Thuiswerken: wat kan (niet)?

Op 22 november 2012 is het Nationale Thuiswerkdag, een initiatief om het thuiswerk in de kijker te zetten. Thuiswerken biedt heel wat voordelen: zo vindt meer dan 75 procent van de thuiswerkers dat ze thuis effectiever werken en dat hun werk-privébalans erdoor verbetert. Maar hoe zit het met de juridische kant van thuiswerken?

22 november 2012

Delen

Thuiswerken

Thuiswerker is tevreden werknemer

Uit onderzoek blijkt dat thuiswerkers tevreden werknemers zijn. Ze vinden een beter evenwicht tussen werk en privéleven en ze hoeven tijdens de spitsuren geen stresserende verplaatsingen te maken. Bovendien is thuiswerk een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde in de zoektocht naar nieuwe werknemers.

Een Nederlands onderzoek van Intermediair, een bekende Nederlandse vacaturesite, toonde dan ook duidelijk aan dat de grote meerderheid van hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis doen daar bijzonder positief over zijn. 11.000 hoogopgeleide medewerkers van 70 (middel)grote Nederlandse bedrijven werden ondervraagd. Bijna de helft van hen blijkt hun werk deels thuis te doen.

  • 77 procent zegt zich thuis (veel) beter te kunnen concentreren
  • 78 procent zegt thuis effectiever te werken
  • 78 procent vindt dat door thuiswerken de eigen werk-privébalans is verbeterd (bv. geen problemen om de kinderen van school op te halen)
  • Slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken

Hoe zit het met de juridische kant van thuiswerken?

Voor een aantal specifieke vragen over thuiswerken gingen we te rade bij Françoise Leus, legal expert van hr-dienstverlener HDP-Partena.

“Wanneer men het over thuiswerk heeft, wordt doorgaans het telewerk bedoeld: een werknemer die op regelmatige basis in zijn eigen woonplaats of op een door hem gekozen locatie buiten de onderneming werkt en daarbij gebruik maakt van informatietechnologie zoals een computer”, vertelt Françoise Leus, legal expert van hr-dienstverlener HDP-Partena.

“Telewerk gebeurt steeds op vrijwillige basis. Noch de werkgever, noch de werknemer kunnen tot telewerk worden verplicht. Vertegenwoordigers, technici die bij klanten werken etc. worden niet als telewerker beschouwd. Ook een satellietkantoor is geen telewerk, dit is een gedecentraliseerd lokaal van de werkgever of een lokaal dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt”, aldus Françoise Leus.

Moet er een kostenvergoeding worden betaald aan de telewerker? 

“Indien de telewerker zijn eigen computer, internetaansluiting, telefoon, …. gebruikt, moet de werkgever deze kosten vergoeden. Het bedrag van de vergoeding moet in de bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Alleszins kan maximaal 10 procent van het brutoloon van de telewerker als kostenvergoeding worden betaald, bovendien moet dit bedrag worden omgerekend naar het aantal uren dat de werknemer van thuis uit werkt.”

Op welke dagen en uren mag de telewerker werken? 

“De telewerker is niet onderworpen aan alle wettelijke bepalingen over de arbeidsduur. Zo mag de telewerker op zondag werken, kan hij overuren verrichten zonder dat hiervoor inhaalrust of een toeslag toegekend moet worden, mag hij na 20 uur ‘s avonds werken en moet hij de wettelijke bepalingen inzake pauzes en rusttijden niet naleven.”

“Anderzijds is uitdrukkelijk voorzien dat de telewerker zijn werk organiseert binnen de arbeidsduur zoals die geldt in de onderneming. Dit betekent dat de wekelijkse contractuele arbeidsduur van de telewerker niet meer mag bedragen dan de wekelijkse arbeidsduur van de andere werknemers.”

Moet er een specifieke arbeidsovereenkomst worden opgesteld? 

“De arbeidsovereenkomst voor de telewerker is een gewone arbeidsovereenkomst voor arbeider of bediende waarin een aantal specifieke vermeldingen moeten opgenomen worden. Indien de werknemer gedurende zijn tewerkstelling van thuis uit gaat werken, worden deze specifieke bepalingen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen.”

“De volgende vermeldingen worden verplicht in de arbeidsovereenkomst of de bijlage opgenomen: de frequentie van het telewerk (het aantal dagen per week), de tijdstippen en de wijze waarop de telewerker bereikbaar moet zijn, de plaats waar de telewerker zal werken, de tijdstippen waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning, het bedrag van de kostenvergoeding en de wijze waarop een einde gemaakt wordt aan het telewerk.”

“Daarnaast moet de werkgever de telewerker ook informeren over de taken die hij thuis moet verrichten, de wijze waarop hij eventueel moet rapporteren aan zijn werkgever en de persoon tot wie de telewerker zich kan wenden indien hij vragen heeft.”

Wat indien de apparatuur defect is? 

“De telewerker moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele defecten aan de apparatuur. Indien de werknemer daardoor zijn arbeid niet kan verrichten, moet de werkgever hem het normale loon betalen totdat het defect hersteld is.”

Wat indien de telewerker het slachtoffer is van een arbeidsongeval? 

“Aangezien de telewerker van thuis uit werkt, is het niet steeds makkelijk om het onderscheid te maken tussen een arbeidsongeval en een privéongeval. Daarom werd er in de arbeidsongevallenwet een vermoeden ingevoerd. Zo wordt vermoed dat een ongeval een arbeidsongeval is wanneer het zich voordoet op de plaats die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de plaats waar de telewerker werkt en tijdens de periode die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt als de periode gedurende dewelke de telewerker werkt.”

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.