Belastingen
Vorige

1 van 53

Volgende

Moet ik belastingen betalen op mijn bedrijfsgsm?

Heb je een gsm van het werk, dan moet je binnenkort misschien extra loon afdragen. De RSZ zal bij bedrijven strenger gaan controleren op misbruiken.
#

We zetten enkele mogelijke scenario’s op een rij.

Ik gebruik mijn bedrijfsgsm ook privé

Als werknemers hun bedrijfsgsm ook voor privégesprekken mogen gebruiken zonder dat deze kosten geheel of gedeeltelijk aan hen worden doorgerekend, ontstaat er een loonvoordeel en daarop moet RSZ betaald worden. Netto hou je dan minder loon over.

In principe moeten werkgevers een goede opsplitsing maken tussen het privé en professioneel gsm-gebruik van hun werknemers. Dat is altijd al zo geweest. Bijvoorbeeld met split billing, een forfaitair maandbedrag dat het beroepsgebruik dekt of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik. In dat geval moet een werknemer geen extra RSZ betalen.

Iets minder nettoloon

Maar het is niet omdat je werkgever zo’n opsplitsing toepast, dat alles in kannen en kruiken is. De RSZ kan de gebruikte methode verwerpen, en bekijkt het bedrijf per bedrijf. Het forfaitair maandbedrag of de percentages mogen dus niet willekeurig zijn: ze moeten realistisch zijn volgens de functie van de werknemer. De RSZ zal hierop de komende maanden strenger gaan controleren.

Moet je als werknemer niets betalen voor je privégesprekken of heeft de RSZ de opsplitsing van je werkgever verworpen, dan zal je in de toekomst netto waarschijnlijk iets minder loon overhouden. De RSZ heeft beslist om dit loonvoordeel voortaan te waarderen aan 12,5 euro per maand. Als werknemer zal je hierop socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Netto hou je dan minder loon over. Al bij al gaat het om beperkte bedragen: rond de 20 euro op jaarbasis. Voor je werkgever kan de factuur hoger oplopen: het bijdragepercentage ligt hoger en de RSZ kan tot 3 jaar teruggaan in de tijd, met een boete er bovenop.

Deze regeling geldt alleen voor werknemers, niet voor zelfstandigen.

Soap

Hiermee komt hopelijk een einde aan een soap die meer dan een half jaar heeft aangesleept. De regering-Leterme had eind vorig jaar beslist om een KB te maken dat het privégebruik van de bedrijfsgsm zou regelen. Dit KB was aangekondigd voor januari, maar is er nooit gekomen. Het Beheerscomité van de RSZ (de sociale partners en de administratie dus) heeft nu beslist haar eigen regels aan te passen, de nieuwe procedure sluit heel erg aan bij het nooit gepubliceerde KB. Het zal waarschijnlijk nog enkele maanden duren vooraleer deze gewijzigde regels echt doordringen in het bedrijfsleven, beslissingen van het Beheerscomité worden bijna nooit gepubliceerd. Besluiten van het Beheerscomité van de RSZ zijn juridisch iets minder dwingend dan een KB, maar zijn ook waterdicht.

Ik gebruik mijn bedrijfsgsm alleen voor professionele doeleinden

Dan moet je geen RSZ betalen. Een gsm die alleen beroepsmatig gebruikt wordt, levert geen loonvoordeel op voor de werknemer, en dus worden er geen socialezekerheidsbijdragen op ingehouden. Voorwaarde is wel dat de werkgever dit systeem controleert en sancties oplegt bij overtredingen.

En wat met de fiscus?

De RSZ is een ding, ook de fiscus komt om het hoekje kijken en die hanteert niet altijd dezelfde regels. Fiscaal vormt het privégebruik van een bedrijfs-gsm ook een voordeel in natura. De fiscus waardeert dit voordeel in principe volgens de reële waarde voor de werknemer.

De fiscale inspectie zou echter van deze werkelijke waarde afstappen en ook haar toevlucht zoeken tot forfaitaire bedragen. Het fiscale forfait zou 5 euro worden, anders dus dan bij de RSZ. Waarschijnlijk zal de fiscus het forfait in de nabije toekomst echter optrekken tot 12,50 euro, en zo dezelfde interpretatie volgen als de RSZ.

(mr) 

13 mei 2013
Aanbevolen jobs

Moet ik belastingen betalen op mijn bedrijfsgsm?

Heb je een gsm van het werk, dan moet je binnenkort misschien extra loon afdragen. De RSZ zal bij bedrijven strenger gaan controleren op misbruiken.
#

We zetten enkele mogelijke scenario’s op een rij.

Ik gebruik mijn bedrijfsgsm ook privé

Als werknemers hun bedrijfsgsm ook voor privégesprekken mogen gebruiken zonder dat deze kosten geheel of gedeeltelijk aan hen worden doorgerekend, ontstaat er een loonvoordeel en daarop moet RSZ betaald worden. Netto hou je dan minder loon over.

In principe moeten werkgevers een goede opsplitsing maken tussen het privé en professioneel gsm-gebruik van hun werknemers. Dat is altijd al zo geweest. Bijvoorbeeld met split billing, een forfaitair maandbedrag dat het beroepsgebruik dekt of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik. In dat geval moet een werknemer geen extra RSZ betalen.

Iets minder nettoloon

Maar het is niet omdat je werkgever zo’n opsplitsing toepast, dat alles in kannen en kruiken is. De RSZ kan de gebruikte methode verwerpen, en bekijkt het bedrijf per bedrijf. Het forfaitair maandbedrag of de percentages mogen dus niet willekeurig zijn: ze moeten realistisch zijn volgens de functie van de werknemer. De RSZ zal hierop de komende maanden strenger gaan controleren.

Moet je als werknemer niets betalen voor je privégesprekken of heeft de RSZ de opsplitsing van je werkgever verworpen, dan zal je in de toekomst netto waarschijnlijk iets minder loon overhouden. De RSZ heeft beslist om dit loonvoordeel voortaan te waarderen aan 12,5 euro per maand. Als werknemer zal je hierop socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Netto hou je dan minder loon over. Al bij al gaat het om beperkte bedragen: rond de 20 euro op jaarbasis. Voor je werkgever kan de factuur hoger oplopen: het bijdragepercentage ligt hoger en de RSZ kan tot 3 jaar teruggaan in de tijd, met een boete er bovenop.

Deze regeling geldt alleen voor werknemers, niet voor zelfstandigen.

Soap

Hiermee komt hopelijk een einde aan een soap die meer dan een half jaar heeft aangesleept. De regering-Leterme had eind vorig jaar beslist om een KB te maken dat het privégebruik van de bedrijfsgsm zou regelen. Dit KB was aangekondigd voor januari, maar is er nooit gekomen. Het Beheerscomité van de RSZ (de sociale partners en de administratie dus) heeft nu beslist haar eigen regels aan te passen, de nieuwe procedure sluit heel erg aan bij het nooit gepubliceerde KB. Het zal waarschijnlijk nog enkele maanden duren vooraleer deze gewijzigde regels echt doordringen in het bedrijfsleven, beslissingen van het Beheerscomité worden bijna nooit gepubliceerd. Besluiten van het Beheerscomité van de RSZ zijn juridisch iets minder dwingend dan een KB, maar zijn ook waterdicht.

Ik gebruik mijn bedrijfsgsm alleen voor professionele doeleinden

Dan moet je geen RSZ betalen. Een gsm die alleen beroepsmatig gebruikt wordt, levert geen loonvoordeel op voor de werknemer, en dus worden er geen socialezekerheidsbijdragen op ingehouden. Voorwaarde is wel dat de werkgever dit systeem controleert en sancties oplegt bij overtredingen.

En wat met de fiscus?

De RSZ is een ding, ook de fiscus komt om het hoekje kijken en die hanteert niet altijd dezelfde regels. Fiscaal vormt het privégebruik van een bedrijfs-gsm ook een voordeel in natura. De fiscus waardeert dit voordeel in principe volgens de reële waarde voor de werknemer.

De fiscale inspectie zou echter van deze werkelijke waarde afstappen en ook haar toevlucht zoeken tot forfaitaire bedragen. Het fiscale forfait zou 5 euro worden, anders dus dan bij de RSZ. Waarschijnlijk zal de fiscus het forfait in de nabije toekomst echter optrekken tot 12,50 euro, en zo dezelfde interpretatie volgen als de RSZ.

(mr) 

13 mei 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook