Vorige

1 van 551

Volgende
Volgend artikel:

Shana maakte van haar passie haar beroep: Lead Character Artist

Jonge sollicitanten schatten zich hoger in dan de rekruteerders

29 november 2016
Jongeren die op het punt staan om zich voor het eerst op de arbeidsmarkt te storten, hebben een redelijk ‘hoge dunk’ van zichzelf. De kloof tussen de vaardigheden waarover ze zelf menen te beschikken is heel groot met de perceptie van hun kunnen door potentiële werkgevers. Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) gaat om de verwachtingen beter op elkaar af te stemmen, de doelgroep sensibiliseren. Ook werkgevers zullen meer bewust worden gemaakt van de vaardigheden die ze mogen verwachten van ‘de jeugd van tegenwoordig’.
Stockmans
“Werken aan attitudes is een gedeelde verantwoordelijkheid.” (Vincent Vandenameele van VFU en Joël Stockmans van Flexpoint)

“We zijn van start gegaan met een internationaal project, waarin we zijn nagegaan hoe de jongeren vandaag aankijken tegen hun kansen op de arbeidsmarkt”, zegt Vincent Vandenameele, nationaal directeur van het VFU. “Via een online enquête, die werd ingevuld door 18-24-jarigen in vier landen, gingen we na of ze hun eigen expertise goed kunnen inschatten. Daarbij wilden we vooral weten of ze denken over de nodige soft skills (persoonsbonden vaardigheden) te beschikken om zich als een goede sollicitant te profileren. Daarnaast hebben we aan rekruteerders gevraagd over welke soft skills jongeren vooral moeten beschikken en of ze vinden dat die in voldoende mate aanwezig zijn.”

Zelfkritisch

De conclusies waren verrassend. “Bijna de helft van de jongeren vindt dat hun schriftelijke communicatie goed genoeg is om een arbeidscontract te mogen tekenen”, aldus nog Vincent Vandenameele.

“Aan de kant van de werkgevers blijkt echter dat amper 6 procent dit niveau bij de jongeren voldoende vindt. Iets minder dan de helft van de jongeren vindt ook dat ze zelfkritisch genoeg zijn en een goed beeld hebben van hun sterke en zwakke punten. Rekruteerders denken daar met telkens 5 procent duidelijk helemaal anders over. Het omgaan met conflicten wordt in 9 procent van de gevallen als voldoende beschouwd, terwijl bij de jongeren zelf 44 procent denkt daar heel sterk in te zijn. Tot slot vindt zowat een derde van de 18 tot 24-jarigen dat ze goed weten wanneer ze moeten spreken en wanneer ze beter zouden zwijgen. Bij de werkgevers bedraagt dit percentage slechts 6 procent.” De kloof tussen wat de jongeren denken en de perceptie van de potentiële werkgevers, is dus enorm.

Te laat komen

Er zijn in de studie enkele concrete werkpunten gedefinieerd waar jongeren zeker aan moeten sleutelen. “We hebben werkgevers gevraagd naar de redenen waarom ze bepaalde jongeren zeker niet zouden aanwerven”, aldus de VFU-directeur. “Bijna de helft van alle ondervraagden zegt dat het de jeugd ontbreekt aan de juiste attitude of houding. Andere afknappers zijn de gebrekkige flexibiliteit (39%), mondelinge communicatie (38%), onprofessionele voorstelling (33%) en te laat komen (30%). Allemaal kenmerken die dus dringend moeten bijgeschaafd worden, willen de jongeren een eerlijke kans op een job verdienen.”

Het VFU wil alvast niet bij de pakken blijven zitten, en werkt momenteel aan enkele tools die de jongeren beter moeten voorbereiden op hun eerste sollicitatie en werkervaring. “Het gaat onder meer om 5 ‘fact sheets’ waar op een overzichtelijke manier de resultaten van de onderzoeken en enkele ‘best practices’ van goede oplossingen zijn opgenomen”, legt Vandenameele uit. “Het belangrijkste is echter een mobiele website, waar we op een hele leuke en toegankelijke manier de jongeren gaan trainen en coachen om de juiste attitudes bij te schaven. Ze kunnen (vanaf maart 2017) deelnemen aan een kwis, krijgen filmpjes te zien, kunnen feedback krijgen van een coach, enzovoort.”

Gescheurde jeans

Het Limburgse uitzendkantoor Flexpoint heeft alvast veel interesse voor de applicatie. “We stellen zelf zo’n 3.000 jongeren tewerk bij onze klanten”, aldus algemeen directeur Joël Stockmans. “Zij, maar ook wij, hebben er alle belang bij dat ze zich in de beste omstandigheden en met juiste verwachtingspatroon bij de bedrijven aanbieden. Wij gaan dus zeker met deze tool aan de slag.”

“Anderzijds willen we ook de bedrijven een beeld schetsen van de ‘jeugd van tegenwoordig’. Ook langs hun zijde moet het verwachtingspatroon realistisch zijn. Jongeren hebben nu eenmaal andere vaardigheden, interesses en zelfs manieren dan vroeger. De vraag stelt zich dan ook of bepaalde ‘moderne’ attitudes, ik denk bijvoorbeeld aan gescheurde jeansbroeken op het werk, het checken van sociale media of de vrijheid om iets later naar werk te komen, echt onoverkomelijk zijn om een jongere niet aan te werven. Het is dus ook belangrijk dat rekruteerders water bij de wijn doen, willen ze hun instroom niet beperken tot het kleine percentage van quasi perfecte werknemers.”

(km) – Foto: (sd) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15210 andere jobs