“De cao 104 biedt een lijst met mogelijke gebieden waarop werkgevers actie kunnen ondernemen. Dit gaat dan onder meer over de selectie en indienstneming van nieuwe medewerkers. Over de ontwikkeling van de competenties van het personeel, zoals toegang tot opleidingen. Over loopbaanontwikkeling en -begeleiding binnen de onderneming. Of onder meer over de aanpassing van de arbeidstijd en de -omstandigheden. De lijst is breed.”

Dus de werkgever mag kiezen wat hij precies doet?

“Inderdaad. Hij mag op een of meerdere van deze domeinen inzetten. Of andere zelf bepalen. De werkgever kan jaarlijks een plan opmaken of hij kan kiezen om een meerjarenplan met jaarlijkse opvolging in te voeren. De procedure tot invoering en evaluatie hangt onder meer af van de grootte van de onderneming en de opgenomen maatregelen.”

Is dat allemaal niet vrijblijvend?

“Niet helemaal, want je bent als werkgever wel verplicht om actie te ondernemen om het werk werkbaar te houden. Het is dus goed dat je hiermee aan de slag gaat en deze cao effectief als denkoefening opneemt. Hoe ziet bijvoorbeeld de leeftijdspiramide eruit in mijn organisatie? Kunnen jongere medewerkers de taken van oudere kenniswerkers overnemen? Wat met hun gezondheid? Er is veel om te bekijken en aan te pakken. De mate waarin dit gebeurt, is bij het ene bedrijf inderdaad misschien omvattender dan bij het andere. Bij sommige organisaties wordt er daarom mogelijk eerder minimale aandacht aan geschonken. Maar minimale aandacht is ook nog aandacht.”

In het Goldies-programma geven de experten van Attentia advies over hoe je 45-plussers gelukkig en gemotiveerd aan het werk houdt. Meer info vind je op www.attentia.be/nl/goldies 

De Belgische leeftijdspiramide

De Belgische leeftijdspiramide toont aan dat 45-plussers een aanzienlijke groep vormen binnen onze samenleving. “Ze zijn niet alleen sterk vertegenwoordigd in aantal, maar hebben ook heel wat te bieden op het vlak van kennis, ervaring, ambitie en persoonlijke talenten”, zo klinkt het bij Attentia.

Perceptie over 45-plussers:

 • Denken al aan hun pensioen & minder productief
 • Musculoskeletale aandoeningen, RSI
 • Hoge kostprijs
 • Verminderde cognitieve capaciteit
 • Aanhoudende stress kan leiden tot aandoeningen (hart- en vaatziekten, verhoogd BMI, ...)
 • Lager energieniveau

Werkelijkheid over 45-plussers:

 • Ideale coach van jong talent
 • Jaren ervaring
 • Veel kennis
 • Efficiënte manier van werken opgebouwd
 • Ontplooid talent
 • Flexibel in vakantieperiodes (geen jonge kinderen meer om voor te zorgen, ...)


(wv) - Bron: MARK Magazine & Attentia 

Belgische leeftijdspiramide 27 oktober 2017
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook