Wanneer ben je beschermd tegen ontslag bij (lange) afwezigheid?

Tijdkrediet, ouderschapsverlof, educatief verlof, … We kennen heel wat soorten verloven. Bedrijven zijn hier niet altijd even tevreden mee. Goed om weten dus wat op dit vlak je rechten zijn als werknemer. Soms kan je zelfs aanspraak maken op een beschermingsvergoeding.
#

Een werknemer die een van zulke verloven opneemt, is meestal beschermd tegen ontslag. In principe kan een bedrijf een werknemer alleen ontslaan om redenen die losstaan van het verlof en op voorwaarde dat de werkgever daarvan het bewijs kan leveren.

Beschermingsvergoeding

In het andere geval moet de werkgever bovenop de verbrekingsvergoeding een beschermingsvergoeding betalen. De beschermingsperiode en het bedrag van de beschermingsvergoeding variëren naargelang het type verlof (zie kader).

De datum waarop het ontslag wordt meegedeeld, is bepalend om na te gaan of het ontslag tijdens de beschermingsperiode heeft plaatsgehad.

De kennisgeving van het ontslag gebeurt ...

  • ... op de derde werkdag volgend op het versturen van de ontslagbrief per aangetekend schrijven indien er een opzegperiode moet worden uitgedaan;
  • ... de dag van verzending van de ontslagbrief (of bij het overhandigen met ondertekening van een kopie voor ontvangst) mits uitbetaling van een verbrekingsvergoeding.

Een overzicht van de meest voorkomende verloven en de beschermingsvergoeding

Type verlof Aanvang van de bescherming Einde van de bescherming Beschermings vergoeding Toegelaten redenen voor ontslag (te bewijzen met een schriftelijk dossier)
Tijdkrediet Zodra de werknemer een geldige aanvraag voor tijdkrediet heeft ingediend (zelfs wanneer het tijdkrediet wordt uitgesteld) 3 maanden na het einde van het tijdkrediet 6 maanden loon (overeenkomstig de verminderde arbeidsduur in geval van tijdelijke schorsing van het tijdkrediet) Redenen die losstaan van het tijdkrediet
Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Zodra de werknemer een geldige aanvraag voor thematisch verlof heeft ingediend 3 maanden na het einde van het thematisch verlof 6 maanden loon (overeenkomstig de initiële arbeidsduur: uitsluitend in het geval van ouderschapsverlof) Redenen die losstaan van het thematisch verlof
Moederschapsrust Zodra de werkgever op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap van de werkneemster 1 maand na de moederschapsrust (zelfs indien de werkneemster niet onmiddellijk terug begint te werken) 6 maanden loon Redenen die losstaan van de fysieke toestand van de werkneemster die het gevolg is van de zwangerschap of de bevalling
Geboorteverlof Zodra de werknemer de werkgever schriftelijk op de hoogte brengt van het opnemen van het verlof 3 maanden na diezelfde kennisgeving 3 maanden loon Redenen die losstaan van het opnemen van het geboorteverlof
Educatief verlof Vanaf de datum waarop de aanvraag voor educatief verlof werd ingediend (d.w.z. wanneer de werknemer aan de werkgever het inschrijvingsattest overmaakt) Op het einde van de opleiding 3 maanden loon Redenen die losstaan van het educatief verlof

(mr) - Bron: SD Worx 

5 april 2012
Aanbevolen jobs

Wanneer ben je beschermd tegen ontslag bij (lange) afwezigheid?

Tijdkrediet, ouderschapsverlof, educatief verlof, … We kennen heel wat soorten verloven. Bedrijven zijn hier niet altijd even tevreden mee. Goed om weten dus wat op dit vlak je rechten zijn als werknemer. Soms kan je zelfs aanspraak maken op een beschermingsvergoeding.
#

Een werknemer die een van zulke verloven opneemt, is meestal beschermd tegen ontslag. In principe kan een bedrijf een werknemer alleen ontslaan om redenen die losstaan van het verlof en op voorwaarde dat de werkgever daarvan het bewijs kan leveren.

Beschermingsvergoeding

In het andere geval moet de werkgever bovenop de verbrekingsvergoeding een beschermingsvergoeding betalen. De beschermingsperiode en het bedrag van de beschermingsvergoeding variëren naargelang het type verlof (zie kader).

De datum waarop het ontslag wordt meegedeeld, is bepalend om na te gaan of het ontslag tijdens de beschermingsperiode heeft plaatsgehad.

De kennisgeving van het ontslag gebeurt ...

  • ... op de derde werkdag volgend op het versturen van de ontslagbrief per aangetekend schrijven indien er een opzegperiode moet worden uitgedaan;
  • ... de dag van verzending van de ontslagbrief (of bij het overhandigen met ondertekening van een kopie voor ontvangst) mits uitbetaling van een verbrekingsvergoeding.

Een overzicht van de meest voorkomende verloven en de beschermingsvergoeding

Type verlof Aanvang van de bescherming Einde van de bescherming Beschermings vergoeding Toegelaten redenen voor ontslag (te bewijzen met een schriftelijk dossier)
Tijdkrediet Zodra de werknemer een geldige aanvraag voor tijdkrediet heeft ingediend (zelfs wanneer het tijdkrediet wordt uitgesteld) 3 maanden na het einde van het tijdkrediet 6 maanden loon (overeenkomstig de verminderde arbeidsduur in geval van tijdelijke schorsing van het tijdkrediet) Redenen die losstaan van het tijdkrediet
Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Zodra de werknemer een geldige aanvraag voor thematisch verlof heeft ingediend 3 maanden na het einde van het thematisch verlof 6 maanden loon (overeenkomstig de initiële arbeidsduur: uitsluitend in het geval van ouderschapsverlof) Redenen die losstaan van het thematisch verlof
Moederschapsrust Zodra de werkgever op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap van de werkneemster 1 maand na de moederschapsrust (zelfs indien de werkneemster niet onmiddellijk terug begint te werken) 6 maanden loon Redenen die losstaan van de fysieke toestand van de werkneemster die het gevolg is van de zwangerschap of de bevalling
Geboorteverlof Zodra de werknemer de werkgever schriftelijk op de hoogte brengt van het opnemen van het verlof 3 maanden na diezelfde kennisgeving 3 maanden loon Redenen die losstaan van het opnemen van het geboorteverlof
Educatief verlof Vanaf de datum waarop de aanvraag voor educatief verlof werd ingediend (d.w.z. wanneer de werknemer aan de werkgever het inschrijvingsattest overmaakt) Op het einde van de opleiding 3 maanden loon Redenen die losstaan van het educatief verlof

(mr) - Bron: SD Worx 

5 april 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook