Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 886

Volgende

Krijg ik educatief verlof voor een cursus Frans?

‘Of je recht hebt op betaald educatief verlof, hangt af van de opleiding en de duur ervan. Ook je tewerkstellingsduur speelt een rol.’ Iris Tolpe - manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex - geeft tekst en uitleg ...
#

Eerst en vooral moet de opleiding die je wilt volgen een ‘erkende’ opleiding zijn. Dit kunnen zowel algemene als beroepsopleidingen zijn. Een rechtstreeks verband met je beroepsactiviteit is niet noodzakelijk. Twijfel je of een bepaalde opleiding wel in aanmerking komt voor betaald educatief verlof, dan kan je dit navragen bij de school in kwestie of kan je contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (werk.belgie.be). Voor een taalcursus is er in principe nooit een probleem, zelfs een cursus Chinees of Grieks komen in aanmerking. Verder moet je opleiding minimaal 32 lesuren duren. Zijn het er minder, val je uit de boot.

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je in principe voltijds tewerkgesteld zijn. Deeltijdse werknemers hebben enkel recht op dit verlof indien ze minstens 4/5 werken of met een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (minstens 1/3 van een voltijdse baan). Deeltijdse werknemers die minstens halftijds werken volgens een vast uurrooster maken ook aanspraak op betaald educatief verlof, maar enkel voor beroepsopleidingen die samenvallen met de arbeidsuren.

Extra verlof

Is aan de voorwaarden voldaan, dan heb je recht op het verlof. Dit houdt in dat jouw werkgever je aanvraag niet kan weigeren. Wel is er een planningsmechanisme voorzien om te voorkomen dat te veel collega’s tegelijkertijd afwezig zijn. Je hebt er dus belang bij je werkgever zo spoedig mogelijk te contacteren indien je overweegt een opleiding te volgen.

Tijdens de opleiding heb je via het systeem van betaald educatief verlof recht op een aantal extra uren betaald verlof. Voor voltijdse werknemers gaat het bij een taalcursus meestal om 80 uren (geproratiseerd voor deeltijdse werknemers). Voor andere opleidingen gelden mogelijk andere maxima. Ook die info vind je op de site werk.belgie.be.

Formaliteiten

Sowieso kan het aantal uren verlof niet hoger zijn dan de uren die je werkelijk aanwezig was in de cursus. Wanneer je effectief educatief verlof wilt opnemen, moeten enkele formaliteiten vervuld worden. Zo moet je aan jouw werkgever het ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’ en de ‘trimestriële attesten van nauwgezetheid’ bezorgen. Deze documenten kan je opvragen via de school.

Je kan je recht op educatief verlof verliezen wanneer je bijvoorbeeld de opleiding onderbreekt of te vaak onwettig afwezig bent.

(it) 

in samenwerking met Securex 18 september 2012
Aanbevolen jobs

Krijg ik educatief verlof voor een cursus Frans?

‘Of je recht hebt op betaald educatief verlof, hangt af van de opleiding en de duur ervan. Ook je tewerkstellingsduur speelt een rol.’ Iris Tolpe - manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex - geeft tekst en uitleg ...
#

Eerst en vooral moet de opleiding die je wilt volgen een ‘erkende’ opleiding zijn. Dit kunnen zowel algemene als beroepsopleidingen zijn. Een rechtstreeks verband met je beroepsactiviteit is niet noodzakelijk. Twijfel je of een bepaalde opleiding wel in aanmerking komt voor betaald educatief verlof, dan kan je dit navragen bij de school in kwestie of kan je contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (werk.belgie.be). Voor een taalcursus is er in principe nooit een probleem, zelfs een cursus Chinees of Grieks komen in aanmerking. Verder moet je opleiding minimaal 32 lesuren duren. Zijn het er minder, val je uit de boot.

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je in principe voltijds tewerkgesteld zijn. Deeltijdse werknemers hebben enkel recht op dit verlof indien ze minstens 4/5 werken of met een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (minstens 1/3 van een voltijdse baan). Deeltijdse werknemers die minstens halftijds werken volgens een vast uurrooster maken ook aanspraak op betaald educatief verlof, maar enkel voor beroepsopleidingen die samenvallen met de arbeidsuren.

Extra verlof

Is aan de voorwaarden voldaan, dan heb je recht op het verlof. Dit houdt in dat jouw werkgever je aanvraag niet kan weigeren. Wel is er een planningsmechanisme voorzien om te voorkomen dat te veel collega’s tegelijkertijd afwezig zijn. Je hebt er dus belang bij je werkgever zo spoedig mogelijk te contacteren indien je overweegt een opleiding te volgen.

Tijdens de opleiding heb je via het systeem van betaald educatief verlof recht op een aantal extra uren betaald verlof. Voor voltijdse werknemers gaat het bij een taalcursus meestal om 80 uren (geproratiseerd voor deeltijdse werknemers). Voor andere opleidingen gelden mogelijk andere maxima. Ook die info vind je op de site werk.belgie.be.

Formaliteiten

Sowieso kan het aantal uren verlof niet hoger zijn dan de uren die je werkelijk aanwezig was in de cursus. Wanneer je effectief educatief verlof wilt opnemen, moeten enkele formaliteiten vervuld worden. Zo moet je aan jouw werkgever het ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’ en de ‘trimestriële attesten van nauwgezetheid’ bezorgen. Deze documenten kan je opvragen via de school.

Je kan je recht op educatief verlof verliezen wanneer je bijvoorbeeld de opleiding onderbreekt of te vaak onwettig afwezig bent.

(it) 

in samenwerking met Securex 18 september 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook