Sociaal verlof
Vorige

1 van 48

Volgende

Wat gebeurt er met mijn verlof, groeps- en hospitalisatieverzekering als ik van werk verander?

Wanneer een bediende uit dienst gaat, is de werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende.

Vakantieattest

1. Regel

Wanneer een bediende uit dienst gaat, is de werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende.

2. Soorten

Er zijn twee soorten vakantieattesten:

 • een vakantieattest voor het saldo vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin je uit dienst gaat.
 • een vakantieattest voor het vervroegd vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar waarin je uit dienst gaat.

3. Inhoud

De werkgever vermeldt:

 • de periode gedurende welke de bediende of de leerling-bediende bij hem in dienst was en eventueel de gelijkgestelde periode;
 • de overeengekomen arbeidsduur en, in voorkomend geval zowel de wijziging(en) van de arbeidsduur;
 • in voorkomend geval het aantal vakantiedagen die door de bediende reeds werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • in voorkomend geval het aantal aanvullende vakantiedagen die door de bediende werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • de brutobedragen van het uitgekeerde enkel en dubbel vakantiegeld en, in voorkomend geval de periodes waarop deze bedragen betrekking hebben;
 • de bijdrage en inhoudingen op het vakantiegeld;
 • in voorkomend geval, het brutobedrag van het uitgekeerde aanvullende vakantiegeld.

Vertrekvakantiegeld

Als je als bediende ontslag neemt, dan moet je werkgever vertrekvakantiegeld betalen. Dit bestaat uit het vakantiegeld voor de dagen die je hebt opgebouwd in het jaar waarin je vertrekt (vervroegd vakantiegeld) en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt (saldo vakantiegeld). Het saldo vakantiegeld bedraagt 15,34% van het loon van het vorige kalenderjaar, maar wordt berekend voor de vakantiedagen die je hebt opgebouwd bij je werkgever, maar nog niet hebt opgenomen. De bedragen worden vermeld op een vakantieattest, dat je moet afgeven aan je nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever betaalt het vakantiegeld uit en verrekent de bedragen op het vakantieattest.

Pas op! Pas van werkgever veranderd

Ben je als bediende al een aantal maanden bij een nieuwe werkgever in dienst op het moment dat hij je vakantiegeld moet uitbetalen, dan wordt het vakantiegeld dat je al hebt gekregen bij je vorige werkgever verrekend. De kans bestaat dat je dan bijna een maand geen loon krijgt. Daar moet je goed rekening mee houden. Sommige werknemers souperen hun vertrekvakantiegeld dat ze van de vorige werkgever hebben ontvangen wel eens op en komen dan voor verrassingen te staan.

Groepsverzekering

Wat gebeurt er met je groepsverzekering als je verandert van werkgever?

Het gespaarde kapitaal van de groepsverzekering is van de werknemer, ook als hij het bedrijf verlaat. De verworven reserves kunnen overdragen worden naar zijn nieuwe groepsverzekering of bewaard blijven tot de datum van uitkering.

Ook als het bedrijf waarvoor je werkt de deuren moet sluiten, blijft het kapitaal dat je tot dan toe opgespaard hebt van jou.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn vijf mogelijkheden:

Je laat het gespaarde bedrag bij de groepsverzekering van je vorige werkgever staan (1).

Dit noemt 'premievrij zetten' in het vakjargon, vergelijkbaar met een spaarboekje waarop geen verdere stortingen gebeuren, maar waarop u nog wel interest ontvangt.

Je brengt het gespaarde bedrag onder in een ‘onthaalstructuur' (2).

Je betaalt vanaf nu zelf de toekomstige premies (3).

Je transfereert jouw groepsverzekering naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever (4).

Zo wordt al uw geld administratief bij dezelfde maatschappij beheerd. Dit kan natuurlijk enkel als uw nieuwe werkgever ook een groepsverzekering heeft waarbij u aangesloten wordt. Deze transfer is trouwens kosteloos.

Het is belangrijk na te gaan welke intrestvoet de pensioeninstelling van uw nieuwe groepsverzekering aanbiedt. Het kan immers voorkomen dat er een verschil is tussen de oude en de nieuwe groepsverzekering.

Je zet jouw groepsverzekering over naar een gemeenschappelijke kas (5).

Biedt uw nieuwe werkgever geen groepsverzekering aan, of wilt u de (verschillende) pensioenkapitalen van uw vorige werkgevers centraliseren? Dan kunt u uw geld overbrengen naar een gemeenschappelijke kas.

Geen uitkering

Voor de leeftijd van 60 jaar kan men nooit de uitkering krijgen van de groepsverzekering. De opgebouwde reserves kan men bij de verzekeringsmaatschappij van de ex-werkgever laten of overdragen naar een nieuwe werkgever als deze werkgever ook een groepsverzekering heeft.

Hospitalisatieverzekering

Twee opties

Je zet individueel verder

Je kan de hospitalisatieverzekering van bij je vorige werkgever ook individueel verderzetten zonder dat je alles opnieuw moet invullen of een nieuwe wachttijd moet doorlopen. Dit kan wel enkel als je in de voorgaande twee jaar onafgebroken verzekerd was.

Je moet op tijd de individuele verderzetting aanvragen. Hou dus goed de termijnen in het oog.

Je transfert naar de verzekering van je nieuwe werkgever

Als je nieuwe werkgever ook een hospitalisatieverzekering biedt en zijn werknemers verplicht om daarbij aan te sluiten, dan moet je geen wachttijd doorlopen en ben je onmiddellijk daar verzekerd.

Geeft hij je de keuze, dan krijg je vaak wel een wachttijd. Spreek dan goed af met je nieuwe werkgever wat de termijn is waarop alles in orde moet gemaakt zijn.

2 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Wat gebeurt er met mijn verlof, groeps- en hospitalisatieverzekering als ik van werk verander?

Wanneer een bediende uit dienst gaat, is de werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende.

Vakantieattest

1. Regel

Wanneer een bediende uit dienst gaat, is de werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende.

2. Soorten

Er zijn twee soorten vakantieattesten:

 • een vakantieattest voor het saldo vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin je uit dienst gaat.
 • een vakantieattest voor het vervroegd vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar waarin je uit dienst gaat.

3. Inhoud

De werkgever vermeldt:

 • de periode gedurende welke de bediende of de leerling-bediende bij hem in dienst was en eventueel de gelijkgestelde periode;
 • de overeengekomen arbeidsduur en, in voorkomend geval zowel de wijziging(en) van de arbeidsduur;
 • in voorkomend geval het aantal vakantiedagen die door de bediende reeds werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • in voorkomend geval het aantal aanvullende vakantiedagen die door de bediende werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • de brutobedragen van het uitgekeerde enkel en dubbel vakantiegeld en, in voorkomend geval de periodes waarop deze bedragen betrekking hebben;
 • de bijdrage en inhoudingen op het vakantiegeld;
 • in voorkomend geval, het brutobedrag van het uitgekeerde aanvullende vakantiegeld.

Vertrekvakantiegeld

Als je als bediende ontslag neemt, dan moet je werkgever vertrekvakantiegeld betalen. Dit bestaat uit het vakantiegeld voor de dagen die je hebt opgebouwd in het jaar waarin je vertrekt (vervroegd vakantiegeld) en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt (saldo vakantiegeld). Het saldo vakantiegeld bedraagt 15,34% van het loon van het vorige kalenderjaar, maar wordt berekend voor de vakantiedagen die je hebt opgebouwd bij je werkgever, maar nog niet hebt opgenomen. De bedragen worden vermeld op een vakantieattest, dat je moet afgeven aan je nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever betaalt het vakantiegeld uit en verrekent de bedragen op het vakantieattest.

Pas op! Pas van werkgever veranderd

Ben je als bediende al een aantal maanden bij een nieuwe werkgever in dienst op het moment dat hij je vakantiegeld moet uitbetalen, dan wordt het vakantiegeld dat je al hebt gekregen bij je vorige werkgever verrekend. De kans bestaat dat je dan bijna een maand geen loon krijgt. Daar moet je goed rekening mee houden. Sommige werknemers souperen hun vertrekvakantiegeld dat ze van de vorige werkgever hebben ontvangen wel eens op en komen dan voor verrassingen te staan.

Groepsverzekering

Wat gebeurt er met je groepsverzekering als je verandert van werkgever?

Het gespaarde kapitaal van de groepsverzekering is van de werknemer, ook als hij het bedrijf verlaat. De verworven reserves kunnen overdragen worden naar zijn nieuwe groepsverzekering of bewaard blijven tot de datum van uitkering.

Ook als het bedrijf waarvoor je werkt de deuren moet sluiten, blijft het kapitaal dat je tot dan toe opgespaard hebt van jou.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn vijf mogelijkheden:

Je laat het gespaarde bedrag bij de groepsverzekering van je vorige werkgever staan (1).

Dit noemt 'premievrij zetten' in het vakjargon, vergelijkbaar met een spaarboekje waarop geen verdere stortingen gebeuren, maar waarop u nog wel interest ontvangt.

Je brengt het gespaarde bedrag onder in een ‘onthaalstructuur' (2).

Je betaalt vanaf nu zelf de toekomstige premies (3).

Je transfereert jouw groepsverzekering naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever (4).

Zo wordt al uw geld administratief bij dezelfde maatschappij beheerd. Dit kan natuurlijk enkel als uw nieuwe werkgever ook een groepsverzekering heeft waarbij u aangesloten wordt. Deze transfer is trouwens kosteloos.

Het is belangrijk na te gaan welke intrestvoet de pensioeninstelling van uw nieuwe groepsverzekering aanbiedt. Het kan immers voorkomen dat er een verschil is tussen de oude en de nieuwe groepsverzekering.

Je zet jouw groepsverzekering over naar een gemeenschappelijke kas (5).

Biedt uw nieuwe werkgever geen groepsverzekering aan, of wilt u de (verschillende) pensioenkapitalen van uw vorige werkgevers centraliseren? Dan kunt u uw geld overbrengen naar een gemeenschappelijke kas.

Geen uitkering

Voor de leeftijd van 60 jaar kan men nooit de uitkering krijgen van de groepsverzekering. De opgebouwde reserves kan men bij de verzekeringsmaatschappij van de ex-werkgever laten of overdragen naar een nieuwe werkgever als deze werkgever ook een groepsverzekering heeft.

Hospitalisatieverzekering

Twee opties

Je zet individueel verder

Je kan de hospitalisatieverzekering van bij je vorige werkgever ook individueel verderzetten zonder dat je alles opnieuw moet invullen of een nieuwe wachttijd moet doorlopen. Dit kan wel enkel als je in de voorgaande twee jaar onafgebroken verzekerd was.

Je moet op tijd de individuele verderzetting aanvragen. Hou dus goed de termijnen in het oog.

Je transfert naar de verzekering van je nieuwe werkgever

Als je nieuwe werkgever ook een hospitalisatieverzekering biedt en zijn werknemers verplicht om daarbij aan te sluiten, dan moet je geen wachttijd doorlopen en ben je onmiddellijk daar verzekerd.

Geeft hij je de keuze, dan krijg je vaak wel een wachttijd. Spreek dan goed af met je nieuwe werkgever wat de termijn is waarop alles in orde moet gemaakt zijn.

2 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook