Starters
Vorige

1 van 182

Volgende

Kom ik in aanmerking voor een startbaanovereenkomst?

Kom jij in aanmerking voor een startbaan?
Een startbaanovereenkomst (SBO) is elke arbeidsovereenkomst van minstens een halftijdse tewerkstelling met een jongere die nog geen 26 jaar is. Dit betekent dat elke tewerkstelling die een startbaanovereenkomst kan zijn, er dus automatisch één is.

Er zijn drie types startbaanovereenkomsten:

  • Type 1: een gewone, minstens halftijdse arbeidsovereenkomst
  • Type 2: de combinatie van een minstens halftijdse overeenkomst met een opleiding
  • Type 3: een stage- of leerovereenkomst in het kader van een alternerende opleiding

Belangrijk om te onthouden is dat een startbaanovereenkomst of Rosettacontract geen op zichzelf staande arbeidsovereenkomst is maar eerder een soort "label" dat op een bestaand type contract geplakt wordt. 

Lees ook: Wat zijn de voordelen van een startbaan?

Je moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende om startbaner te kunnen worden. Verder maakt het ook niet uit of je eerder al gewerkt hebt (als jobstudent, interim, via een leer, stage- of arbeidsovereenkomst, ...) of niet. Het volstaat dus dat je als jongere van minder dan 26 jaar een overeenkomst sluit met een werkgever volgens de normale gang van zaken. Dit mag zowel een contract voor bepaalde duur als voor onbepaalde duur zijn.

De startbaanovereenkomst loopt zolang de tewerkstelling bij je werkgever duurt, en ten laatste tot het einde van het kwartaal waarin je 26 wordt. 

CHECK: Klaar voor je eerste job! (E-gids)

Uitzonderingen

Bij een tewerkstelling via een startbaanovereenkomst moet het wel om een extra job gaan. Als je wordt aangenomen ter vervanging van een vaste werknemer of een bruggepensioneerde, dan is er namelijk geen sprake van een SBO. De enige uitzondering hierop geldt wanneer je als jongere van buitenlandse afkomst aangeworven wordt om een bruggepensioneerde te vervangen. Dan kan de arbeidsovereenkomst toch als startbaanovereenkomst worden beschouwd.

Een startbaancontract is ook niet van toepassing bij ‘statutair dienstverband’, dus op basis van een benoeming. En ook in combinatie met een opleiding zijn er enkele voorwaarden. Zo mag bijvoorbeeld de som van de tewerkstelling en opleiding op jaarbasis niet meer bedragen dan een voltijdse tewerkstelling. Daar komt nog bij dat de opleiding minstens 240 uur op jaarbasis moet bedragen.

Ontdek: Hoe bouw je als starter ervaring op?

(lm) - Bronnen: FOD Werkgelegenheid / Fokus 

9 juli 2022
Aanbevolen jobs

Kom ik in aanmerking voor een startbaanovereenkomst?

Kom jij in aanmerking voor een startbaan?
Een startbaanovereenkomst (SBO) is elke arbeidsovereenkomst van minstens een halftijdse tewerkstelling met een jongere die nog geen 26 jaar is. Dit betekent dat elke tewerkstelling die een startbaanovereenkomst kan zijn, er dus automatisch één is.

Er zijn drie types startbaanovereenkomsten:

  • Type 1: een gewone, minstens halftijdse arbeidsovereenkomst
  • Type 2: de combinatie van een minstens halftijdse overeenkomst met een opleiding
  • Type 3: een stage- of leerovereenkomst in het kader van een alternerende opleiding

Belangrijk om te onthouden is dat een startbaanovereenkomst of Rosettacontract geen op zichzelf staande arbeidsovereenkomst is maar eerder een soort "label" dat op een bestaand type contract geplakt wordt. 

Lees ook: Wat zijn de voordelen van een startbaan?

Je moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende om startbaner te kunnen worden. Verder maakt het ook niet uit of je eerder al gewerkt hebt (als jobstudent, interim, via een leer, stage- of arbeidsovereenkomst, ...) of niet. Het volstaat dus dat je als jongere van minder dan 26 jaar een overeenkomst sluit met een werkgever volgens de normale gang van zaken. Dit mag zowel een contract voor bepaalde duur als voor onbepaalde duur zijn.

De startbaanovereenkomst loopt zolang de tewerkstelling bij je werkgever duurt, en ten laatste tot het einde van het kwartaal waarin je 26 wordt. 

CHECK: Klaar voor je eerste job! (E-gids)

Uitzonderingen

Bij een tewerkstelling via een startbaanovereenkomst moet het wel om een extra job gaan. Als je wordt aangenomen ter vervanging van een vaste werknemer of een bruggepensioneerde, dan is er namelijk geen sprake van een SBO. De enige uitzondering hierop geldt wanneer je als jongere van buitenlandse afkomst aangeworven wordt om een bruggepensioneerde te vervangen. Dan kan de arbeidsovereenkomst toch als startbaanovereenkomst worden beschouwd.

Een startbaancontract is ook niet van toepassing bij ‘statutair dienstverband’, dus op basis van een benoeming. En ook in combinatie met een opleiding zijn er enkele voorwaarden. Zo mag bijvoorbeeld de som van de tewerkstelling en opleiding op jaarbasis niet meer bedragen dan een voltijdse tewerkstelling. Daar komt nog bij dat de opleiding minstens 240 uur op jaarbasis moet bedragen.

Ontdek: Hoe bouw je als starter ervaring op?

(lm) - Bronnen: FOD Werkgelegenheid / Fokus 

9 juli 2022
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook