Opleidingen
Vorige

1 van 235

Volgende

Educatief verlof: 3 nuttige weetjes

Hoe vraag je precies educatief verlof aan? Kan dit zomaar geweigerd worden door je werkgever? En hoe zit dat wanneer je uiteindelijk je studies toch niet afmaakt? Drie vragen waarop Marijke Coussement, legal advisor bij HDP-Partena, het antwoord kent …
Marijke Coussement
Marijke Coussement, legal advisor bij HDP-Partena.

Hoe vraag je als werknemer betaald educatief verlof aan?

Als werknemer moet je het origineel getuigschrift van regelmatige inschrijving overhandigen aan je werkgever, uiterlijk tegen 31 oktober van het betrokken schooljaar. Bij een eventuele laattijdige inschrijving of verandering van werkgever heb je precies 15 kalenderdagen de tijd om het origineel inschrijvingsbewijs in te dienen.

In de praktijk zal het inschrijvingsbewijs vaak laattijdig worden ingediend. Respecteer je deze termijnen echter niet, dan kan de werkgever de uren betaald educatief verlof beperken. Indien jij je getuigschrift bijvoorbeeld hebt ingediend op 1 december voor een opleiding van begin september tot eind juni (zijnde 10 maanden, nvdr.), dan zal je slechts recht hebben op 70% van het aangevraagde educatief verlof.

Kan je werkgever weigeren om je educatief verlof toe te staan?

Indien je als werknemer voldoet aan de voorwaarden voor betaald educatief verlof, dan is je werkgever verplicht het toe te kennen.

Het opnemen van betaald educatief verlof kan enkel worden geweigerd indien de werknemer nalaat het origineel trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid (het aanwezigheidheidsdocument uitgekeerd door de opleidingsinstelling, nvdr.) te overhandigen aan de werkgever. Je werkgever moet immers kunnen controleren of jij daadwerkelijk de opleiding volgt én voldoende aanwezig bent bij de lessen.

Wat in geval van vroegtijdige beëindiging van de opleiding of ongewettigde afwezigheden?

Als werknemer geniet je niet onbeperkt van het recht op betaald educatief verlof. Je kan je recht definitief verliezen in geval van het vroegtijdig stopzetten of onderbreken van de opleiding, bij het volgen van opleidingen die reeds met vrucht werden beëindigd of na een dubbele mislukking van het behalen van het beoordelingsgeschrift.

Het recht op betaald educatief verlof zal tijdelijk geschorst worden indien jij voor meer dan één tiende van de werkelijke gegeven lesuren onwettig afwezig was (schorsing van 6 maanden, nvdr.) of indien je onrechtmatig gebruik hebt gemaakt van je educatief verlof (door bijvoorbeeld een zelfstandige activiteit uit te oefenen tijdens je betaald educatief verlof, nvdr.).

Als werknemer ben je verplicht om je werkgever op de hoogte te houden indien jij de opleiding stopzet of onderbreekt. Om te vermijden dat er ten onrechte betaald educatief verlof wordt toegekend, moet je werkgever steeds de trimestriële getuigschriften raadplegen, ter controle.

(mc/kv) – Met dank aan HDP-Partena 

4 oktober 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook