Opleidingen
Vorige

1 van 252

Volgende

Recht op 4 extra verlofdagen bij gebrek aan opleiding?

15 februari 2013
Naar verluidt heeft elke werknemer recht op 4 opleidingsdagen tijdens de periode 2012-2013. Indien je deze niet hebt gevolgd of je baas heeft je geen opleidingen aangeboden, dan zou je recht hebben op 4 extra vakantiedagen. Klopt dat?
opleiding training

‘Niet elke werknemer heeft recht op 4 opleidingsdagen per jaar’, verduidelijkt advocaat Stijn Demeestere. ‘Bedrijven moeten weliswaar opleidingsinspanningen leveren, maar dat is niet in elke sector vertaald als een concreet recht op een aantal opleidingsdagen.’

4 dagen opleiding

Voor werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Nationaal Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 218) werd op 15 februari 2012 een CAO gesloten over de vorming van werknemers. Het PC 218 is bevoegd voor alle bedrijven die niet onder de bevoegdheid van een ander paritair comité vallen (banken, chemie, verzekeringen, bouw enzovoort).

Deze CAO bepaalt dat werkgevers 4 dagen opleiding moeten toekennen aan hun bedienden voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2013. Deeltijdse bedienden hebben recht op deze opleidingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de opleidingsdagen aan te bieden tijdens de werkuren. Ook de verplaatsingskosten moeten door de werkgever worden vergoed.

Geen opleiding = verlof?

Als de werkgever geen opleidingsdagen heeft voorgesteld vóór 31 december 2012, moet de bediende hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn werkgever vóór 31 maart 2013. De werkgever moet dan uiterlijk op 30 april 2013 schriftelijk mededelen hoe en wanneer de opleidingsdagen zullen worden aangeboden.

Indien de werkgever niet tijdig reageert, of op 31 december 2013 geen of te weinig opleidingsdagen aan zijn werknemer heeft aangeboden, dan mogen de niet toegekende opleidingsdagen naar keuze van de werknemer opgenomen worden, hetzij onder de vorm van betaalde vakantie, hetzij via opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA. In dit laatste geval moet de werknemer zich richten tot CEVORA.

In alle gevallen (hetzij verlof, hetzij opleiding) worden deze dagen gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen.

(sd) – Met dank aan advocaat Stijn Demeestere. 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs