Kan ik het arbeidsreglement overtreden als ik dit nooit in handen heb gekregen?

Mijn werkgever zegt me dat ik arbeidsreglement heb overtreden, maar ik heb dat nooit in handen gekregen. Ben ik dan wel in de fout gegaan?
#

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij een werknemer in dienst neemt. Deze verplichting geldt ongeacht of de werknemer door een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst of een stageovereenkomst gebonden is, ongeacht of hij voltijds dan wel deeltijds tewerkgesteld is en ongeacht of hij al dan niet aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden onderworpen is.

De bepalingen in het arbeidsreglement zijn zowel op de werkgever als de werknemer van toepassing en zijn dan ook van groot belang. Het arbeidsreglement is bijgevolg een soort bijbel van de onderneming waar iedereen zijn rechten en plichten in terugvindt.

De werkgever is verplicht om aan elke werknemer een kopie van het arbeidsreglement over te maken. Gebeurt dit niet, dan is de werknemer niet gebonden door de bepalingen van het arbeidsreglement, ook al ligt er een kopie van het betreffende reglement ter beschikking op de arbeidsplaats. Gezien het grote belang van deze formaliteit en om elk bewijsprobleem achteraf te vermijden, wordt aan de werkgever sterk aanbevolen de werknemer een ontvangstbewijs van het arbeidsreglement en van zijn wijzigingen te laten ondertekenen.

”in     30 juni 2009
Aanbevolen jobs

Kan ik het arbeidsreglement overtreden als ik dit nooit in handen heb gekregen?

Mijn werkgever zegt me dat ik arbeidsreglement heb overtreden, maar ik heb dat nooit in handen gekregen. Ben ik dan wel in de fout gegaan?
#

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij een werknemer in dienst neemt. Deze verplichting geldt ongeacht of de werknemer door een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst of een stageovereenkomst gebonden is, ongeacht of hij voltijds dan wel deeltijds tewerkgesteld is en ongeacht of hij al dan niet aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden onderworpen is.

De bepalingen in het arbeidsreglement zijn zowel op de werkgever als de werknemer van toepassing en zijn dan ook van groot belang. Het arbeidsreglement is bijgevolg een soort bijbel van de onderneming waar iedereen zijn rechten en plichten in terugvindt.

De werkgever is verplicht om aan elke werknemer een kopie van het arbeidsreglement over te maken. Gebeurt dit niet, dan is de werknemer niet gebonden door de bepalingen van het arbeidsreglement, ook al ligt er een kopie van het betreffende reglement ter beschikking op de arbeidsplaats. Gezien het grote belang van deze formaliteit en om elk bewijsprobleem achteraf te vermijden, wordt aan de werkgever sterk aanbevolen de werknemer een ontvangstbewijs van het arbeidsreglement en van zijn wijzigingen te laten ondertekenen.

”in     30 juni 2009
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte