Interim
Vorige

1 van 51

Volgende

Het verschil in loon als uitzendkracht en vaste werknemer

Is het nettomaandloon van uitzendmedewerkers hoger dan dat van vaste werknemers? Vaste werknemers hebben dan weer meer rechten, wordt gezegd. Wij zochten het uit.
#

Het loon is gelijk...

In de regel is er geen verschil tussen het loon van een uitzendkracht en dat van een werknemer in vast dienstverband.

Het enige verschil is dat het loon van een uitzendkracht wekelijks door het uitzendbureau wordt uitbetaald en niet maandelijks door de onderneming zoals bij vaste werknemers. De uitzendinstelling zal ook de sociale bijdragen van het salaris afhouden en ervoor zorgen dat de uitzendkracht in orde is op het vlak van verzekeringen en bescherming.

“Uitzendkrachten hebben eveneens recht op een eindejaarspremie indien zij dat jaar minimaal 65 dagen gewerkt hebben”, zegt Katrien Van Esser, Legal & Payroll Manager van Accent Jobs. “Het bedrag van deze premie is gelijkaardig aan wat vaste werknemers ontvangen.”

“Het is bovendien zo dat alle voordelen die gelden voor de vaste werknemers van een organisatie, ook gelden voor de uitzendkrachten die er actief zijn. Er is de voorbije jaren dan ook hard gewerkt aan de rechten van uitzendkrachten.” 

... maar toch verschillend

Als je kijkt naar het maandelijks nettoloon van uitzendmedewerkers lijkt dit vaak hoger dan collega’s in vast dienstverband. Hoe komt dat?

1. Het nettomaandloon van uitzendmedewerkers lijkt hoger

Dit komt doordat het vakantiegeld op andere momenten wordt uitbetaald. Uitzendkracht-bedienden ontvangen elke week enkel en dubbel vakantiegeld bovenop hun basissalaris, wat bij bedienden in vaste loondienst niet het geval is. Hierdoor lijkt het alsof uitzendkrachten meer verdienen, maar dat is dus niet zo.

Het vakantiegeld voor bedienden in vaste loondienst wordt rechtstreeks uitgekeerd door de werkgever(s) voor wie ze in de loop van het dienstjaar gewerkt hebben. Bedienden in vaste loondienst krijgen hun enkel vakantiegeld op het moment dat zij hun vakantie opnemen: hun loon loopt met andere woorden gewoon door. Heel wat bedrijven kiezen ervoor het dubbel vakantiegeld op één moment uit te betalen aan alle werknemers, meestal in mei of juni. Uitzendkracht-bedienden ontvangen elke week enkel en dubbel vakantiegeld bovenop hun basissalaris.

Bij (uitzendkracht-)arbeiders wordt het vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in juni.

2. De bedrijfsvoorheffing is verschillend

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelastingen die een werknemer moet betalen, en wordt maandelijks door de werkgever op het belastbare loon ingehouden. Het bedrag hangt onder meer af van het aantal kinderen ten laste en de gezinssituatie.

Bij vaste werknemers is de bedrijfsvoorheffing rond de 30%, afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Uitzendkrachten daarentegen kunnen in beperkte mate en in samenspraak met hun uitzendbureau zelf bepalen hoeveel bedrijfsvoorheffing er van hun loon afgehouden wordt. Het wettelijke minimum is 11,11% bedrijfsvoorheffing, maar om achteraf verrassingen bij de afrekening van de personenbelasting te vermijden, raden uitzendbureaus aan om dat percentage op te trekken tot 18% of 20%. Wanneer uitzendmedewerkers er specifiek om vragen, kan het ook een hoger percentage zijn.

Het voorschot op de belastingen dat betaald wordt, kan dus verschillen tussen vaste en uitzendmedewerkers, maar uiteindelijk betaalt iedereen wel het correcte bedrag aan belastingen.

(mr) – Met dank aan Accent Jobs 

27 september 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook