Ontslagen worden
Vorige

1 van 196

Volgende

Hoeveel bedraagt de vergoeding bij collectief ontslag?

13 augustus 2019
De werkgever is onder bepaalde voorwaarden ook verplicht om bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers. In principe wordt deze vergoeding vier maanden betaald, maar er zijn uitzonderingen.
collectief ontslag

Sommige werknemers die getroffen worden door een collectief ontslag hebben niet automatisch recht op deze bijzondere vergoeding (bouwvakkers bijvoorbeeld, of dokwerkers, vissers en uitzendkrachten).

De uitkeringen bedragen 65% van uw brutoloon, met een maximum van 66,78 euro per dag (bedrag geldig vanaf 01.09.2018) en aan 6 dagen per week.

Inschakelingsvergoeding

Sinds april 2009 is een werkgever verplicht om bij elk collectief ontslag een tewerkstellingscel op te richten. Tijdens de periode in de tewerkstellingscel krijg je maandelijks een inschakelingsvergoeding, ongeveer gelijk aan je loon. Eén uitzondering: heb je minder dan 1 jaar anciënniteit, dan krijg je enkel een eenmalige ontslagvergoeding in verhouding tot je anciënniteit.

Deze periode kan echter nooit meer bedragen dan 3 maanden indien u op de aankondiging van het collectief ontslag minder dan 45 jaar was en nooit meer bedragen dan 6 maanden indien u op dat moment minstens 45 jaar was.

Deze inschakelingsvergoeding komt bovenop je bijzondere vergoeding voor collectief ontslag.

Alle overheidsinformatie over een collectief ontslag vind je op de website van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg.

           

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook