Vorige

1 van 196

Volgende
Volgend artikel:

Mondmasker niet dragen kan leiden tot ontslag

Kan ik ontslagen worden omdat ik langdurig afwezig ben?

15 oktober 2012
Hoewel hierover nogal wat misverstanden bestaan, kan er geen twijfel over bestaan dat een werkgever een werknemer mag ontslaan tijdens een periode van afwezigheid als gevolg van bijvoorbeeld ziekte.
spullen pakken ontslag

Een ontslag met inachtneming van een opzeggingstermijn is weliswaar moeilijk omdat de opzeggingstermijn wordt geschorst maar een ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding kan steeds. De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet zelfs uitdrukkelijk dat de werkgever het gewaarborgde loon mag aftrekken van het bedrag van de opzeggingsvergoeding bij ontslag van een bediende die meer dan 6 maanden ziek is.

Ontslagbescherming

Een andere vraag is of je werkgever je mag ontslaan omdat je langdurig afwezig bent. Dit hangt in niet onbelangrijke mate af van de reden van je afwezigheid. Als je zonder wettige reden afwezig bent, kan de werkgever je uiteraard ontslaan, eventueel zelfs om dringende reden zonder betaling van een opzeggingsvergoeding.

Een hele reeks wettige oorzaken van afwezigheid roepen een ontslagbescherming in het leven. Het gaat bijvoorbeeld om zwangerschaps- en bevallingsverlof of tijdskrediet. Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met deze oorzaak van afwezigheid. Ontslaat je werkgever je toch, dan heb je boven op de normale ontslagvergoeding recht op een beschermingsvergoeding die in de meeste gevallen 6 maanden loon bedraagt.

Ziekte

Een bijzonder geval is het ontslag om reden van langdurige afwezigheid wegens ziekte. De Algemene Discriminatiewet verbiedt discriminatie op grond van de huidige gezondheidstoestand (of handicap). Een ontslag dat wordt gemotiveerd door de afwezigheid wegens ziekte is daarom slechts toegelaten indien het ontslag een legitiem doel dient, dit ontslag de realisatie van dit doel mogelijk maakt en dit doel niet op een minder schadelijke wijze kan worden bereikt.

De rechtspraak toont aan dat een ontslag op grond van ziekte kan gerechtvaardigd zijn wanneer de werkgever kan aantonen dat de langdurige afwezigheid de arbeidsorganisatie of het productieproces verstoort. In dergelijke omstandigheden werd al geoordeeld dat het ontslag een legitiem doel dient, pertinent is en niet onredelijk. In andere omstandigheden zal het ontslag om reden van ziekte moeilijker te rechtvaardigen zijn en aanleiding kunnen geven tot de betaling van een schadevergoeding.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 17132 andere jobs