Ontslagen worden
Vorige

1 van 195

Volgende

Ontslag zonder opzegtermijn of -vergoeding: het kan!

Het is mogelijk om bij de opzeg van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als werknemer toch geen recht te hebben op een opzegtermijn of -vergoeding. Dit is zo wanneer de overeenkomst een ontbindende voorwaarde bevat waarover niet de werkgever beslist, maar wel een derde partij - bijvoorbeeld een klant - die de samenwerking met de werkgever stopzet.
#

Als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt opgezegd, heeft de werknemer normaal recht op een opzegtermijn of -vergoeding. Bij bedienden wordt het aantal maanden opzeg of de opzegvergoeding meestal berekend met de formule Claeys, en dit kan serieus oplopen.

Wanneer een klant de samenwerking stopzet

Door een vonnis van het arbeidshof van Antwerpen is het echter mogelijk een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te sluiten die aan de werknemer geen recht geeft op een opzegtermijn of -vergoeding. “De overeenkomst moet dan een ontbindende voorwaarde bevatten waarover niet de werkgever beslist, maar een derde partij - bijvoorbeeld een klant - die de samenwerking met de werkgever stopzet”, vertelt Nicolaas Vermandel, advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Laga.

“Die ontbindende voorwaarde moet dan een clausule omvatten die bepaalt dat de overeenkomst eindigt wanneer die klant of opdrachtgever van de werkgever zou melden dat het werk beëindigd is. Bij het vervullen van deze ontbindende voorwaarde zal geen opzegtermijn of -vergoeding verschuldigd zijn aangezien de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wordt beëindigd.”

Niet bij zwangerschap of ziekte

De ontbindende voorwaarde mag niet teruggaan in de tijd, en mag evenmin uitdrukkelijk verboden zijn door de wet: bijvoorbeeld een huwelijk, moederschap of oorzaken van schorsing zoals ziekte, zwangerschap, jaarlijkse vakantie enzovoort. Bij zulke zaken mag een arbeidsovereenkomst niet beëindigd worden.

Belangrijk is dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde niet uitsluitend afhangt van de werkgever, maar integendeel van de wil van een derde: bijvoorbeeld een klant van de werkgever. “Want een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst die uitsluitend door de wil van een van de partijen (werknemer of werkgever) kan worden beëindigd, moet wel de normale ontslagregels volgen. Dus als de werkgever een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur opzegt zonder dat een derde partij de samenwerking met de werkgever stopzet, heeft de werknemer wél recht op een opzegtermijn of –vergoeding.”

Concreet: werknemer kreeg ongelijk

“Het arbeidshof van Antwerpen moest meer bepaald oordelen over een ontslagdossier waarbij in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een administratief bediende was bepaald dat de taak van de betrokken werknemer bestaat uit ‘assistentie aankoopdienst’, uit te voeren in opdracht van een welbepaalde klant/opdrachtgever. In deze arbeidsovereenkomst was eveneens een ontbindende voorwaarde opgenomen: namelijk de overeenkomst eindigt wanneer die klant/opdrachtgever meldt dat het werk beëindigd was.”

“Per e-mail liet de werkgever aan de werknemer weten dat de klant/opdrachtgever had laten weten dat hij niet langer gebruik wenste te maken van de diensten van de betrokken werknemer en dat de arbeidsovereenkomst op die datum een einde nam.” De werknemer in kwestie vorderde een opzegvergoeding van 3 maanden omdat hij van oordeel was dat de ontbindende voorwaarde in strijd was met de Arbeidsovereenkomstenwet.

“Het arbeidshof benadrukte dat een arbeidsovereenkomst kan eindigen door een ontbindende voorwaarde, althans wanneer de vervulling van deze ontbindende voorwaarde niet uitsluitend afhangt van de werkgever, maar integendeel van de wil van een derde, in dit geval de klant/opdrachtgever”, besluit Nicolaas Vermandel advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Laga.

Dus toch best even aandachtig je contract nalezen voor je het ondertekent. 

(mr) 

29 mei 2013
Aanbevolen jobs

Ontslag zonder opzegtermijn of -vergoeding: het kan!

Het is mogelijk om bij de opzeg van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als werknemer toch geen recht te hebben op een opzegtermijn of -vergoeding. Dit is zo wanneer de overeenkomst een ontbindende voorwaarde bevat waarover niet de werkgever beslist, maar wel een derde partij - bijvoorbeeld een klant - die de samenwerking met de werkgever stopzet.
#

Als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt opgezegd, heeft de werknemer normaal recht op een opzegtermijn of -vergoeding. Bij bedienden wordt het aantal maanden opzeg of de opzegvergoeding meestal berekend met de formule Claeys, en dit kan serieus oplopen.

Wanneer een klant de samenwerking stopzet

Door een vonnis van het arbeidshof van Antwerpen is het echter mogelijk een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te sluiten die aan de werknemer geen recht geeft op een opzegtermijn of -vergoeding. “De overeenkomst moet dan een ontbindende voorwaarde bevatten waarover niet de werkgever beslist, maar een derde partij - bijvoorbeeld een klant - die de samenwerking met de werkgever stopzet”, vertelt Nicolaas Vermandel, advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Laga.

“Die ontbindende voorwaarde moet dan een clausule omvatten die bepaalt dat de overeenkomst eindigt wanneer die klant of opdrachtgever van de werkgever zou melden dat het werk beëindigd is. Bij het vervullen van deze ontbindende voorwaarde zal geen opzegtermijn of -vergoeding verschuldigd zijn aangezien de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wordt beëindigd.”

Niet bij zwangerschap of ziekte

De ontbindende voorwaarde mag niet teruggaan in de tijd, en mag evenmin uitdrukkelijk verboden zijn door de wet: bijvoorbeeld een huwelijk, moederschap of oorzaken van schorsing zoals ziekte, zwangerschap, jaarlijkse vakantie enzovoort. Bij zulke zaken mag een arbeidsovereenkomst niet beëindigd worden.

Belangrijk is dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde niet uitsluitend afhangt van de werkgever, maar integendeel van de wil van een derde: bijvoorbeeld een klant van de werkgever. “Want een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst die uitsluitend door de wil van een van de partijen (werknemer of werkgever) kan worden beëindigd, moet wel de normale ontslagregels volgen. Dus als de werkgever een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur opzegt zonder dat een derde partij de samenwerking met de werkgever stopzet, heeft de werknemer wél recht op een opzegtermijn of –vergoeding.”

Concreet: werknemer kreeg ongelijk

“Het arbeidshof van Antwerpen moest meer bepaald oordelen over een ontslagdossier waarbij in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een administratief bediende was bepaald dat de taak van de betrokken werknemer bestaat uit ‘assistentie aankoopdienst’, uit te voeren in opdracht van een welbepaalde klant/opdrachtgever. In deze arbeidsovereenkomst was eveneens een ontbindende voorwaarde opgenomen: namelijk de overeenkomst eindigt wanneer die klant/opdrachtgever meldt dat het werk beëindigd was.”

“Per e-mail liet de werkgever aan de werknemer weten dat de klant/opdrachtgever had laten weten dat hij niet langer gebruik wenste te maken van de diensten van de betrokken werknemer en dat de arbeidsovereenkomst op die datum een einde nam.” De werknemer in kwestie vorderde een opzegvergoeding van 3 maanden omdat hij van oordeel was dat de ontbindende voorwaarde in strijd was met de Arbeidsovereenkomstenwet.

“Het arbeidshof benadrukte dat een arbeidsovereenkomst kan eindigen door een ontbindende voorwaarde, althans wanneer de vervulling van deze ontbindende voorwaarde niet uitsluitend afhangt van de werkgever, maar integendeel van de wil van een derde, in dit geval de klant/opdrachtgever”, besluit Nicolaas Vermandel advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Laga.

Dus toch best even aandachtig je contract nalezen voor je het ondertekent. 

(mr) 

29 mei 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook