Kan mijn werkgever zomaar een nieuw werkschema invoeren?

We zijn omgeschakeld naar een nieuw werkschema. Om in contact te blijven met onze collega’s in New York, werken we nu dagelijks van 13.30u tot 22.30u. Kan dat zomaar?
#

Neen, en dit om meerdere redenen. Een verregaande wijziging van het bestaande werkrooster kan niet zonder jouw akkoord. Je moet wel binnen een redelijke termijn reageren zoniet word je geacht de wijziging impliciet aanvaard te hebben.

Er is echter meer aan de hand. Je werkgever mag de werknemers slechts volgens het nieuwe werkrooster laten werken indien dit werkrooster op een geldige wijze werd opgenomen in het arbeidsreglement. Een specifieke wijzigingsprocedure moet gevolgd worden met inspraak van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of, bij afwezigheid van een ondernemingsraad, van het personeel zelf. Het laten werken van werknemers volgens een werkrooster dat niet is opgenomen in het arbeidsreglement, is verboden.

Wellicht nog problematischer is het werkrooster zelf dat prestaties voorziet na 20.00u. Prestaties na 20.00u vallen onder nachtarbeid en dat is wettelijk verboden. Enkel in specifieke ondernemingen en/of gevallen kan een arbeidsregeling met nachtprestaties worden ingevoerd.

Het kan dus niet zomaar: je moet akkoord gaan, het werkrooster moet in het arbeidsreglement staan en een uitzondering op het verbod op nachtarbeid moet op jou of je werkgever van toepassing zijn.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).   &nbsp&nbsp

27 september 2013
Aanbevolen jobs

Kan mijn werkgever zomaar een nieuw werkschema invoeren?

We zijn omgeschakeld naar een nieuw werkschema. Om in contact te blijven met onze collega’s in New York, werken we nu dagelijks van 13.30u tot 22.30u. Kan dat zomaar?
#

Neen, en dit om meerdere redenen. Een verregaande wijziging van het bestaande werkrooster kan niet zonder jouw akkoord. Je moet wel binnen een redelijke termijn reageren zoniet word je geacht de wijziging impliciet aanvaard te hebben.

Er is echter meer aan de hand. Je werkgever mag de werknemers slechts volgens het nieuwe werkrooster laten werken indien dit werkrooster op een geldige wijze werd opgenomen in het arbeidsreglement. Een specifieke wijzigingsprocedure moet gevolgd worden met inspraak van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of, bij afwezigheid van een ondernemingsraad, van het personeel zelf. Het laten werken van werknemers volgens een werkrooster dat niet is opgenomen in het arbeidsreglement, is verboden.

Wellicht nog problematischer is het werkrooster zelf dat prestaties voorziet na 20.00u. Prestaties na 20.00u vallen onder nachtarbeid en dat is wettelijk verboden. Enkel in specifieke ondernemingen en/of gevallen kan een arbeidsregeling met nachtprestaties worden ingevoerd.

Het kan dus niet zomaar: je moet akkoord gaan, het werkrooster moet in het arbeidsreglement staan en een uitzondering op het verbod op nachtarbeid moet op jou of je werkgever van toepassing zijn.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).   &nbsp&nbsp

27 september 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook