Sollicitatiegesprek
Vorige

1 van 288

Volgende

Mag men bij het solliciteren vragen naar je huidige loon?

Sinds kort is het in New York verboden om aan een sollicitant een loonbrief te vragen van zijn huidige of vorige job. Het verbod werd op euforie onthaald, aangezien het verhindert dat wie ooit onderbetaald werd, dit zijn hele carrière met zich meedraagt.
#

Maar hoe zit het bij ons? Mag men tijdens een sollicitatieprocedure naar je loon vragen of eisen dat je een loonbrief bezorgt?

Privacy van de sollicitant

Tijdens een sollicitatieprocedure wisselen sollicitant en (potentiële) werkgever heel wat informatie met elkaar uit. De werkgever moet er zich echter van bewust zijn dat sommige vragen niet door de beugel kunnen. Vragen naar een eventuele zwangerschap bijvoorbeeld (tenzij de uit te oefenen job in dit geval een gevaar zou betekenen).

Cao nr. 38 van de Nationale Arbeidsraad bepaalt expliciet dat de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant moet worden gerespecteerd. Vragen over het privéleven zijn enkel verantwoord als ze relevant zijn voor de ‘aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie’.

Joyce Hendrickx, Informatiebeheerder van het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx: ‘Dit geldt niet alleen voor de werkgever, maar ook voor personen die namens hem aan de selectieprocedure deelnemen, zoals bijvoorbeeld psychologen. Een duidelijk voorbeeld is de vraag of een sollicitante zwanger is. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan deze vraag relevant zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie en bijgevolg geoorloofd zijn. Namelijk wanneer de functie niet mag worden uitgevoerd door zwangere vrouwen omdat het gevaarlijk zou kunnen zijn voor het ongeboren kind.’

Vragen naar het huidige loon of naar een loonbrief is dus in principe niet toegestaan, hoewel er hier en daar discussie over bestaat.

Wanneer kan het wel?

Het is natuurlijk wel zo dat het in bepaalde omstandigheden handig kan zijn voor de werkgever om het loon van de sollicitant te kennen. Bijvoorbeeld als de sollicitant aangeeft evenveel of meer te willen verdienen dan hij nu verdient.

In dat geval maakt de sollicitant zelf een ‘uitoefeningsvoorwaarde’ van het loon, zoals bedoeld in de cao. Het is in die situatie dan ook gerechtvaardigd om niet enkel naar het loon te vragen, maar ook naar een recente loonbrief om die bewering te controleren.

Om discussie te vermijden, laat de werkgever de sollicitant het best op papier verklaren dat hij enkel de job wenst uit te voeren aan dezelfde of aan betere voorwaarden dan zijn huidige job.

Verplicht?

Het is belangrijk om weten dat je als sollicitant, zelfs in dat laatste geval, niet verplicht bent om de gevraagde informatie te bezorgen. Het is dan natuurlijk maar de vraag welke invloed dat zal hebben op je kans om de job te bemachtigen.

(mr) 

20 juni 2017
Aanbevolen jobs

Mag men bij het solliciteren vragen naar je huidige loon?

Sinds kort is het in New York verboden om aan een sollicitant een loonbrief te vragen van zijn huidige of vorige job. Het verbod werd op euforie onthaald, aangezien het verhindert dat wie ooit onderbetaald werd, dit zijn hele carrière met zich meedraagt.
#

Maar hoe zit het bij ons? Mag men tijdens een sollicitatieprocedure naar je loon vragen of eisen dat je een loonbrief bezorgt?

Privacy van de sollicitant

Tijdens een sollicitatieprocedure wisselen sollicitant en (potentiële) werkgever heel wat informatie met elkaar uit. De werkgever moet er zich echter van bewust zijn dat sommige vragen niet door de beugel kunnen. Vragen naar een eventuele zwangerschap bijvoorbeeld (tenzij de uit te oefenen job in dit geval een gevaar zou betekenen).

Cao nr. 38 van de Nationale Arbeidsraad bepaalt expliciet dat de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant moet worden gerespecteerd. Vragen over het privéleven zijn enkel verantwoord als ze relevant zijn voor de ‘aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie’.

Joyce Hendrickx, Informatiebeheerder van het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx: ‘Dit geldt niet alleen voor de werkgever, maar ook voor personen die namens hem aan de selectieprocedure deelnemen, zoals bijvoorbeeld psychologen. Een duidelijk voorbeeld is de vraag of een sollicitante zwanger is. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan deze vraag relevant zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie en bijgevolg geoorloofd zijn. Namelijk wanneer de functie niet mag worden uitgevoerd door zwangere vrouwen omdat het gevaarlijk zou kunnen zijn voor het ongeboren kind.’

Vragen naar het huidige loon of naar een loonbrief is dus in principe niet toegestaan, hoewel er hier en daar discussie over bestaat.

Wanneer kan het wel?

Het is natuurlijk wel zo dat het in bepaalde omstandigheden handig kan zijn voor de werkgever om het loon van de sollicitant te kennen. Bijvoorbeeld als de sollicitant aangeeft evenveel of meer te willen verdienen dan hij nu verdient.

In dat geval maakt de sollicitant zelf een ‘uitoefeningsvoorwaarde’ van het loon, zoals bedoeld in de cao. Het is in die situatie dan ook gerechtvaardigd om niet enkel naar het loon te vragen, maar ook naar een recente loonbrief om die bewering te controleren.

Om discussie te vermijden, laat de werkgever de sollicitant het best op papier verklaren dat hij enkel de job wenst uit te voeren aan dezelfde of aan betere voorwaarden dan zijn huidige job.

Verplicht?

Het is belangrijk om weten dat je als sollicitant, zelfs in dat laatste geval, niet verplicht bent om de gevraagde informatie te bezorgen. Het is dan natuurlijk maar de vraag welke invloed dat zal hebben op je kans om de job te bemachtigen.

(mr) 

20 juni 2017
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook