Wat is een vervangingscontract?

contract getekend

Een vervangingsovereenkomst wordt opgesteld om bij afwezigheid van een werknemer een andere persoon aan te werven.

In deze overeenkomst moeten de aanwervingsvoorwaarden, de reden van vervanging en de naam van de werknemer die wordt vervangen, worden vermeld. De exacte duur van de overeenkomst kan vaak niet op voorhand bepaald worden en staat dan niet vermeld in het contract. De vervangingsovereenkomst wordt namelijk stopgezet als de werknemer die vervangen wordt, opnieuw komt werken.

Meer info over Contract , Soorten contracten

26/09/2013