Stress
Vorige

1 van 478

Volgende

4 slimme tips voor minder stress op het werk

Stress verminderen op kantoor vergt een langdurige aanpak. “Een eenmalige sessie mindfulness of energiemanagement leidt zelden tot duurzame resultaten”, oppert Susie Verstuyft, stressconsultant bij HR-bedrijf en sociaal secretariaat Attentia.
#

Elke werkgever is verplicht om een preventiebeleid op te stellen om de psychosociale belasting op de werkvloer te verlagen. Concreet betekent dit dat elke werkgever maatregelen moet nemen om stress en burn-out aan te pakken. Met deze tips voor een geslaagd stressbeleid geraak je al heel ver.

1. Maak werkstress bespreekbaar

Om stress binnen een organisatie aan te pakken moet het thema bespreekbaar zijn en op voldoende draagkracht kunnen rekenen. “Overtuig iedereen binnen de organisatie – management, leidinggevenden én medewerkers – om te investeren in duurzame maatregelen om stress en burn-outs aan te pakken”, raadt Susie Verstuyft aan.

2. Analyseer de risico’s en problemen

Breng alle stressbronnen in kaart. Ga na in welke mate stress vandaag gemeten wordt. Verzamel zo veel mogelijk cijfers en feiten. Wat zijn de mogelijke oorzaken? “Hou het vizier breed en focus niet alleen op individuele en eenmalige gevallen zoals coaching of relaxatie. Om stress, burn-out en dus verzuim aan te pakken zijn structurele maatregelen nodig”, raadt de stressconsultant aan. Hieronder valt bijvoorbeeld de arbeidsorganisatie: de manier waarop werk wordt verdeeld.

Ook hoe sociale contacten verlopen is van tel, bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen zich niet geïsoleerd voelen in een organisatie. Ontwikkelingsmogelijkheden spelen ook een rol. Bij dit alles is eerlijkheid cruciaal, benadrukt Verstuyft. Mensen zijn bijvoorbeeld gevoelig aan vriendjespolitiek. “Gelijkheid is een belangrijke waarde”, stelt ze.

3. Stel een plan van aanpak op

Stel een procesmatig plan van aanpak op. Communiceer elke stap aan stakeholders, waaronder werknemers- en werkgeversafvaardiging, of aan de preventie- en personeelsdienst. De uitrol en communicatie van zo’n plan binnen de organisatie moeten goed doordacht worden. Belangrijke elementen die, volgens Verstuyft, in het plan aan bod moeten komen: de manier waarop het werk is georganiseerd (taakvariatie, autonomie, ...), de werkbelasting en de rol van leidinggevende en collega’s om symptomen te herkennen.

4. Stuur bij en evalueer

Hebben jouw maatregelen het gewenste effect? Zoek uit waarom iets werkt en waarom niet. Moet er bijgestuurd worden? “Binnen organisaties kunnen zich omstandigheden voordoen die het risico op werkstress (tijdelijk) verhogen”, weet Verstuyft. “Denk hierbij aan herstructureringen, technologische veranderingen of andere belangrijke veranderingsprocessen.”

Ze benadrukt dat stress detecteren bij werknemers en een gericht actieplan toepassen een specifieke aanpak vergt. “Een externe gespecialiseerde dienst die zich toelegt op psychosociale belasting van het werk kan ondersteuning bieden.”


(wv) - Bron: MARK Magazine 

7 maart 2017
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Aanbevolen jobs

4 slimme tips voor minder stress op het werk

Stress verminderen op kantoor vergt een langdurige aanpak. “Een eenmalige sessie mindfulness of energiemanagement leidt zelden tot duurzame resultaten”, oppert Susie Verstuyft, stressconsultant bij HR-bedrijf en sociaal secretariaat Attentia.
#

Elke werkgever is verplicht om een preventiebeleid op te stellen om de psychosociale belasting op de werkvloer te verlagen. Concreet betekent dit dat elke werkgever maatregelen moet nemen om stress en burn-out aan te pakken. Met deze tips voor een geslaagd stressbeleid geraak je al heel ver.

1. Maak werkstress bespreekbaar

Om stress binnen een organisatie aan te pakken moet het thema bespreekbaar zijn en op voldoende draagkracht kunnen rekenen. “Overtuig iedereen binnen de organisatie – management, leidinggevenden én medewerkers – om te investeren in duurzame maatregelen om stress en burn-outs aan te pakken”, raadt Susie Verstuyft aan.

2. Analyseer de risico’s en problemen

Breng alle stressbronnen in kaart. Ga na in welke mate stress vandaag gemeten wordt. Verzamel zo veel mogelijk cijfers en feiten. Wat zijn de mogelijke oorzaken? “Hou het vizier breed en focus niet alleen op individuele en eenmalige gevallen zoals coaching of relaxatie. Om stress, burn-out en dus verzuim aan te pakken zijn structurele maatregelen nodig”, raadt de stressconsultant aan. Hieronder valt bijvoorbeeld de arbeidsorganisatie: de manier waarop werk wordt verdeeld.

Ook hoe sociale contacten verlopen is van tel, bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen zich niet geïsoleerd voelen in een organisatie. Ontwikkelingsmogelijkheden spelen ook een rol. Bij dit alles is eerlijkheid cruciaal, benadrukt Verstuyft. Mensen zijn bijvoorbeeld gevoelig aan vriendjespolitiek. “Gelijkheid is een belangrijke waarde”, stelt ze.

3. Stel een plan van aanpak op

Stel een procesmatig plan van aanpak op. Communiceer elke stap aan stakeholders, waaronder werknemers- en werkgeversafvaardiging, of aan de preventie- en personeelsdienst. De uitrol en communicatie van zo’n plan binnen de organisatie moeten goed doordacht worden. Belangrijke elementen die, volgens Verstuyft, in het plan aan bod moeten komen: de manier waarop het werk is georganiseerd (taakvariatie, autonomie, ...), de werkbelasting en de rol van leidinggevende en collega’s om symptomen te herkennen.

4. Stuur bij en evalueer

Hebben jouw maatregelen het gewenste effect? Zoek uit waarom iets werkt en waarom niet. Moet er bijgestuurd worden? “Binnen organisaties kunnen zich omstandigheden voordoen die het risico op werkstress (tijdelijk) verhogen”, weet Verstuyft. “Denk hierbij aan herstructureringen, technologische veranderingen of andere belangrijke veranderingsprocessen.”

Ze benadrukt dat stress detecteren bij werknemers en een gericht actieplan toepassen een specifieke aanpak vergt. “Een externe gespecialiseerde dienst die zich toelegt op psychosociale belasting van het werk kan ondersteuning bieden.”


(wv) - Bron: MARK Magazine 

7 maart 2017
goForHappy

Stuur mij Go for happy tips over groei en wellbeing

Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook