Stress
Vorige

1 van 491

Volgende

Impact corona op zorgverlener niet te onderschatten

Zorgsamen
De coronacrisis heeft zowel persoonlijk als professioneel een grote impact op wie werkt in zorg en welzijn. Zo dacht 15 procent er al vaak aan om te stoppen met het beroep. Het informatieplatform de ZorgSamen wil het mentaal welbevinden van zorg- en welzijnmedewerkers alvast gericht ondersteunen.

De tweede barometer-bevraging van de ZorgSamen ging niet onopgemerkt voorbij. De barometer, uitgevoerd begin deze maand bij 3.000 medewerkers in zorg en welzijn, bevestigt de grote impact van de coronacrisis op het psychisch welbevinden van zorgmedewerkers. Kris Vanhaecht, coördinator van de ZorgSamenBarometer: “Meer dan de helft van hen geeft aan dat ze onder druk staan, vermoeid en hyperalert zijn, dubbel zoveel als normaal”.

Leidinggevende

Bijna een vierde, zo blijkt uit de barometer, heeft concentratiestoornissen, alsook angst. Dat is bijna vijf keer meer dan normaal. Het aandeel van zij die zich ongelukkig voelen ligt dan weer vier keer hoger dan normaal.

Ook de professionele impact is groot. Zo twijfelt 22 procent aan zijn of haar kennis, 15 procent dacht er vaak aan om te stoppen. Telkens ligt dat percentage dubbel zo hoog dan normaal.

De sociale steun vinden zorgmedewerkers vooral bij hun partner (83 procent positieve ervaring) alsook bij de collega’s’ (73 procent) en vrienden (70 procent). Betere ondersteuning vanuit leidinggevenden blijkt wenselijk. Professionele steun wordt nog niet vaak opgezocht.

Veerkracht

De barometer is niet alleen een initiatief, maar ook een belangrijke toetssteen voor de ZorgSamen, een initiatief van zorgnetwerk Zorgnet-Icuro dat binnen de Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg is uitgegroeid tot het online platform voor de ondersteuning van de zorg- en welzijnssector. “Het is cruciaal om de Vlaamse zorg- en welzijnsmedewerkers mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

“Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Het is immers te verwachten dat de druk op de gezondheids- en welzijnssector nog maanden zal aanhouden.”

Webinars

De ZorgSamen wil als informatieplatform alvast het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht ondersteunen - ongeacht statuut, functie of setting waarin ze werken - en ook hun directe sociale omgeving (partner, familie, vrienden, collega’s) betrekken. Op de site vind je antwoorden op vragen rond zelfzorg, maar bijvoorbeeld ook manieren om als collega’s voor elkaar te zorgen.

Medewerkers worden begeleid naar een vervolgaanbod aan ondersteuning wanneer daar nood aan is. “Dat gaat van opvang binnen de eigen organisatie, contactopname via telefoon of chat met eerstelijnsdiensten of kortdurende behandeling bij psychologen. Maar ook meer gespecialiseerde behandeling en het mobiel trauma team.” Ten slotte biedt de ZorgSamen, geheel in het huidige tijdsbeeld, webinars rond relevante thema’s voor de medewerkers in zorg en welzijn.

Zorg voor jezelf: 4 vuistregels vanuit De ZorgSamen

  1. Zorg voor regelmaat en voldoende rust.
  2. Ken jezelf: vertrouw op wat jou eerder al hielp.
  3. Laat je emoties toe, ze horen erbij.
  4. Volg de richtlijnen en betrouwbare informatie.

Impact corona op zorgmedewerker:

  • Meer dan de helft staat onder druk, is vermoeid of hyperalert.
  • 4 op de 10 heeft slaaptekort.
  • 15 procent denkt er vaak aan om te stoppen met het beroep.
  • 22 procent twijfelt aan zijn of haar kennis.
  • 83 procent vindt steun bij partner.

(William Visterin) - Bron: Zorgbarometer (mei 2020) - Meer info: www.dezorgsamen.be

14 mei 2020
  • Jobs voor zorg
Anderen bekeken ook