Privacy
Vorige

1 van 61

Volgende

Ontslagen na schending van mijn privacy. Mag dat zomaar?

Mag je werkgever zomaar je mails en surfgedrag controleren of camerabeelden gebruiken, en je om dringende reden ontslaan als blijkt dat je je boekje te buiten bent gegaan? Vroeger mocht hij dat niet doen, nu kan het soms wel.
#

Mag een werkgever je op staande voet ontslaan als op basis van camerabeelden blijkt dat je steelt? Of mag hij je computer controleren, en je om dringende reden ontslaan als blijkt dat je je werkcomputer bijna uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt (zoals chatten, privé e-mailverkeer, surfen …)?

Privacy vs. controlerecht

De vraag is dus: hoe ver reikt het recht op privacy van de werknemer, en waar begint het controlerecht van de werkgever? “Vroeger werd bewijsmateriaal dat door de werkgever werd bekomen en in strijd was met de privacywetgeving niet aanvaard”, vertelt Katrien Depuydt, legal expert van sociaal secretariaat HDP.

“Intussen is er wel het een en ander veranderd. In 2008 sprak het Hof van Cassatie zich in een arbeidszaak voor de eerste keer gunstig uit over het gebruik van een onrechtmatig verkregen bewijs. Ook het Arbeidshof in Antwerpen erkende in dat jaar de geldigheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Het bewijs werd verkregen door de controle van e-mails, zonder de regels op dit vlak te volgen.”

3 criteria

Door die en andere rechtspraak is het recht op privacy niet zo absoluut meer. Als aan volgende drie criteria is voldaan dan mag onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter in overweging worden genomen om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen.

  1. De onrechtmatigheid tast het recht op een eerlijk proces niet aan.
  2. De onrechtmatigheid tast de betrouwbaarheid van het bewijs niet aan.
  3. De bepaling die met de voeten werd getreden door de werkgever is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste. De meeste vormvoorschriften worden niet gesanctioneerd. Het aantal vormen dat op straffe van nietigheid is voorgeschreven, is heel beperkt: bijvoorbeeld de niet-naleving van de strikte voorwaarden inzake telefoontap of de anonieme getuigenverklaringen.

“De rechter moét bij ontslag om dringende reden geen rekening houden met het onrechtmatig verkregen bewijs. Maar als bovenstaande 3 criteria zijn vervuld, dan is hij – in tegenstelling tot vroeger - vrij te oordelen of hij het toch al dan niet gebruikt”, besluit Katrien Depuydt, legal expert van sociaal secretariaat HDP.

(mr) 

24 maart 2011
Anderen bekeken ook