Jobs met toekomst
Vorige

1 van 168

Volgende
Volgend artikel:

Neemt AI binnenkort het magazijn over?

Vraag naar green skills in jobs blijft stijgen

Green skills
Wie een duurzame carrière ambieert, kan maar beter green skills hebben. Deze groene vaardigheden zijn dan ook enorm gegeerd op de arbeidsmarkt. Wat zijn ze en in welke sectoren vind je ze terug?

Op weg naar een duurzame maatschappij

De groene transitie is volop aan de gang en steeds meer bedrijven passen zich nu al aan de nieuwe realiteit aan. Er valt dan ook geen tijd te verliezen: initiatieven zoals de Europese Green Deal willen alle lidstaten tegen 2050 helemaal klimaatneutraal maken.

Zo is één van de doelstellingen van de EU om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 al met minstens 55% te laten zakken. De focus hierbij ligt vooral op het gebruik van hernieuwbare energie en het duurzaam ontwikkelen van de (bestaande) industrie en economie.

Kortom, er is werk aan de winkel en de Vlaamse arbeidsmarkt staat - net als alle andere Europese landen - voor een serieuze uitdaging.

Lees ook: Hoe groen wordt jouw job?

Nieuwe jobs en vaardigheden

Dat die arbeidsmarkt - na de coronacrisis - nog maar eens voor een ingrijpende evolutie staat, is een feit. Toch blijkt uit een onderzoek van consultancybedrijf Trinomics dat de impact hiervan niet voor alle sectoren even groot is. De dienstensector, traditioneel de grootste sector in Vlaanderen, zou weinig tot niet getroffen worden door de groene transitie.

Andere sectoren zoals bv. de circulaire economie, de maak- en energiesector, de bouw en de landbouw zouden wél gevolgen ondervinden. Toch hoeft dat niet per se negatief te zijn. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat er zelfs jobs kunnen bijkomen of gecreëerd worden, op voorwaarde dat de werknemers over groene vaardigheden (of green skills) beschikken - niet alleen om innovatieve maatregelen te bedenken maar ook om ze te kunnen uitvoeren.

Ontdek: Welke vaardigheden heb je vandaag nodig op de arbeidsmarkt?

De impact op de verschillende sectoren

De landbouw, agrovoeding, bosbouw en visserij

Zoals te verwachten valt, zijn deze sectoren erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatopwarming. De jobs zullen alleszins iets complexer worden, waardoor transversale vaardigheden zoals analytisch denken, probleemoplossend vermogen en teamwork nog belangrijker worden.

De maakindustrie en winningsindustrie

Deze sectoren zijn erg arbeids- en energie-intensief. Dit zorgt ervoor dat de maakindustrie meer dan ooit nood heeft aan personeel met een STEM-profiel (wetenschap, technologie, ingenieurtechnieken en wiskunde). Ook de chemische sectoren staan door hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor een gelijkaardige uitdaging.

Werknemers uit de auto-industrie mogen zich dan weer verwachten aan een broodnodige update van hun technische vaardigheden om bv. elektrische auto’s te kunnen produceren of onderhouden.

De bouwsector

Bouwen en verbouwen zal groener en duurzamer worden. Er zal dus een grote vraag zijn naar personeel met kennis van duurzame bouwtechnieken en energiezuinige ingrepen. Het goede nieuws is dat er volgens het onderzoek heel wat nieuwe jobs zullen bijkomen, denken we maar aan vakmensen die gespecialiseerd zijn in bv. isolatie en ventilatiesystemen.

De nutsbedrijven

Hier ligt de focus op het installeren en onderhouden van hernieuwbare energiebronnen (windmolens, zonne-energie,...). Werknemers zullen dus over de nodige knowhow moeten beschikken om die groene transitie in goede banen te leiden.

CHECK: Groener werken voor groentjes

De circulaire economie

Voor de circulaire economie is de groene transitie goed nieuws. Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting zouden er tegen 2030 zelfs 22,4% meer vacatures zijn dan in 2020. Werknemers beschikken idealiter over nieuwe vaardigheden zoals materiaalwetenschappen en de nodige soft skills (dienstverlenende vaardigheden) en hard skills (programmeren, bedienen en repareren van apparatuur).

Logistiek en transport

De elektrificatie van de transportsector en vooral de modal shift (alternatieve vervoermiddelen zoals bv. over het water of via het spoor) maken dat sociale vaardigheden, teamwork, analytisch vermogen en goede communicatie voor het administratief personeel onontbeerlijk zijn. Van vrachtwagenchauffeurs wordt dan weer verwacht dat ze een duurzame rijstijl nastreven.

Extra: Hoe groen is jouw bedrijfswagen?

(fd)

7 februari 2024