Waarom vind ik moeilijk een job?
Vorige

1 van 204

Volgende
Volgend artikel:

Werk zoeken even beu? 6 productieve tips

Word TAJO gastdocent: de leukste schooldag is zaterdag

TAJO
“Deel je passie voor je vak met kinderen.” (Claudia van Egmond, Managing Director TAJO, op de foto naast Heleen Becuwe)
Te veel jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie maken later hun school niet af. Daar wil TAJO iets aan doen. Het Gentse Talentenatelier voor Jongeren laat via zaterdagklassen jongeren kennismaken met alle mogelijke beroepen om hen wegwijs te maken in hun eigen mogelijkheden. Maar vooral in meer inzicht in hun eigen talenten: en dat is dé weg naar meer zelfvertrouwen.

“In Vlaanderen behaalt 14 procent van de jongeren geen middelbaar diploma”, zegt managing director Claudia van Egmond. “Schoolmoeheid is een belangrijke reden. Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare situaties zijn extra gevoelig. Te weinig geld voor naschoolse activiteiten, iemand ziek in de familie, geen plekje in huis om te studeren…”

Drie jaar begeleiding

Vergelijkbare concepten als TAJO lopen al in Amsterdam (IMC Weekendschool Nederland - sinds 1996) en Brussel (TADA – ToekomstATELIERdelAvenir). Onderzoek wijst uit dat ze de kinderen daadwerkelijk stimuleren om te ‘leren voor later’. “De schooluitval onder de 5 procent krijgen willen we ook in Gent. Een middelbaar diploma is vandaag de dag cruciaal naar het vinden van een job – en dus om jongeren te behoeden voor sociaal-economische problemen. Daarom willen we er zo vroeg mogelijk bij zijn: het 5e en 6e studiejaar en het eerste middelbaar.”

TAJO begeleidt jongeren drie jaar lang. Daarna worden ze als alumni deel van de TAJO-community. “Hun netwerk behouden ze, terwijl dat van ons elk jaar groeit. Ze helpen mee met huiswerkbegeleiding, met activiteiten… we laten ze niet los”, zegt educatief coördinator Heleen Becuwe. “We mikken precies op die overgang van lager naar secundair omdat dat zo’n gevoelige periode is. Als het daar iets moeilijker loopt, is onze community een extra back-up. En ook ouders behoren daartoe.”

Yes you can!

We zien kinderen uit kwetsbare situaties verhoudingsgewijs niet gelijk verdeeld over ASO, TSO, BSO en KSO. “Vreemd, want hun kwetsbare situatie zou niets met schooloriëntatie te maken mogen hebben”, zegt Claudia. “We proberen de kinderen autonomer en meer zelfzeker te maken. Er zijn mogelijkheden met jouw talenten: dat is de boodschap. Ook al behoor je niet tot de top 3, je vindt wel iets wat dichtbij jou ligt.”

TAJO gaat Gentse scholen aanspreken uit de 19e eeuwse stadsgordel: de eerste doelwijk is Sint-Amandsberg. “We mikken op 300 jongeren: 100 per leerjaar. Elk jaar stromen er 100 in en ook weer uit. Dan kom je na enkele jaren aan duizenden kinderen, net als in Brussel en Amsterdam. Jongere broer of zus, vriendjes en de juf op school voeden het netwerk. De kinderen worden deze lente geselecteerd in basisscholen waar we ons aan het 4e studiejaar voorstellen. Kinderen die TAJO interessant vinden, stappen met ons verhaal naar hun ouders. Hebben die belangstelling, dan praten we met hen. Na een week houden we korte interviews met de kinderen waarin we polsen naar het waarom van hun enthousiasme, om zo te bepalen wie TAJO het hardst nodig heeft.”

“In dialoog met de basisscholen maken we een selectie om de groep zo divers mogelijk samen te stellen: assertief en introvert, jongens en meisjes, instroom uit de verschillende basisscholen… pas dan krijg je een toegangsticket voor TAJO of kom je op de wachtlijst. De ouders spelen een belangrijke rol, zij moeten het hun kind mogelijk maken om elke zaterdag te komen, anders werkt het niet. In september starten de eerste 2 klassen.”

Gastdocent met goesting

TAJO werkt telkens vier zaterdagen rond één thema. Voor elke zaterdag van 11 tot 14.30 uur zijn er véél gastdocenten nodig. “We willen zoveel mogelijk maatschappelijke thema’s bestrijken”, zegt Claudia. “Kunst, cultuur, bouw, journalistiek, techniek, wetenschappen, recht, architectuur, voeding, sales… you name it. Een dwarsdoorsnede van de maatschappij.”

Om dat klaar te spelen voor 300 kinderen zijn er elke zaterdag 48 gastdocenten nodig, 30 keer per jaar. “Daarom hebben we een community van gastdocenten nodig”, zegt Heleen Becuwe. “Mensen met een passie voor hun vak, dat ze vertalen naar een maatschappelijk thema. Als politieman of -vrouw kan je het hebben over veiligheid, recht, politiek, leefbare stad, technologie… waarover je samen met ons een doe-atelier opzet. Als gastdocent ben je het waarschijnlijk niet gewend om met kinderen om te gaan, dus wij zetten je op weg. We beperken je groep tot 6 à 7 kinderen. Voor dat groepje maak je een quiz, een debat, je gaan knutselen, je neemt ze ergens mee naartoe… wij leveren de ideeën aan en met de gastdocent toetsen we die dan af. Het atelier werken we samen uit én we bieden je didactische ondersteuning.”

Gratis zelfreflectie

Als gastdocent ben je dé pijler voor TAJO. “Gelukkig stellen we in Brussel en Nederland vast dat de meerderheid graag méér dan een keer wil komen”, benadrukt Claudia. “Mensen vinden het fijn om iets te doen met hun passie en dat te delen met kinderen. Het biedt je ook zelf een meerwaarde. Engageer je je voor een zaterdagsessie – méér dan één hoeft niet, maar mag natuurlijk wel – dan zet dat je aan het denken over je eigen job. Waarom doe ik mijn job graag? Je komt tot de kern van wat je doet: zorg, creatie, techniek… je engagement in je job is de kern. En als je het een kind kan uitleggen, dan weet je waar je het over hebt”.

Heleen: “We hebben in ieder geval veel gastdocenten nodig, maar we willen een zo divers en gekleurd mogelijke groep. Met mensen die de kinderen niet beoordelen of de waarheid in pacht denken te hebben. In je visie en overtuigingen moet je flexibel genoeg zijn om rond de TAJO-thema’s te werken en mee te gaan in onze visie en missie. Wat wij jonge tieners willen meegeven is diversiteit, passie, delen, van elkaar willen leren, kritisch denken, creatief samenwerken. Precies wat we ook verwachten van onze gastdocenten.”

(wdh) - Meer info: www.tajo.be 

18 juli 2016
Anderen bekeken ook